PKO – pożyczka dla firm

PKO – pożyczka dla firm
PKO – pożyczka dla firm

Bank PKO przygotował dla swoich klientów szeroką gamę pożyczek i kredytów. Są one przeznaczone zarówno dla przedsiębiorców posiadających jednoosobową działalność gospodarczą, jak i dla dużych firm.

Bank PKO – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski jest polskim bankiem uniwersalnym, który działa już od 1948 roku. Jest największym bankiem uniwersalnym w Polsce. Swoje usługi bank kieruje zarówno do klientów indywidualnych, jak i do tych biznesowych.

Udziela on również wielu pożyczek i kredytów dla firm. W ofercie Banku PKO znajdziemy poniższe produkty finansowe dla przedsiębiorców zaliczanych do sektora MSP – Małych i Średnich Przedsiębiorców:

pożyczka MSP

kredyt obrotowy MSP

kredyt inwestycyjny MSP

pożyczka hipoteczna MSP

limit kredytowy wielocelowy MSP

gwarancja własna w obrocie krajowym

Skupmy się na pożyczce MSP, która przeznaczona jest dla klientów potrzebujących szybkiego dostępu do pieniędzy. Pozwala ona na otrzymanie środków nawet w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku.

Ile pieniędzy możemy pożyczyć?

Dostępne kwoty pożyczki dla klientów biznesowych to od 5 000 do nawet 500 000 złotych. Wysokość pożyczki zależna jest przy tym od zdolności kredytowej przedsiębiorcy.

Maksymalny okres spłaty to 60 miesięcy, co pozwala na podzielnie pożyczki na atrakcyjne w spłacie raty, które nie będą dużym obciążeniem dla budżetu firmy.

Pożyczka pozwala też na konsolidację innych zobowiązań związanych z działalnością firmy.

Kto może otrzymać pożyczkę dla firm w PKO?

Wymogi są indywidualne i zależne od tego, czy firma jest klientem banku, czy też nie. Klienci banku mogą zalogować się na swoją stronę internetową i sprawdzić, czy bank przygotował dla nich specjalną indywidualną ofertę pożyczkową.

Na swojej stronie bankowej PKO wskazuje, że konieczne jest przekazanie dokumentów stwierdzających status prawny firmy, sprawozdań podatkowych lub analitycznych sprawozdań finansowych, informacji na temat majątku osobistego, a także zaświadczeń o stanie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa i ZUS lub KRUS.

Istnieje możliwość uzyskania pożyczki bez zabezpieczeń rzeczowych. Warto jednocześnie zaznaczyć, że o obecności i o rodzaju ewentualnego zabezpieczenia decyduje analiza zdolności kredytowej firmy. Podstawowym zabezpieczeniem są klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego BIZNES PARTNER lub weksel in blanco, ale bank dopuszcza też inne formy zabezpieczeń przewidzianych w swoich wewnętrznych przepisach.

Jak uzyskać pożyczkę dla firm w PKO?

Uzyskanie pożyczki odbywa się w trzech prostych krokach. Pierwszym z nich jest wypełnienie wniosku pożyczkowego w dowolnym oddziale banku – możemy też zostawić telefon, aby skontaktować się z doradcą i umówić się na spotkanie. Następnie musimy dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty wskazane przez pracownika banku.

Potem następuje proces weryfikacji dokumentacji. Klient informowany jest o decyzji. Gdy pożyczka została przyznana, wówczas środki mogą być przelane na konto. Często przelew odbywa się nawet w ten sam dzień, w którym wypełniono wniosek, dlatego pieniądze mogą być na koncie ekspresowo.