Oprocentowanie pożyczki na firmę

Opłaty ważne od dnia 12.10.2017

Koszty pożyczki:

Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 10 % 10 %

Opłata przygotowawcza:

Dla kwoty od 1000 zł do 1900 zł:
Opłata przygotowawcza wynosi 35% liczone od kapitału pożyczki plus 2% liczone od kapitału pożyczki za każdy miesiąc obowiązywania umowy pożyczki;
Dla kwoty od 2000 zł do 10 000 zł:
Opłata przygotowawcza wynosi 20% liczone od kapitału pożyczki plus 2% liczone od kapitału pożyczki za każdy miesiąc obowiązywania umowy pożyczki;

 

Spłata pożyczki przed terminem 0 zł
Zmiana harmonogramu spłaty pożyczki, wydłużenie okresu kredytowania 0 zł

Windykacja należności:

Koszt przygotowania i wysyłki pierwszego monitu 50,00 zł
Koszt przygotowania i wysyłki wezwania do zapłaty 100,00 zł
Koszt przygotowania i wysyłki ostatecznego wezwania do zapłaty 100,00 zł
Koszt przekazania sprawy do postępowania windykacyjnego 250,00 zł

Reprezentatywny przykład pożyczki

Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5000 zł na okres 24 miesięcy wynosi 85,56%. Rata miesięczna 372,72 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 10%, odsetki od kwoty pożyczki - 536,54 zł, opłata przygotowawcza (jednorazowa) 3400 zł, opłata administracyjna (miesięczna) 0 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 936,54 zł (stan na dzień 12.10.2017 r.).

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).