Wąski zakres działalności czy firma wielobranżowa?

Wąski zakres działalności czy firma wielobranżowa?

Przy zakładaniu własnej firmy przedsiębiorca musi podjąć decyzję, na jakim rodzaju działalności chciałby się skoncentrować. Czy ma być to tylko wąski profil, a może wolałby prowadzić firmę wielobranżową, która zajmuje się sprzedażą różnych produktów czy św...

Przy zakładaniu własnej firmy przedsiębiorca musi podjąć decyzję, na jakim rodzaju działalności chciałby się skoncentrować. Czy ma być to tylko wąski profil, a może wolałby prowadzić firmę wielobranżową, która zajmuje się sprzedażą różnych produktów czy świadczeniem różnych usług. Jakie są za i przeciw takich przedsiębiorstw?

Zdecydowana większość osób chcących założyć własną firmę skupia się tylko na jednym wycinku danej branży. Wynika to głównie z faktu, że wtedy możemy skupić się na konkretnych działaniach, klientach, rynku, nie musząc jednocześnie brać pod uwagę innych rynków. Z drugiej strony wąska specjalizacja powoduje, że przedsiębiorca zawęża grono klientów, którzy chcieliby skorzystać z jego usług. Zatem pojawia się problem – czy wąski zakres działalności będzie lepszy od szerszego?

Wąski zakres działalności

Wielu przedsiębiorców zakłada swoją firmę w dziedzinie, która stanowi ich przedmiot zainteresowania albo jest on związany z wyuczonym zawodem. W ten sposób młody biznesmen wie, czego oczekiwać po danej branży, posiada wiedzę, która potrzebna jest do pracy, a przy tym może być to również jego pasja. Wtedy praca może dawać jeszcze więcej satysfakcji.

Taka firma o wybranym profilu działalności ma też mniejszą szansę bankructwa, ale, oczywiście, dużo zależy od tego, w jakiej branży działa. Nie zawsze znalezienie klientów na konkretnym rynku jest tak łatwe, dlatego należy zwrócić na to szczególną uwagę przy planowaniu swojej działalności.

Warto też wskazać, że mniejsza firma najczęściej oznacza mniejsze koszty początkowe. W związku z tym przedsiębiorca nie musi przygotowywać się na spore wydatki na start. Wystarczy mniejsza pożyczka ratalna, która będzie przeznaczona na najbardziej potrzebne zakupy.

Firma wielobranżowa

Z kolei firmy wielobranżowe obejmują swoją działalnością szerszą ofertę i tym samym większe grono klientów. W związku z tym firma będzie mogła znaleźć więcej odbiorców i osiągać większe zyski. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że firma wielobranżowa oznacza również większe koszty związane z jej prowadzeniem.

Przedsiębiorca musi zatroszczyć się o dostęp do towaru, który w firmie wielobranżowej zajmuje więcej miejsca – pojawia się więc potrzeba większej przestrzeni do prowadzenia działalności, większego magazynu. Oczywiście, gdy firma będzie planowana jako większa, będzie miała posiadać kilka działów, wówczas konieczne jest też zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników.

Firma na miarę!

Zatem dla początkującego przedsiębiorcy najlepszym rozwiązaniem będzie firma mniejsza, skupiona na konkretnym rynku. Najlepiej, aby był on związany z zainteresowaniami czy wykształceniem przedsiębiorcy, ponieważ wtedy będzie on mógł łatwiej uzyskać przewagę konkurencyjną nad innymi firmami w danej branży.

Z czasem, gdy firma zacznie przynosić oczekiwane zyski, można pomyśleć o rozszerzeniu jej zakresu działalności i włączeniu do niej nowych obszarów. Przedsiębiorca, bogatszy o doświadczenia, będzie mógł łatwiej poradzić sobie z takim nowym wyzwaniem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.