Jak zmniejszyć ryzyko bankructwa firmy?

Jak zmniejszyć ryzyko bankructwa firmy?
Jak zmniejszyć ryzyko bankructwa firmy?

Prowadzenie własnej firmy wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności. Muszą one dotyczyć nie tylko branży, w której działamy, ale również kwestii biznesowych. Gdy chcemy zmniejszyć ryzyko bankructwa firmy, warto dowiedzieć się więcej o tym, czym jest zarządzanie ryzykiem.

Prowadzenie firmy jest związane z mniejszym lub większym ryzykiem. Możemy kształtować je także samodzielnie. Jeśli nie będziemy postępowali racjonalnie, wówczas możemy doprowadzić naszą firmę nawet do bankructwa.

Gdy nie chcesz narażać się na takie niebezpieczeństwo, warto dowiedzieć się, czym jest zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach. Jest ono ważne zarówno w dużych korporacjach, jak i w mniejszych firmach.

Czym jest zarządzanie ryzykiem?

Zarządzanie ryzykiem jest określeniem na podejmowanie decyzji oraz prowadzenie działań, które prowadzą do celu z akceptowalnym poziomem ryzyka. Zarządzanie ryzykiem określa się również jako dziedzinę zarządzania, która dotyczy tworzenia wartości firmy przez odpowiednie korzystanie z instrumentów finansowych, aby zmniejszyć ryzyko finansowe i kredytowe.

W praktyce o zarządzaniu ryzykiem mówimy wtedy, gdy odpowiednio diagnozujemy i sterujemy ryzykiem firmy, aby mogła ona osiągać bardziej stabilne wyniki finansowe w określonych warunkach.

Zarządzanie ryzykiem składa się z czterech etapów:

- identyfikacja ryzyka

- pomiar ryzyka

- sterowanie ryzykiem

- monitorowanie i kontrola ryzyka

Ryzyko w firmie może dotyczyć rożnych aspektów jego działalności. Ryzyko może być specyficzne – związane z konkretnym obszarem działalności podmiotu, może być też systemowe – rynkowe, gdy jest wynikiem działania zewnętrznych sił, na przykład uwarunkowań ekonomicznych, sił przyrody. Wobec tego niektórych rodzajów ryzyka nie jesteśmy w stanie wyeliminować i musimy prowadzić działalność w taki sposób, aby je zminimalizować.

Ryzyko finansowe i pozafinansowe w działalności firmy

Gdy mowa o ryzyku w biznesem, najczęściej mowa o ryzyku finansowym. Charakteryzuje się ono mierzalnością i pozwalana określenie jego wpływu na wyniki finansowe firmy. Po drugiej stronie stoi ryzyko pozafinansowe, którego skutków dla wyników finansowych nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Jeśli mówimy o ryzyku finansowym, może ono dotyczyć między innymi silnej konkurencji w danej branży, ryzyka utraty dobrej opinii, co wpływa na mniejsze zyski. Także może być to ryzyko związane z kwalifikacjami pracowników, które nie będą wystarczające, ryzyko dotyczące klęsk żywiołowych, a ponadto ryzyko walutowe, ryzyko zmiany stóp procentowych, ryzyko kredytowe czy ryzyko inflacji.

Jak skutecznie zarządzać ryzykiem?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, zarządzanie ryzykiem odbywa się na czterech etapach. Pierwszym jest określenie, co zagraża firmie, drugim jest określenie poziomu tego ryzyka przez pomiary. Trzecim jest wybranie odpowiednich środków przeciwdziałania ryzyku, a czwartym monitoring i kontrola ryzyka.

Metody ograniczenia ryzyka to między innymi: korzystanie z ubezpieczeń, zgromadzenie oszczędności, zmniejszenie nadmiaru kosztów, poprawa kwalifikacji pracowników, dokładne sprawdzanie klientów i kontrahentów, monitorowanie płatności i szybka reakcja w razie powstanie zaległości. Można też korzystać z różnych dedykowanych metod dla firm, na przykład faktoringu, leasingu, outsourcingu.