Co przeszkodzi nam w uzyskaniu pożyczki gotówkowej?

Co przeszkodzi nam w uzyskaniu pożyczki gotówkowej?
Co przeszkodzi nam w uzyskaniu pożyczki gotówkowej?

Uzyskanie pożyczki gotówkowej w dzisiejszych czasach wydaje się bardzo proste. Musimy jednak pamiętać o tym, że w dalszym ciągu niespełnienie określonych wymogów może być przeszkodą w pozyskaniu potrzebnych nam środków. Co może spowodować, że spotkamy się z odmową udzielania pożyczki gotówkowej?

Gdy nie mamy wystarczających oszczędności, możemy skorzystać z łatwo dostępnych pożyczek, by sfinansować nasze wydatki. Pieniądze pożyczamy na różne cele – na wakacyjny wyjazd, na wyposażenie kuchni, na remont, na zakup samochodu, urządzenie ważnej imprezy czy na opłacenie rachunków.

Banki i pozabankowe firmy pożyczkowe oferujące pożyczki gotówkowe kuszą nas atrakcyjnymi ofertami w swoich reklamach – obiecują dogodne warunki i szybkie rozpatrzenie wniosków oraz błyskawiczną wypłatę. Wobec tego może wydawać się, że każdy ma szansę na uzyskanie pieniędzy. Jednak w rzeczywistości także możemy spotkać się z odmową.

Gdy chcesz zmniejszyć ryzyko odrzucenia twojego wniosku pożyczkowego lub już otrzymałeś kiedyś odmowę, ale nie wiedziałeś, z jakiego powodu, sprawdź nasze porady – dzięki nim dowiesz się więcej o specyfice pożyczek gotówkowych i przeczytasz, co tak naprawdę może przeszkodzić ci w uzyskaniu środków w banku lub w firmie pożyczkowej.

Pożyczka gotówkowa – podstawowe informacje

Pożyczki gotówkowe to jedne z najczęściej udzielanych pożyczek wybieranych zarówno przez klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Dzięki pożyczkom gotówkowym możemy uzyskać pieniądze na dowolny cel – nie mamy wtedy potrzeby przekazywania pożyczkodawcy informacji o tym, na co zamierzamy przeznaczyć uzyskane środki. W związku z tym możemy sfinansować dzięki nim praktycznie każdy wydatek.

Maksymalna kwota pożyczki gotówkowej w zależności od pożyczkodawcy wynosi od około 3 000 złotych do nawet ponad 100 000 złotych. Czas spłaty wynosi na ogół do 10 lat, ale większość pożyczek gotówkowych to pożyczki do 2-5 lat. Do grupy pożyczek gotówkowych zaliczają się również chwilówki – pożyczki udzielane na kwoty do około 5 000 złotych na okres 1 miesiąca.

Po pożyczkę możemy zwrócić się zarówno do banku, jak również do pozabankowych firm pożyczkowych, na przykład do Aasa. Pożyczkę możemy uzyskać również od osób prywatnych – znajomych i nieznajomych.

Zasady udzielania pożyczek możemy znaleźć w przepisach Kodeksu cywilnego, a dokładnie art. 720 – 724.

Dlaczego pożyczki gotówkowe są tak popularne?

Pożyczki gotówkowe wybierane są obecnie tak często, ponieważ są łatwo dostępne i pozwalają na szybkie pozyskanie pieniędzy. Zaciągamy je w różnych celach, zarówno tych związanych z życiem prywatnym, jak również z prowadzeniem biznesu.

Nie musimy przy tym przedstawiać szeregu dokumentów niezbędnych do ich uzyskania – właśnie dlatego wiele pożyczek gotówkowych to pożyczki na dowód, czyli nie musimy dostarczać pożyczkodawcy innej dokumentacji, na przykład zaświadczeń od pracodawcy.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że pożyczki gotówkowe można obecnie otrzymać także przez internet – to możliwe zarówno w bankach, jak i w pozabankowych firmach pożyczkowych. Wniosek możemy wtedy złożyć całkowicie on-line, a pieniądze po jego pozytywnym rozpatrzeniu mogą być na koncie klienta już w ciągu jednego dnia – bez potrzeby wychodzenia z domu czy z biura i udawania się do placówki firmy pożyczkowej.

Zatem o popularności pożyczek gotówkowych przesądzają:

- szeroki wybór ofert bankowych i pozabankowych

- możliwość przeznaczenia środków na dowolny cel

- dogodne warunki udzielenia pożyczki

- możliwość złożenia wniosku przez internet

Nic więc dziwnego, że Polacy mają tak wiele zaciągniętych pożyczek gotówkowych. Razem z nimi jesteśmy w stanie sfinansować praktycznie każdy zakup – niemalże bez żadnych formalności!

Nie oznacza to jednak wcale, że każdy z nas może bez problemu uzyskać pożyczkę gotówkową. Banki i pozabankowe firmy pożyczkowe także mają swoje konkretne wymagania i wtedy, gdy ich nie spełnimy, możemy otrzymać odmowę.

Inne warunki w bankach i pozabankowych firmach pożyczkowych

Warunki udzielania pożyczek gotówkowych różnią się w zależności od pożyczkodawcy. Jak wspomnieliśmy już wcześniej, pożyczkę tego rodzaju możemy uzyskać zarówno w bankach, jak również w pozabankowych firmach pożyczkowych, na przykład w Aasa.

Pożyczkodawcy w różny sposób badają zdolność kredytową swoich klientów – niektórzy robią to bardzo skrupulatnie, inni z kolei w luźniejszy sposób, dlatego też wtedy uzyskanie pożyczki jest prostsze.

Oprócz zdolności kredytowej mogą pojawić się także inne wymogi, na przykład związane z wiekiem pożyczkobiorcy, z miejscem jego zamieszkania. Wobec tego trudno jednoznacznie wskazać, jakie są wszystkie warunki udzielania pożyczek gotówkowych i które z nich mogą doprowadzić do nieprzyznania środków.

Przyjęło się uważać, że pożyczkę gotówkową łatwiej otrzymamy w pozabankowych firmach pożyczkowych niż w bankach. Rzeczywiście, pozabankowo możemy łatwiej otrzymać wymagane pieniądze, niemniej nie oznacza to wcale, że firmy pożyczkowe udzielają pożyczek każdemu, kto się do nich zgłosi.

Warto zatem przeanalizować główne warunki w bankach oraz w firmach pożyczkowych, a także powody, dla których wniosek klienta o pożyczkę gotówkową może być odrzucony. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko niepowodzenia w razie wnioskowania o środki – zarówno w placówce stacjonarnej, jak również przez internet.

1. Dowód osobisty po terminie

Pierwszym i najważniejszym dokumentem, o który będziemy poproszeni w przypadku wnioskowania o pożyczkę gotówkową, a także o inne pożyczki i kredyty, jest dowód osobisty.

Dowód osobisty jest głównym dokumentem tożsamości w Polsce, który wydawany jest osobom pełnoletnim. Wobec tego już sama specyfika dowodu wskazuje, że pożyczkę może otrzymać jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła 18. rok życia.

Warto jednak pamiętać, że obecnie wydawane w Polsce dowody osobiste mają swoją datę ważności – wynosi ona 10 lat od momentu wydania. Jeśli dowód przeterminuje się, nie jesteśmy o tym informowani przez urząd i musimy samodzielnie pilnować terminu jego ważności. Oczywiście, nadal możemy posługiwać się nim w wielu sytuacjach, na przykład na poczcie czy w sklepie, ale, niestety, nie zaciągniemy już na niego pożyczki.

Nawet jeżeli dowód osobisty jest przeterminowany o jeden dzień, system wnioskowy banku albo firmy pożyczkowej wykryje to i nie pozwoli na złożenie wniosku pożyczkowego.

Zatem przed złożeniem wniosku, zarówno stacjonarnie, jak i przez internet, warto sprawdzić, czy dowód osobisty jest nadal ważny. Gdy nie, należy zwrócić się o wydanie nowego dowodu osobistego do lokalnego urzędu – czas oczekiwania na jego wyrobienie trwa zwykle do miesiąca.

2. Miejsce zamieszkania poza Polską

Banki i firmy pozabankowe chcą, aby ich klienci mieszkali w Polsce i to właśnie tutaj mieli swój stały adres zamieszkania. Wynika to z faktu, że udzielanie pożyczki osobie żyjącej poza krajem jest bardziej ryzykowne – w razie niespłacenia zobowiązania dotarcie do takiej osoby i odzyskanie od niej pieniędzy będzie bardzo trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe.

Zatem jeśli chcemy wnioskować o pożyczkę gotówkową, musimy podać polski adres zamieszkania. Otrzymamy także na niego niezbędne dokumenty pożyczkowe, jeśli zawieramy umowę przez internet.

Oczywiście, istnieje możliwość uzyskania pożyczki wtedy, gdy pracujemy sezonowo za granicą, ale na stałe mieszkamy w Polsce i to właśnie tutaj mamy swój stały adres zamieszkania, który możemy podać we wniosku.

3. Nieodpowiedni wiek

Wspomnieliśmy już wcześniej, że do uzyskania pożyczki gotówkowej konieczne jest bycie osobą pełnoletnią. W związku z tym potencjalny pożyczkobiorca poniżej 18. roku życia nie będzie mógł otrzymać pieniędzy w banku lub w pozabankowej firmie pożyczkowej.

Warto jednak wskazać, że niektóre banki oraz firmy pożyczkowe stosują dodatkowe limity wiekowe dla swoich klientów, zatem nawet po uzyskaniu pełnoletniości możemy spotkać się z odmową przyznania pożyczki.

Wymagania wiekowe mają na celu zmniejszenie ryzyka dla pożyczkodawcy – zarówno zbyt młody klient, jak również ten w podeszłym wieku stwarzają niebezpieczeństwo braku spłaty zobowiązania, dlatego firmy pożyczkowe i banki wprowadzają specjalne limity.

W zależności od pożyczkodawcy możemy spotkać się z limitami minimalnymi od 20. roku życia, 21. roku życia, 22. roku życia czy nawet niekiedy od 23. roku życia. Z kolei w przypadku maksymalnego wieku pożyczkobiorcy może on wynosić 70 lat, 75 lat czy niekiedy nawet 80 lat.

Warto zatem zapoznać się z wymogami pożyczki, aby nie okazało się, że została ona odrzucona ze względu na niespełniony warunek odpowiedniego wieku.

4. Niewystarczająca zdolność kredytowa

Najczęściej jednak wnioski o pożyczkę odrzucane są dlatego, że klient nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej.

Zdolnością kredytową określa się umiejętność spłaty zobowiązania, czyli kapitału wraz z kosztami w określonym czasie. Zdolność ta obliczana jest na podstawie szeregu różnych czynników i każdy pożyczkodawca ma pod tym względem nieco inne wymagania.

Zdarza się zatem, że w jednym banku możemy spotkać się z odmową udzielenia pożyczki gotówkowej ze względu na niską zdolność kredytową, z kolei w innym banku albo w pozabankowej firmie pożyczkowej otrzymamy zgodę.

Co zatem składa się na zdolność kredytową? Co może być przeszkodą w uzyskaniu finansowania? Poniżej prezentujemy główne elementy składające się na ten wymóg.

Wysokość zarobków

Głównym czynnikiem kształtującym zdolność kredytową jest odpowiednia wysokość zarobków. Im więcej zarabiamy, tym nasza zdolność kredytowa rośnie.

Warto jednak wskazać, że nie musimy zarabiać bardzo dużo, aby otrzymać pożyczkę – często wystarczy tylko sama pensja minimalna lub jeszcze niższa, ale zależnie od tego, jak dużo i na jak długi okres chcemy wziąć pożyczkę.

Źródło zarobków

Bardzo ważne jest również źródło zarobków, czyli to, skąd je uzyskujemy. Banki i pozabankowe firmy pożyczkowe preferują stałe źródła zarobków takie jak umowa o pracę na czas nieokreślony, emerytura, renta.

Oczywiście, pożyczkę gotówkową możemy też uzyskać przy zarobkach osiąganych przez umowy cywilnoprawne – umowę zlecenia oraz umowę o dzieło, gdy mamy własną działalność gospodarczą. Banki i firmy pożyczkowe jednak inaczej traktują takie źródła zarobków, więc możemy mieć wtedy obniżoną zdolność kredytową.

Wysokość wydatków

Wysokość osiąganych zarobków ma także powiązanie z wysokością wydatków – gdy dużo zarabiamy, ale też dużo wydajemy, wtedy nasza zdolność nie będzie tak wysoka.

Przy określaniu wydatków we wniosku pożyczkowym wskazujemy przede wszystkim na ogólną, miesięczną wysokość naszych rachunków, kosztów utrzymania, opłat, na przykład wynikających z innych pożyczek i kredytów, ubezpieczeń, alimentów. Zatem im mniej regularnych wydatków posiadamy, tym zdolność kredytowa będzie na wyższym poziomie.

Sytuacja rodzinna

Nie bez znaczenia jest również to, w jakiej sytuacji rodzinnej jesteśmy. Właśnie dlatego we wnioskach o pożyczki często trzeba wprowadzać informacje o stanie cywilnym oraz o liczbie osób w rodzinie.

Osoby będące w związku małżeńskim, mające dzieci, mają niższą zdolność kredytową niż te, które są singlami i nie mają potomstwa. Im więcej osób do utrzymania, tym zdolność będzie malała.

Wykształcenie i zajmowane stanowisko

Ponadto we wnioskach pożyczkowych często znajdziemy prośbę o wpisanie swojego wykształcenia oraz zajmowanego stanowiska.

Te informacje również mają znaczenie dla określania zdolności kredytowej. Jest ona wyższa w przypadku osób bardziej wykształconych i zajmujących wyższe stanowiska. Im niższe wykształcenie, tym zdolność będzie mniejsza, ale wcale nie oznacza to, że osoby z wykształceniem podstawowym czy średnim, które pracują fizycznie, nie mogą liczyć na dobrą pożyczkę – dużo zależy wtedy od innych czynników, w tym od osiąganych zarobków.

Wiarygodność kredytowa

Kolejnym, bardzo ważnym czynnikiem przy określaniu zdolności kredytowej, jest wiarygodność kredytowa. Jeśli jest wysoka, wtedy jesteśmy bardziej godnym zaufania klientem, dlatego bank czy firma pożyczkowa chętniej udzielą nam pożyczki gotówkowej.

Jak określa się wiarygodność kredytową? Najważniejsze znaczenie mają tutaj informacje zawarte w bazach takich jak Biuro Informacji Kredytowej (BIK) oraz Biura Informacji Gospodarczej (BIG), do których zalicza się:

- Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A

- ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

- KRD – Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Biura te zbierają informacje zarówno o charakterze pozytywnym, jak i negatywnym, czyli dotyczące klientów spłacających i niepłacących swoich zobowiązań.

BIK koncentruje się na informacjach związanych z pożyczkami i kredytami, w tym także z debetami na koncie, kartami kredytowymi. W BIK zbieramy punkty w tak zwanym scoringu. Im jest ich więcej, tym lepsza nasza zdolność kredytowa. Punkty otrzymuje się za terminowe spłacanie zobowiązań. Gdy jednak mamy opóźnienia, nasz scoring maleje i tym samym maleje nasza wiarygodność jako potencjalny klient. Jeśli mieliśmy opóźnienia w spłacie albo zaniechaliśmy spłaty zobowiązania, wtedy możemy otrzymać odmowę udzielenia pożyczki gotówkowej.

Brak historii kredytowej, czyli brak wcześniejszych pożyczek i kredytów także może być przeszkodą w pożyczeniu pieniędzy w banku lub firmach pożyczkowych!

Z kolei Biura Informacji Gospodarczej mogą obejmować również informacje o innych typach zadłużeń, na przykład wynikających z braku spłaty mandatu, alimentów, rachunków za media, faktur. Wtedy także możemy uzyskać odmowną decyzję, ponieważ pożyczkodawca uzna nas za klienta o podwyższonym ryzyku.

Uwaga! Jest możliwe uzyskanie pożyczki bez BIK czy BIG, czyli bez posiadania wystarczającej wiarygodności kredytowej, ale musimy pamiętać o tym, że pożyczki tego rodzaju są bardzo drogie. Koszty pożyczkowe są wtedy znacznie wyższe niż w przypadku pozostałych ofert.

5. Wysokość wnioskowanej pożyczki i okres jej spłaty

Warto również zaznaczyć, że duże znaczenie przy rozpatrywaniu wniosku o pożyczkę gotówkową klienta ma również to, o jaką sumę on wnioskuje, a także jaki wybrał okres spłaty.

Wysokość wnioskowanej pożyczki i czas jej spłaty mają bezpośredni związek z naszą zdolnością kredytową. Jeśli wnioskujemy o pożyczkę na wyższą sumę i z krótkim okresem spłaty, wtedy musimy również prezentować sobą dużą zdolność kredytową, ponieważ comiesięczne raty będą miały wtedy sporą wysokość.

Szczególne znaczenie ma w tym przypadku okres spłaty, ponieważ to on warunkuje wysokość rat. Przy tej samej sumie, krótszy okres spłaty powoduje, że rata jest wyższa, natomiast wtedy, gdy jest on dłuższy, rata maleje. Jeśli zatem zarabiamy mniej, warto pomyśleć o wydłużeniu okresu spłaty – wtedy istnieje większa szansa na przyznanie pożyczki.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że im dłuższy okres spłaty, tym pożyczka będzie droższa – oddamy zatem bankowi lub pozabankowej firmie pożyczkowej większą sumę w postaci odsetek i innych opłat.

6. Inne posiadane pożyczki w tej samej firmie pożyczkowej

Chociaż najczęściej posiadanie innych pożyczek i kredytów nie jest przeszkodą w uzyskaniu kolejnych, chyba że mamy bardzo niską zdolność kredytową, to jednak zdarza się, że w niektórych firmach pożyczkowych możemy posiadać tylko jedną pożyczkę jednocześnie.

Zatem nie możemy wtedy wnioskować o kolejną pożyczkę w tej samej firmie, dopóki nie spłacimy obecnie posiadanej.

7. Błędy we wniosku pożyczkowym

Dość częstym powodem odrzucenia wniosku pożyczkowego jest również błędnie wypełniony wniosek pożyczkowy. Zdarza się, że popełniamy w nim proste błędy wnikające z przeoczenia, na przykład zapominamy o wypełnieniu jakiejś rubryki, podajemy zły adres, popełniamy literówki.

Te błędy we wniosku pożyczkowym mogą spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu wniosku albo jego całkowite odrzucenie – wtedy będziemy musieli złożyć go ponownie.

Co przeszkodzi nam w uzyskaniu pożyczki gotówkowej przez internet?

Powyższe powody odrzucenia wniosków pożyczkowych dotyczą zarówno pożyczek gotówkowych udzielanych stacjonarnie, jak również przez internet. Warto wspomnieć jednak o jeszcze kilku innych wymogach, które dotyczą pożyczek on-line udzielanych przez banki i przez pozabankowe firmy pożyczkowe.

Przede wszystkim do uzyskania pożyczki pozabankowej przez internet będziemy potrzebowali konta bankowego – najlepiej z dostępem on-line, ponieważ wtedy możemy wygodnie wykonywać z niego przelewy. Konto to musi należeć do nas! Nie może być to konto osoby nam bliskiej, na przykład partnera czy partnerki, ponieważ wtedy jest ono założone na inne dane. Ma to szczególne znaczenie podczas dokonywania specjalnej procedury potwierdzania tożsamości on-line – polega ona na wykonaniu przelewu z własnego konta na konto firmy pożyczkowej. Gdy dane z przelewu zgadzają się z danymi wpisanymi we wniosku pożyczkowym, tożsamość jest potwierdzona pozytywnie. W przeciwnym przypadku wniosek będzie odrzucony.

Warto pamiętać również o tym, że w przypadku pożyczek on-line częstym wymogiem jest konieczność posiadania telefonu komórkowego – służy on również do dokonania potwierdzenia tożsamości, najczęściej przez SMS.

Podsumowanie

Chociaż aktualnie uzyskanie pożyczki gotówkowej nie jest skomplikowane – zarówno w bankach, jak i w pozabankowych firmach pożyczkowych – to jednak nadal zdarzają się przypadki, gdy pożyczkodawca odmawia przekazania pieniędzy.

Najczęściej odmowa udzielenia pożyczki gotówkowej wynika z niewystarczającej zdolności kredytowej klienta, który może nie być również wiarygodnym pożyczkobiorcą ze względu na problemy ze spłatą zadłużenia w przeszłości. Zdarza się jednak, że powody są inne, na przykład przeterminowany dowód osobisty, nieodpowiedni wiek, brak stałego miejsca zamieszkania w Polsce czy błędy, które wkradły się do wniosku pożyczkowego.

Najczęściej banki i firmy pożyczkowe nie wskazują dokładnie, co jest przyczyną odmowy w udzieleniu pożyczki gotówkowej. Musimy zatem samodzielnie domyślić się, co stało się wtedy głównym jej powodem. Sprawdźmy wszystkie wypisane powyżej kwestie, pomyślmy także o tym, aby poprawić swoją zdolność kredytową, na przykład przez spłatę długów, zwiększenie wpływów, obniżenie regularnych kosztów.

Warto także pamiętać o tym, że różne banki i firmy pożyczkowe mają inne wymogi, dlatego może okazać się, że w jednej instytucji otrzymamy odmowę, w innej natomiast pożyczka gotówkowa będzie przyznana bez problemu.