Biznesowa Pożyczka Roku dla produktu Aasa dla biznesu

Biznesowa Pożyczka Roku dla produktu Aasa dla biznesu

Produkt Aasa dla Biznesu, czyli pożyczka dla mikroprzedsiębiorców znajdująca się w ofercie Aasa Polska, już po raz trzeci z rzędu otrzymała prestiżowe wyróżnienie w plebiscycie „Loan Magazine Awards”.

Aasa Polska została uhonorowana nagrodą w kategorii Biznesowa Pożyczka Roku podczas Finałowej Gali „Loan Magazine Awards”, organizowanej co roku przez Loan Magazine – opiniotwórczy tytuł sektora finansowego. W tegorocznej edycji Aasa Polska otrzymała aż trzy wyróżnienia, a jedno z nich wręczono Aasa Polska za działania skierowane do przedstawicieli środowisk biznesowych.

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę Konkursową oraz jurorów – redaktorów Loan Magazine i członków Rady Ekspertów złożonej ze specjalistów branży pożyczkowej. Wyróżnienie w kategorii Biznesowa Pożyczka Roku, które Aasa Polska otrzymała trzeci raz z rzędu, stanowi potwierdzenie stabilnej, najwyższej jakości oferty i produktów finansowych, które są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby mikroprzedsiębiorców.

W imieniu Aasa Polska nagrodę podczas Gali Finałowej odebrał Dominik Ciula, odpowiedzialny za rozwój produktu Aasa dla biznesu. W oficjalnym przemówieniu dziękował Kapitule Konkursowej oraz Zespołowi Aasa Polska:

W imieniu całego zespołu Aasa Polska chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to wyróżnienie. Za nami bardzo intensywny, ale też bardzo ciekawy rok, w którym postawiliśmy przede wszystkim na ofensywę, dynamiczny wzrost sprzedaży oraz rozwój produktu. To również rok ciekawych inicjatyw, których głównym celem jest edukacja naszych Klientów. Powołaliśmy do życia projekt o nazwie Akademia Bliżej Biznesu, do którego zaprosiliśmy partnerów z różnych branż. Kilku z nich jest nawet na tej sali – chciałbym z tego miejsca im bardzo podziękować. Jednak największe podziękowania chciałbym skierować do naszego Aasowego teamu – dla wszystkich z osobna i dla całego zespołu. Dziękuję za wsparcie i zaangażowanie w rozwój naszego produktu. – powiedział ekspert Aasa Polska odbierając nagrodę.

Najlepsza biznesowa pożyczka? Tylko od Aasa Polska!

Oferta Aasa dla biznesu to realna pomoc w rozwoju inwestycji, mikroprzedsiębiorstw czy startupów. Marka umożliwia pozyskanie dodatkowych środków w kwocie od 1000 do 20 000 zł na okres od 1 do 36 miesięcy. Główne benefity? Skrócona i klarowna procedura ubiegania się o pożyczkę, ograniczenie do minimum uciążliwych formalności, a także możliwość wzięcia pożyczki już od 1 dnia prowadzenia działalności. Te elementy świadczą o głębokim zrozumieniu współczesnego przedsiębiorcy, oczekującego elastycznych rozwiązań, szybkości działania i rozwiązań dostosowanych do jego realnych potrzeb.

W uzasadnieniu przyznania nagrody dla Aasa Polska, Dr Barbara Mróz-Gorgoń, Adiunkt w Instytucie Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, podkreśliła rolę aspektu edukacyjnego oraz koncentracji na ciągłym rozwoju Aasa Polska:

Mam zaszczyt wyróżnić markę, która otrzymuje wyróżnienie trzeci rok z rzędu, ale to tylko potwierdza, że w swoim segmencie działalności firma ta konsekwentnie stawia na rozwój tego produktu, jednocześnie kładąc bardzo mocny nacisk na edukację swoich potencjalnych oraz przyszłych klientów.

Wyróżnieniem Biznesowa Pożyczka Roku Aasa Polska potwierdziła swoją znaczącą pozycję w sektorze finansowym oraz najwyższą jakość oferty skierowanej zarówno do Klientów indywidualnych, jak i osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

***

Tegoroczna, czwarta edycja Gala Finałowa Loan Magazine Awards 2018 odbyła się 14 lutego we Wrocławiu. W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło udział 230 ekspertów i przedstawicieli sektora finansowego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.