Jak zatrzymać wartościowego pracownika w firmie?

Jak zatrzymać wartościowego pracownika w firmie?

Odpowiednie dbanie o rozwój zasobu ludzkiego w firmie ma bardzo duże znaczenie w długoterminowych perspektywach rozwoju firmy. Wskazywane jest, że najtrudniejszym do odtworzenia zasobem w firmie jest zasób ludzki. Utrata wartościowego pracownika może nie t...

Odpowiednie dbanie o rozwój zasobu ludzkiego w firmie ma bardzo duże znaczenie w długoterminowych perspektywach rozwoju firmy. Wskazywane jest, że najtrudniejszym do odtworzenia zasobem w firmie jest zasób ludzki. Utrata wartościowego pracownika może nie tylko być kosztowna, ale może przynieść nieodwracalne straty.

Gdy chce się zatrzymać wartościowych pracowników w firmie najważniejsze jest odpowiednie zaplanowanie zarządzania zasobami ludzkimi. Nie zawsze wartościowy pracownik będzie zainteresowany przejściem do innego podmiotu na rynku nawet w przypadku, gdy proponowane są mu wyższe zarobki. Dla wielu pracowników znaczenie ma możliwość funkcjonowania w stabilnym miejscu pracy, w odpowiedniej atmosferze w miejscu pracy. Bardzo ważne jest by pracownikom, którzy są cenni dla firmy zapewniać jak najlepsze możliwości rozwoju zawodowego. Dodatkowo zarządzanie zasobami ludzkimi powinno pozwalać na kreowanie dla pracowników jasnej ścieżki kariery z zapewnieniem również informacji o perspektywach wzrostu zarobków w przyszłości.

Budowanie relacji z pracownikami

Wiele firm, które tracą wartościowych pracowników zastanawia się nad powodami takiej sytuacji. Trzeba w tym względzie brać pod uwagę, że wartościowi pracownicy rzadko podejmują decyzją o odejściu z firmy w krótkim okresie czasu. Najczęściej decyzja o zmianie miejsca pracy dojrzewa w nich przez dłuższy okres czasu. Gdy firma zapewnia w długoterminowej perspektywie odpowiednie warunki do wykonywania pracy wówczas pracownicy znacznie rzadziej decydują się na zmianę miejsca pracy, szukanie pracy w firmach oferujących lepsze warunki.

Budowanie relacji z pracownikami to długoterminowy proces. Istotne jest by firma miała wiedzę o potrzebach pracownika, co pozwala na przygotowanie odpowiedniej ścieżki kariery. Wszelkiego rodzaju możliwości rozwijania się w miejscu pracy zwiększają zainteresowanie pracowników wykonywaniem pracy w firmie oraz ograniczają ryzyko odejścia wartościowych pracowników.

Zarobki to nie wszystko

Bardzo wiele firm ma tendencje do nadmiernego przywiązywania wagi do zarobków pracowników, które traktowane są jako główny czynnik zatrzymania pracownika w miejscu pracy. Trzeba jednak brać pod uwagę, że jeśli podstawowym elementem budowania relacji z pracownikami jest czynnik finansowy wówczas każda lepsza oferta finansowa jest w stanie sprawić, że pracownik zmieni miejsce pracy. Gdy relacja pomiędzy pracownikami jest oparta na różnych formach zachęty oraz na stabilności rozwoju zawodowego wówczas wartościowy pracownik nawet w przypadku lepszych warunków finansowych może nie być zainteresowany zmianą miejsca pracy.

W wielu firmach dbających właściwe o pracowników kreowane są takie rozwiązania, które pozwalają na kreowanie kultury organizacyjnej, która sprzyja nawiązywaniu relacji długoterminowych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Pozwala to na zapewnienie stabilności zatrudnienia a także budowaniu zasobów ludzkich, które są wartością dodaną dla przedsiębiorstwa, co ma bardzo duży wpływ na sukcesy przedsiębiorstw.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.