Czym różni się pożyczka od kredytu?

Czym różni się pożyczka od kredytu?
Czym różni się pożyczka od kredytu?

Pożyczka, a może kredyt? Bardzo często terminy te traktujemy zamiennie i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak naprawdę mamy do czynienia z innymi produktami finansowymi. Czym zatem jest kredyt, a czym pożyczka? Gdzie możemy je uzyskać? Jakie wymagania musimy wówczas spełnić? Zachęcamy do poznania najważniejszych różnic!

Każdy z nas może od czasu do czasu potrzebować dodatkowego wsparcia finansowego. Jeśli nie mamy wystarczającej sumy na swoim koncie, możemy zwrócić się do bliskich lub znajomych o pożyczenie nam pieniędzy. Możemy także zdecydować się na skorzystanie z ofert banków albo pozabankowych firm pożyczkowych, które także są gotowe do udzielenia nam szybkiej pomocy w potrzebie.

Bardzo często nie zastanawiamy się jednak wtedy, z jakiego rodzaju produktem finansowym mamy do czynienia. Terminy „pożyczka” i „kredyt” traktujemy wtedy zamiennie, mając na myśli umowę, która pozwala nam na pozyskanie pieniędzy na nasze wydatki.

W rzeczywistości jednak zarówno pożyczka, jak i kredyt są innymi rodzajami umów, co ma między innymi odzwierciedlenie w ich:

- wysokościach

- okresach spłaty

- formach umów

- warunkach do spełnienia

- konsekwencjach prawnych

Warto zatem poznać podstawowe różnice pomiędzy pożyczką a kredytem, aby wiedzieć, z jakiego rodzaju ofertami mamy do czynienia. Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem!

Gdy potrzebne są pieniądze…

- Pożyczka – co warto o niej wiedzieć?

- Kredyt – co warto o nim wiedzieć?

Gdy potrzebne są pieniądze…

Każdemu z nas może przydarzyć się sytuacja, gdy na koncie bankowym świecą pustki, a do najbliższej pensji zostało jeszcze trochę czasu. Niekiedy wystarczy jeden niespodziewany wydatek, aby doszło do zachwiania stabilności domowego budżetu. W takich sytuacjach możemy ratować się pożyczeniem pieniędzy.

Dzisiaj pozyskanie dodatkowych środków tak naprawdę nie jest bardzo trudne, ponieważ możemy prosić o nie bliskie nam osoby, możemy korzystać także z ofert podmiotów gospodarczych zajmujących się pożyczaniem pieniędzy – banków oraz pozabankowych firm pożyczkowych. Jest zatem w czym przebierać – także w internecie, ponieważ środki możemy otrzymać nawet bez wychodzenia z domu.

Jednak środki możemy przeznaczać nie tylko na bieżące i naglące wydatki, na przykład na zakupienie nowej lodówki w miejsce tej zepsutej, na naprawę samochodu, remont czy na prywatne leczenie. Banki i pożyczkowe firmy pozabankowe służą także wsparciem finansowym w innych sytuacjach, na przykład wtedy, gdy chcemy wybudować dom, zakupić mieszkanie, samochód, spłacić zadłużenie, aby wspomnieć tylko o kilku przykładach. W tym celu powstały także specjalne oferty, które pozwalają na sfinansowanie właśnie tych wydatków.

Zatem na rynku bankowym i pozabankowym mamy do dyspozycji szereg różnych ofert pozwalających nam na pozyskanie pieniędzy na praktycznie dowolny cel. Co zatem możemy wtedy wybrać – pożyczkę czy kredyt?

Kredyt – co warto o nim wiedzieć?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, ale zgodnie z przepisami prawa polskiego kredyty mogą być udzielane tylko przez banki. Gwarantuje to Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876), która jest głównym aktem prawnym zawierającym informacje o kredytach.

Zatem jeśli spotykamy się z pożyczkową firmą pozabankową, która reklamuje się, że udziela kredyty, musimy pamiętać o tym, że w rzeczywistości nie pozwala jej na to prawo, ponieważ może ona oferować jedynie pożyczki. Jak zaznaczyliśmy wcześniej, prawo do udzielania kredytów mają tylko banki!

Czym zatem jest kredyt według przepisów polskiego prawa? Kto może go udzielać? Jakie mamy rodzaje kredytów? Jakie warunki trzeba wówczas spełnić?

Kredyt według przepisów

Jak wspomnieliśmy powyżej, głównym dokumentem regulującym kwestie kredytów w Polsce jest tak zwane Prawo bankowe. Zgodnie z nim:

„Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu”.

Wobec tego kredyt jest specyficznego rodzaju produktem bankowym, który wyróżnia się takimi cechami jak zwrotność, odpłatność oraz celowość.

Kredyt – na wyznaczony cel

Celowość kredytu oznacza, że może być on udzielony tylko na wskazany z góry cel. Musimy zatem widzieć, na co dokładnie chcemy przeznaczyć kredyt, ponieważ w przeciwnym przypadku go nie otrzymamy.

To jedna z głównych różnic pomiędzy kredytem a pożyczką, ponieważ pożyczka nie wymaga wskazywania celu i można przeznaczyć ją na dowolne wydatki.

Wyróżniamy przy tym różne rodzaje kredytów bankowych w zależności od tego, na jaki cel mają być one przeznaczone. Warto przy tym zaznaczyć, że kredyty mogą być udzielane zarówno podmiotom gospodarczym, jak również osobom fizycznym, czyli osobom prywatnym.

Rodzaje kredytów bankowych dla podmiotów gospodarczych:

- kredyt obrotowy – w rachunku bieżącym, w rachunku kredytowym, na przykład linia kredytowa odnawialna i nieodnawialna

- kredyt inwestycyjny – przeznaczony do finansowania inwestycji

Rodzaje kredytów bankowych dla osób fizycznych:

- kredyty hipoteczne – kredyt mieszkaniowy, kredyt na budowę domu, na remont nieruchomości

- kredyt samochodowy – na zakup samochodu

- kredyt studencki – przeznaczony dla osób studiujących

- kredyt konsolidacyjny – przeznaczony do spłaty długów

Zatem kredyt bankowy musi mieć ściśle określone przeznaczenie, które zawierane jest wtedy w umowie.

Kredyty, jak można wywnioskować po ich typach, udzielane są najczęściej na dość wysokie sumy, na przykład od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, a w przypadku firm nawet na miliony złotych. To przekłada się również na ich długie okresy spłaty, na przykład wynoszące pod 10-30 lat. Tak długi okres spłaty kredytu pozwala na rozłożenie zobowiązania na dogodne w spłacie raty, które są możliwe do uregulowania przez klienta.

Umowa kredytu

Każdy kredyt powinien być potwierdzony umową zawartą na piśmie. Umowa ta powinna również zawierać określone informacje:

- strony umowy kredytowej

- kwota i waluta kredytu

- okres spłaty kredytu

- cel kredytu

- zasady spłaty kredytu

- w przypadku kredytów walutowych – dokładnie informacje o sposobie i terminie ustalania kursu wymiany walut

- wysokość oprocentowania kredytu oraz warunki jego zmiany

- wysokość prowizji kredytu, jeśli przewiduje to umowa

- sposób zabezpieczenia spłaty kredytu

- termin i sposób przekazania środków klientowi

- zakres uprawnień banku związanych ze spłatą kredytu

- warunki zmian kredytu i rozwiązania umowy

Zatem nie mamy możliwości zaciągnięcia kredytu bez podpisania odpowiedniej umowy kredytowej – niezależnie od tego, z jakiego rodzaju kwotą mamy do czynienia.

Kto może otrzymać kredyt?

W przepisach Prawa bankowego znajdziemy również informacje o tym, kto może otrzymać kredyt. Jak wskazują przepisy:

„Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy.Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności”.

W przepisach znajdziemy również informacje o tym, że jeśli klient nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej, bank może udzielić mu kredytu pod warunkiem:

- ustanowienia zabezpieczenia kredytu, na przykład może być to hipoteka, poręczenie

- w przypadku kredytów dla biznesu – przedstawienia programu naprawy gospodarki podmiotu zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym

Oprócz tego przepisy wskazują, że bank może zażądać informacji lub dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy także w trakcie obowiązywania umowy kredytowej, a także może kontrolować wykorzystanie i spłatę kredytu.

Zatem jeśli chcemy wziąć kredyt, który będzie opiewał także na wyższą sumę, musimy przygotować się na to, że bank bardzo drobiazgowo będzie chciał zbadać naszą zdolność kredytową. To nie tylko wymóg prawny, ale również ważny etap dla banku, który w ten sposób może zabezpieczyć się przed klientami, którzy nie będą w stanie spłacić zobowiązania w terminie.

Przykładowe dokumenty wymagane przy zaciąganiu kredytu:

- dowód osobisty

- zaświadczenie od pracodawcy o osiąganych dochodach według wzoru banku

- wyciąg z konta bankowego – na kilka lat wstecz

- PIT 37 za poprzedni rok lub dwa ostatnie lata

- świadectwa pracy – gdy chodzi o potwierdzenie ciągłości zatrudnienia

- dla umów cywilnoprawnych – umowy potwierdzające wykonanie zlecenia lub dzieła z rachunkami

- w przypadku emerytury – decyzja o przyznaniu lub o ostatniej waloryzacji świadczenia, ostatni odcinek potwierdzający wypłatę świadczenia, na przykład wyciąg z konta

- dla kredytu mieszkaniowego – dokumenty takie jak umowa przedwstępna, odpis z księgi wieczystej nieruchomości, dokumenty od dewelopera lub zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej

- dla kredytu konsolidacyjnego – umowy kredytowe i pożyczkowe, harmonogram spłat

Jak widać, dokumentów, które musimy przedstawić w przypadku kredytów bankowych jest bardzo dużo. Warto przy tym wskazać, że każdy bank może mieć nieco inne wymagania pod tym względem i w związku z tym najlepiej zapoznać się z nimi bezpośrednio na jego stronie lub skontaktować się z pracownikiem.

Wymogi kredytu powodują również, że na ogół jego czas rozpatrywania jest dość długi. W przypadku kredytów mieszkaniowych może być to nawet około tygodnia, natomiast dla kredytów samochodowych jest to już krótszy okres – nawet jeden dzień. Wobec tego musimy przygotować się na nieco dłuższe oczekiwanie na uzyskanie decyzji kredytowej.

Koszty kredytu

W przepisach znajdziemy też informacje o tym, że kredyt bankowy musi posiadać jasno określone koszty, w tym oprocentowanie oraz inne opłaty, na przykład prowizję. Nie ma zatem możliwości przyznania go bezpłatnie.

Dokładne informacje dotyczące kosztów kredytu muszą znaleźć się w umowie kredytowej. Właśnie dlatego tak ważne jest zapoznanie się z umową przed jej sygnowaniem – dzięki temu możemy dowiedzieć się, ile tak naprawdę musimy oddać bankowi.

Kredyt w skrócie:

- może być udzielony tylko przez bank

- regulowany przez Prawo bankowe

- przeznaczony dla klientów indywidualnych i biznesowych

- ma ściśle określony cel

- wymaga podpisania umowy

- klient musi posiadać odpowiednią zdolność kredytową

- często wymagane dostarczenie wielu dokumentów

- dłuższy czas rozpatrywania wniosku

- jest odpłatny

Pożyczka – co warto o niej wiedzieć?

Drugi sposób na pożyczenie pieniędzy to pożyczka. W tym przypadku mamy do czynienia z umową, która polega na udzieleniu przez osobę fizyczną albo przez instytucję określonej kwoty lub przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy na czas nieoznaczony albo oznaczony.

Zatem od razu można wskazać, że pożyczka jest terminem znacznie szerszym niż kredyt, ponieważ pożyczki może oferować praktycznie każdy z nas, a także pożyczać możemy zarówno środki pieniężne, jak również rożne przedmioty z wyznaczeniem czasu na zwrot lub bez jego określenia. Co więcej, pożyczka może być również udzielona bez podpisywania umowy oraz bez żadnych kosztów.

Co dokładnie mówią na temat pożyczek przepisy prawa w Polsce? Kto może udzielać pożyczek i kto może je otrzymać? Jakie są rodzaje pożyczek? Ile możemy pożyczyć pieniędzy? Jakie są na ogół koszty pożyczek?

Pożyczka według przepisów

W polskim prawie kwestie pożyczek regulowane są przez Kodeks cywilny, zatem jest to już inny dokument niż w przypadku kredytów, gdzie znaczenie ma Prawo bankowe. Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego:

„Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.”

Do zawarcia umowy pożyczki potrzebne jest zgodne oświadczenie obydwu stron umowy. Zaleca się przy tym podpisanie umowy pożyczki na piśmie, jeśli ma ona opiewać na kwotę wyższą niż 500 złotych.

Pożyczka – bankowo i pozabankowo

Podczas gdy kredyt mógł być udzielony jedynie przez bank, pożyczka jest pod tym względem szerszą ofertą, ponieważ można uzyskać ją zarówno w bankach, jak i pozabankowo. Warto przy tym zaznaczyć, że pożyczkę możemy otrzymać nie tylko od podmiotów gospodarczych, ale również od osób prywatnych.

Przykładowo, pożyczkę możemy otrzymać od rodziny, od znajomych czy też od nieznajomych nam osób, na przykład przez serwisy pożyczek społecznościowych. Zatem prawo do udzielenia pożyczki praktycznie posiada każdy z nas.

Skupmy się jednak na ofertach pożyczek w bankach oraz w pozabankowych firmach pożyczkowych oferujących obecnie pożyczki ratalne oraz chwilówki. Warto zatem odróżnić je od kredytów, ponieważ są one inną ofertą. Czym dokładnie różni się wtedy kredyt od pożyczki?

Pożyczka – na dowolny cel

Jak zostało zaznaczone już wcześniej, jednym z głównych wyróżników pożyczki jest możliwość uzyskania jej na dowolny cel. Nie musimy zatem w umowie pożyczkowej wskazywać, na co chcemy wydać uzyskane środki.

Bank czy firma pożyczkowa, która oferuje pożyczkę, daje klientowi wolną rękę w dysponowaniu środkami. Są one wtedy bezpośrednio przelewane na jego konto bankowe albo wypłacane w formie gotówki i klient może zacząć dysponować nimi od razu.

Przykładowe cele pożyczek:

- wyremontowanie mieszkania lub domu

- dokonanie zakupów

- wyjazd na wakacje

- naprawa samochodu

- prywatne leczenie

- spłata zadłużenia

- opłacenie wysokich rachunków

- urządzenie imprezy

Jak widać, pożyczka pieniężna może być wtedy przeznaczona na różne cele i to od klienta zależy, w jaki sposób będzie on chciał ją rozdysponować.

W związku z tym, że pożyczka może być udzielona na dowolny cel, więc nie cechuje jej celowość, nie mamy także tak wielu rodzajów pożyczek. Poniżej prezentujemy ich główne typy.

Rodzaje pożyczek:

- pożyczka gotówkowa – pożyczka spłacana w formie comiesięcznych, rzadziej cotygodniowych rat

- pożyczka gotówkowa – chwilówka – pożyczka oferowana na 30 dni, na niewielkie sumy, dostępna pozabankowo

- pożyczka społecznościowa – oferowana przez portale pożyczek społecznościowych przez inne osoby prywatne

- pożyczka hipoteczna – oferowana pod zastaw nieruchomości, ale klient może dowolnie dysponować uzyskanymi środkami

- pożyczka lombardowa – można uzyskać ją w lombardzie pod zastaw mienia, na przykład biżuterii, sprzętu elektronicznego

W przeciwieństwie do kredytów pożyczki na ogół pozwalają na pozyskanie nieco niższych sum z krótszym okresem spłaty. W zależności od tego, z jaką ofertą mamy do czynienia, dzięki pożyczkom możemy uzyskać kwotę od 100 złotych do około 50 000 złotych, ale zdarzają się również pożyczki na wyższe sumy, głównie dla biznesu. Średnio dzięki pożyczkom zyskujemy około 10 000 złotych.

Okres spłaty pożyczki wynosi przeważnie do 10 lat w bankach i do 2 lat w pozabankowych firmach pożyczkowych. Pożyczki można zawierać też na krótsze okresy, na przykład na 30 dni, jak we wspomnianych chwilówkach. Warto też wskazać, że przepisy wskazują, że pożyczka nie musi mieć oznaczonego czasu spłaty – ma to jednak miejsce głównie w przypadku pożyczek od rodziny, znajomych.

Co ciekawe, pożyczkę możemy otrzymać również przez internet – nie jest to możliwe w przypadku kredytów.

Umowa pożyczki

Jak zostało zaznaczone wcześniej, pożyczka nie musi być sygnowana na papierze. Warto jednak o to zadbać wtedy, gdy chcemy pożyczyć więcej niż 500 złotych. Umowa stanowi wtedy zabezpieczenie zarówno dla pożyczkobiorcy, jak i dla pożyczkodawcy.

Umowa pożyczkowa może być też zawarta ustnie albo z użyciem innych mediów, na przykład przez internet.

Jeśli chcemy zawrzeć z kimś umowę pożyczkową, w internecie możemy znaleźć szereg różnych wzorów umów. W umowie powinny znaleźć się główne informacje związane pożyczką, w tym między innymi:

- data i miejsce zawarcia umowy pożyczki

- oznaczenie stron umowy pożyczkowej

- wskazanie na przedmiot umowy, na przykład pieniądze czy rzeczy

- określenie warunków zwrotu pożyczki, w tym kosztów, terminów

- warunki wypowiedzenia umowy

- podpisy stron

Kto może otrzymać pożyczkę?

Zasadniczo, pożyczki są łatwiejsze w uzyskaniu od kredytów, wynika z ich specyfiki. Dzięki pożyczkom możemy pozyskać mniejsze sumy, ale za to nie musimy spełniać tak wielu warunków i najczęściej nie musimy posiadać zabezpieczeń.

Pożyczki od banków i firm pożyczkowych można uzyskać po okazaniu dowodu bez dostarczania innych dokumentów, ale nie oznacza to, że nie jest sprawdzana wtedy zdolność kredytowa klienta. Ta najczęściej określana jest na podstawie informacji zawartych w bazach takich jak BIK – Biuro Informacji Kredytowej, a także bazach BIG – Biurach Informacji Gospodarczej jak KRD – Krajowy Rejestr Długów, BIG InfoMonitor, ERIF BIG.

Zatem także możemy spotkać się z przypadkiem odmowy udzielenia pożyczki, jeśli nie będziemy spełniali wymogów pożyczkodawcy.

Pożyczka w skrócie:

- może być udzielona przez różne osoby i podmioty, w tym przez banki i pozabankowe firmy pożyczkowe

- regulowana przez Kodeks cywilny

- przeznaczona dla klientów indywidualnych i biznesowych

- bez oznaczenia celu

- można otrzymać ją także przez internet

- nie zawsze wymaga podpisania umowy

- klient nie zawsze musi posiadać odpowiednią zdolność kredytową

- dostarczenie dokumentów może nie być wymagane

- krótki czas rozpatrywania wniosku

- może być bezpłatna

Podsumowanie

Chociaż terminów „kredyt” i „pożyczka” najczęściej używamy zamiennie, to jednak warto zdawać sobie sprawę z tego, że w świetle przepisów prawa są to dwie całkowicie odmienne oferty.

W rzeczywistości jednak stosowanie powyższych terminów na zmianę nie ma tak dużego znaczenia. Najważniejsze jest wybranie odpowiedniej oferty, która będzie wyróżniała się przystępnymi cenami, łatwą dostępnością, bezpieczeństwem i wygodą, a także zapoznanie się dokładnie z umową kredytu czy pożyczki. Dzięki temu będziemy w stanie wybrać dla siebie najbardziej korzystną ofertę pożyczki albo kredytu.

Do zapoznania się ze swoją ofertą pożyczek gotówkowych na raty zaprasza Aasa – dzięki nam możesz pozyskać kwotę do 10 000 złotych na okres 2 lat przez internet i na bardzo atrakcyjnych warunkach. Sprawdź naszą pożyczkę już teraz!