Jak poprawić atmosferę w zespole?

Jak poprawić atmosferę w zespole?

W twojej firmie często zdarzają się konflikty w zespole pracowników? Atmosfera nie jest zbyt przyjazna i przekłada się to również na efekty pracy? W takim przypadku warto wprowadzić zmiany.

Gdy w firmie nie ma zbyt przyjaznej atmosfery, pracownicy nie czują się dobrze w swoim towarzystwie, w takim przypadku będzie to również wpływało na efekty pracy firmy – gorsza jakość świadczonych usług czy produktów, niedotrzymywanie terminów, słaba obsługa klienta o tylko niektóre zagrożenia, z którymi wiąże się zła atmosfera w pracy. Jeśli chcemy zaradzić takiej sytuacji, powinniśmy przede wszystkim dokonać diagnozy, co powoduje taką, a nie inną atmosferze w zespole, a następnie zmienić ją.

Co może stać za złą atmosferą w pracy?

Dokładna diagnoza sytuacji jest pierwszym korkiem to poprawy. Co dzieje się w firmie i dlaczego tak właśnie się dzieje? Gdzie tkwi przyczyna takich, a nie innych trudności? Czy firma w ostatnim czasie przechodziła jakieś zmiany? Czy do zespołu dołączył nowy pracownik albo ktoś odszedł? To najważniejsze pytania, na które powinniśmy poszukać odpowiedzi.

Oczywiście, aby na nie odpowiedzieć, będziemy potrzebowali też szerszej wiedzy o zespole. Tutaj pomóc mogą nam także różnego rodzaju anonimowe ankiety, na podstawie których będziemy mogli zebrać informacje o satysfakcji pracowników.

Często zdarza się, że przyczyną gorszej atmosfery w firmie jest jedna z osób – może być nie tylko niemiła, ale może też mieć szczególne wymagania w stosunku do pracowników, które są w stosunku do nich zbyt wysokie. Problemem może być też mobbing w pracy. Oprócz tego gorsza atmosfera może wynikać z pogorszenia warunków płacowych albo z braku spodziewanej podwyżki lub dodatków.

Jak możemy zmienić atmosferę w pracy?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, najważniejsze będzie tutaj określenie, co tak naprawdę jest powodem pogorszonej atmosfery w zespole. Gdy uda nam się zidentyfikować powód, wtedy będziemy mogli łatwiej wprowadzić spodziewane zmiany.

Przykładowo, gdy pracownicy mają zbyt dużo obowiązków, muszą zostawać po godzinach, powinniśmy wprowadzić zmiany w tym czasie – określić jako obowiązki, godziny pracy, aby pracownicy nie byli przemęczeni i zdemotywowani. Także możemy rozważyć zatrudnienie nowego pracownika, aby przejął on na siebie część obowiązków.

Oczywiście, jeśli mamy do czynienia z mobbingiem, powinniśmy zareagować. Jeśli jako pracodawca niczego nie zrobimy, możemy narazić się na konsekwencje prawne.

Inną metodą na poprawę atmosfery w pracy, gdy jest ona wynikiem braku zgrania zespołu, jest wyjazd integracyjny oraz różne zabawy team buildingowe, czyli skoncentrowane na budowie zespołu. Możemy zorganizować je samodzielnie, ale możemy też skorzystać z usług firm, które zajmują się świadczeniem tego rodzaju usług i będą mogły przygotować wypełniony ciekawymi atrakcjami wyjazd.

Do dyspozycji mamy również szkolenia dotyczące relacji interpersonalnych. Możemy wysłać na nie kadrę menedżerską. W efekcie przełożeni mogą zadbać o lepsze relacje w przedsiębiorstwie pomiędzy pracownikami.

Coraz więcej firm odchodzi też od sztywnych zasad pracy – wprowadza elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej, oferuje pracownikom dostęp do stref relaksu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.