Polityka cookies - pożyczki biznesowe online

Polityka Cookies

 1. Witryna aasadlabiznesu.pl zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Witryny.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Witryny aasadlabiznesu.pl z siedzibą pod adresem: Aasa Polska S.A. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła. ramach e) dostarczania odwiedzającym reklam odpowiadającym ich zainteresowaniom oraz ograniczania liczby wyświetleń danej reklamy. Te ciasteczka pozwalają także mierzyć efektywność kampanii reklamowych.
 6. W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Witryny reklamodawców oraz partnerów (np. Facebook Google, Adexon).
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa sposób wykorzystania i ochrony przez Aasa Polska S.A. (AASA) wszelkich informacji przekazanych AASA przez użytkownika w ramach korzystania z niniejszej strony internetowej. AASA zobowiązuje się do zapewnienia ochrony Twojej prywatności. Dane uzyskiwane od użytkownika w celu jego identyfikacji przy korzystaniu z tej strony internetowej, użyte będą wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. AASA może dokonywać zmian w niniejszym dokumencie, zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi. Rekomendujemy zatem zapoznawanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności w celu pozyskania informacji na temat aktualnie stosowanych zasad ochrony prywatności użytkowników serwisu.

Polityka prywatności w niniejszym brzmieniu obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Jakie informacje gromadzimy

 • Imię i nazwisko oraz stanowisko
 • Dane kontaktowe, w tym adres mailowy
 • Dane demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania
 • Inne dane związane z identyfikacją klienta, obsługą konta klienta oraz analizą ryzyka kredytowego.

Co robimy ze zgromadzonymi danymi

Powyższe informacje są nam potrzebne by móc zrozumieć Twoje potrzeby, zapewnić Ci lepszą obsługę oraz lepsze produkty i usługi.

Po uzyskaniu Twojej zgody, możemy okresowo przesyłać Ci na podany przez Ciebie adres mailowy informacje o nowych produktach, ofertach specjalnych jak również inne informacje, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

Od czasu do czasu możemy również korzystając z podanych przez Ciebie danych adresowych skontaktować się z Tobą przy użyciu poczty internetowej, telefonu, faksu lub też poczty tradycyjnej w celu przeprowadzenia badania rynkowego. Możemy też wykorzystać Twoje dane do dostosowania naszej strony internetowej do Twoich zainteresowań.

Bezpieczeństwo

Przywiązujemy ogromną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa informacjom otrzymanym od Ciebie. W celu uniemożliwienia osobom trzecim dostępu do informacji lub ich ujawnienia stosujemy procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, które chronią informacje zebrane przez nas online.

Linki do innych stron internetowych

Nasz strona może zawierać linki do innych powiązanych stron internetowych. Należy jednak pamiętać, iż w momencie skorzystania przez Ciebie z danego linku i opuszczenia naszej strony internetowej tracimy kontrolę nad Twoimi danymi. Oznacza to, iż nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę i prywatność informacji, jakie podajesz podczas odwiedzania tychże stron oraz że niniejsza polityka prywatności nie ma w takim przypadku zastosowania. Należy zatem zachować ostrożność i zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą na danej stronie internetowej.

Kontrolowanie danych osobowych

Każdy użytkownik ma możliwość ograniczenia gromadzenia oraz wykorzystania swoich danych poprzez odmowę udzielenie zgody na wykorzystanie informacji do bezpośrednich celów marketingowych (za każdym razem, gdy jest się poproszonym o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej należy znaleźć okienko, w którym można zaznaczyć, iż nie wyraża się zgody.)

Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych do bezpośrednich celów marketingowych, w dowolnym czasie istnieje możliwość zmiany decyzji poprzez pisemny kontakt z nami.

Nie odsprzedajemy, nie dystrybuujemy ani nie wypożyczamy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że za Twoim pozwoleniem lub gdy jest to wymagane przez prawo. Możemy jednak wykorzystać Twoje dane w celu przesłania Ci informacji promocyjnej na temat innych ofert, które naszym zdaniem mogłyby Cię zainteresować, jeśli wyrazisz na to zgodę. W przypadku, gdy uznasz, że jakakolwiek przechowywana przez nas informacja na Twój temat jest nieprawidłowa lub niekompletna, prosimy o jak najszybszy kontakt mailowy na powyższy adres, a my natychmiast dokonamy niezbędnych poprawek.

Warunki korzystania

Witamy na naszej stronie internetowej. Dalsze przeglądanie i korzystanie z niej oznacza Twoją zgodę na przestrzeganie następujących warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności kształtują relacje Aasa Polska (AASA) z Tobą w kontekście określenia warunków udostępnienia i korzystania z niniejszej strony internetowej. Nazwa ‘AASA’ czy też ‘my’ odnosi się do właściciela tej strony internetowej z siedzibą zarejestrowaną przy ul. Siennej 64, 00-825 Warszawa. Termin ‘Ty’ odnosi się do użytkownika lub gościa naszej strony internetowej. Użytkowanie tej strony internetowej podlega niżej przedstawionym warunkom korzystania.

Zawartość poszczególnych kart znajdujących się na tej stronie służy wyłącznie ogólnej informacji i wykorzystaniu i może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Ani my ani osoby trzecie nie dajemy gwarancji co do celowości, dokładności, aktualności, działania, kompletności czy też stosowności poszczególnych informacji i materiałów umieszczonych lub oferowanych na niniejszej stronie internetowej w jakimkolwiek celu. Tym samym przyjmujesz do wiadomości, iż takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wykluczamy naszą odpowiedzialność za takowe nieścisłości lub błędy w najpełniejszym zakresie dozwolonym prawem.

Nie odpowiadamy za ryzyko ponoszone przez Ciebie w związku z wykorzystaniem informacji czy też materiałów znajdujących się na niniejszej stronie internetowej. Użytkownik sam musi upewnić się, czy produkty, usługi czy też informacje dostępne dzięki tej stronie internetowej spełniają jego określone oczekiwania.

Strona internetowa zawiera materiały, do których posiadamy prawo własności lub licencję. Obejmują one między innymi projekt, układ, wygląd, oraz grafikę. Użytkownik nie może korzystać z tych materiałów niezgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Wszystkie znaki towarowe umieszczone na niniejszej stronie internetowej, nie będące własnością lub nie stanowiące licencji udzielonej operatorowi, są użytkowane na tej stronie internetowej zgodnie z udzielonymi pozwoleniami.

Nieautoryzowane wykorzystanie niniejszej strony internetowej może doprowadzić do wystąpienia o odszkodowanie i/lub stanowić przestępstwo.

Niniejsza strona może czasami zawierać linki do innych stron internetowych. Linki te służą Twojej wygodzie i zapewniają dostęp do dalszych informacji. Nie oznaczają one jednak, iż my udzielamy w jakiejkolwiek formie autoryzacji te strony. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość stron(y), do których(ej) linki zamieszczamy oraz skutki korzystania z tych stron.

Nie wolno tworzyć linków do tej strony z innych stron internetowych lub dokumentów bez uprzedniej pisemnej zgody Aasa.

Wykorzystanie przez Ciebie niniejszej strony internetowej, jak również wszelkie spory z tego wynikające, podlegają przepisom prawnym obowiązującym na terenie Polski.