Jak wybrać odpowiednią pożyczkę? Pomogą Ci Zasady Dobrych Praktyk KPF

Jak wybrać odpowiednią pożyczkę? Pomogą Ci Zasady Dobrych Praktyk KPF
Jak wybrać odpowiednią pożyczkę? Pomogą Ci Zasady Dobrych Praktyk KPF

Dynamiczny rozwój rynku pożyczek pozabankowych sprawił, że jako klienci stajemy przed trudnym wyborem. Jak spośród tak wielu ofert zdecydować się na tę jedną właściwą? Każdy pożyczkodawca będzie nas zapewniał o tym, że to jego produkt jest najlepszy. Dlatego musimy potrafić samodzielnie ocenić sytuację i umieć się obronić przed ewentualnym oszustwem. W tym celu warto zapoznać się z treścią dokumentu Zasady Dobrych Praktyk KPF.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych (KPF)

Jedną z organizacji mających na celu tworzenie profesjonalnego środowiska dla instytucji finansowych jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Jak sama nazwa wskazuje, łączy ona nie tylko przedstawicieli firm pożyczkowych, ale również pośredników, doradców czy instytucje zajmujące się zarządzaniem informacją gospodarczą. Została założona w 1999 roku. Od tamtej pory ciężką pracą zasłużyła sobie na zaufanie zarówno władzy, jak i konsumentów oraz członków. Podejmując decyzję o wybraniu konkretnego pożyczkodawcy, zazwyczaj zapoznajemy się z zawartością ich stron internetowych. W ten sposób mogliśmy trafić na informację dotyczącą członkostwa KPF. Dlaczego instytucje pozabankowe podkreślają fakt przynależności do tej organizacji? Aby dołączyć do KPF, należy przejść przez szereg formalności, które umożliwiają weryfikację sposobu prowadzenia działalności oraz podjęcie decyzji o akceptacji kandydatury lub jej odrzuceniu.

Jeżeli zdecydujemy się zgłosić, będziemy zobowiązani do złożenia deklaracji o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk, Statutu, a także regulaminów i uchwał. Dodatkowo przed mianowaniem instytucji na członka musi ona dokonać własnej samooceny. Pomoże w tym ankieta wstępnego audytu etycznego. Formularz składa się z pięciu części, a wśród nich zostały umieszczone również pytania o kwestię dostosowania oferty do swoich klientów, kompletności przekazywanych informacji, a także reklam i wywiązywania się z podstawowych praw konsumenckich. Dopiero w momencie złożenia potrzebnej dokumentacji oraz pozytywnym przejściu przez proces wnioskowania przedsiębiorca może otrzymać certyfikat bezpieczeństwa KPF.

KPF a wizerunek firm pożyczkowych

Organizacja odgrywa również dużą rolę w odbudowywaniu pozytywnego wizerunku sektora pożyczkowego. Nie da się ukryć, że przed wprowadzeniem zmian w ustawach i przeniesieniem formularzy wniosku do sieci pojawiały się firmy, które nadużywały zaufania konsumentów. Większość z nas kojarzy instytucje pożyczkowe wyłącznie z chwilówkami wywołującymi negatywne skojarzenia. Aktualnie sytuacja się poprawiła, a nadzór sprawowany nad sektorem pozabankowym eliminuje nieuczciwe działania. Mimo to wciąż pojawiają się firmy hołdujące oszukańczym praktykom. Jak nie dać się oszukać? Z pewnością przyda się znajomość Zasad Dobrych Praktyk. Jednak należy również pamiętać o byciu świadomym przysługujących nam praw. Warto zapoznać się z podstawowymi zapisami Ustawy o prawach konsumentów ((Dz. U. 2014 poz. 827)), Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171 poz. 1206), a także Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Jednak skupmy się na kodeksie stworzonym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.

Zasady Dobrych Praktyk KPF

Jeżeli chcemy zweryfikować, czy konkretna firma jest warta zaufania, a jej oferta spełnia standardy ustanowione przez połączenie regulacji prawnych oraz norm etycznych, warto zapoznać się z informacjami zawartymi w dokumencie Zasady Dobrych Praktyk KPF. Zaznaczmy jednak, że dotyczą one nie tylko instytucji pożyczkowych, ale również działu windykacji, biur informacji gospodarczej, funduszy hipotecznych, pośrednictwa finansowego, a także internetowych giełd wierzytelności. Jako potencjalni pożyczkobiorcy powinniśmy zapoznać się przede wszystkim z księgą drugą, co nie zajmie zbyt wiele czasu. Mimo to dla osób, którym zależy na szybkim znalezieniu odpowiedzi na pytanie, jak nie dać się oszukać, przygotowaliśmy krótkie podsumowanie istotnych zapisów.

Odpowiedzialne pożyczanie

Zacznijmy od wyjaśnienia idei odpowiedzialnego pożyczania. Ciężar decyzji o zaciągnięciu wsparcia finansowego spada nie tylko na pożyczkobiorcę, ale również pożyczkodawcę. Dlatego przed podjęciem zobowiązania powinien on poddać swojego klienta analizie zdolności kredytowej. Polega to na sprawdzeniu danych wnioskodawcy w bazach BIK, BIG i określenie, czy posiada on niespłacone terminowo produkty, czy dotychczas prawidłowo wywiązywał się z obowiązku spłaty. Dodatkowo w formularzu zostaniemy poproszeni o udostępnienie informacji dotyczących naszej sytuacji finansowej. Wszystkie te dane umożliwią podjęcie odpowiedniej decyzji pożyczkodawcy. Warto również wspomnieć o elemencie wnioskowania, jakim jest weryfikacja tożsamości. Każda firma udostępniająca produkty kredytowe ma obowiązek sprawdzić, czy faktycznie udziela pożyczki osobie, której dane zostały wpisane we wniosku. Nieuzasadnione pominięcie jednego z tych etapów powinno być dla nas sygnałem ostrzegawczym.

Dostęp do niezbędnych informacji

Zasady Dobrych Praktyk KPF określają również obowiązki pożyczkodawcy dotyczące dostarczenia klientowi odpowiednich informacji. Każdy potencjalny pożyczkobiorca wchodząc na stronę internetową firmy, powinien móc zapoznać się z podstawowymi kosztami zobowiązania. Zwróćmy uwagę, czy po określeniu interesujących nas parametrów w odpowiedzi otrzymujemy prognozowane koszty. W wielu przypadkach pod podstawowymi informacjami znajduje się odnośnik do formularza informacyjnego, w którym znajdziemy szczegółowe dane dotyczące opłat oraz warunków korzystania z wsparcia finansowego.

Pamiętajmy również o obowiązku udostępnienia wartości RRSO, czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Jest to całkowity koszt zobowiązania wyrażony w wartości procentowej. Dzięki temu mamy pewność, że żadne informacje nie zostaną przed nami ukryte. Dodatkowo na stronie pożyczkodawcy powinniśmy znaleźć reprezentatywny przykład pożyczki z informacją o: kwocie zobowiązania, okresie kredytowania, RRSO, stopie oprocentowania, odsetkach, kosztów pozaodsetkowych, wartości rat oraz końcowej sumie do zapłaty.

Reklamy a Zasady Dobrych Praktyk KPF

Przyjrzyjmy się również reklamom. Wielu z nas trafia na konkretną firmę pożyczkową, ponieważ usłyszeliśmy o niej w telewizji lub zobaczyliśmy atrakcyjny baner. Dlatego też warto podkreślić, że informacje zawarte w materiałach marketingowych powinny zawsze odpowiadać rzeczywistości. Jeżeli firma gwarantuje oprocentowanie 0%, a w rzeczywistości wynosi ono 10%, mamy prawo dochodzić swoich praw. Reklama nie może wprowadzać klienta w błąd. Te same zasady dotyczą również gwarancji ekspresowego przelewu. Bez względu na wszystko klient powinien otrzymać prawdziwą informację na ten temat, aby móc uniknąć złej decyzji. Kiedy po przejściu na stronę internetową firmy zauważymy sprzeczności z tym, co było przedstawione w materiałach promocyjnych, powinniśmy się poważnie zastanowić, czy na pewno chcemy skorzystać z jej oferty.

Jak nie dać się oszukać? Najlepiej skorzystać z oferty pożyczkodawcy należącego do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Jednym z jej członków jest Aasa. U nas możesz wnioskować nawet o 10 000 zł na 24 miesiące i mieć pewność, że wszystko przebiega nie tylko zgodnie z prawem, ale również zasadami moralnymi.