Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorców CSR

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorców CSR
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorców CSR

Gdy działasz jako przedsiębiorca, musisz przede wszystkim pamiętać o tym, aby swoje obwiązki wykonywać zgodnie z literą prawa. Przepisy te obejmują między innymi kontakty z administracją, klientami, kontrahentami czy pracownikami. Także dotyczą one takiego otoczenia firmy jak środowisko naturalne czy kultura. Właśnie w tym kontekście coraz częściej mówi się o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców. Czym dokładnie jest i jakie płyną z niej korzyści?

W XXI wieku, w czasach nowoczesnej gospodarki, coraz większy nacisk kładzie się na społeczną odpowiedzialność biznesu. Do określenia tej właśnie odpowiedzialności stosuje się często skrót CSR od angielskiego corporate social responsibility.

Czym dokładnie jest CSR?

Komisja Europejska wskazuje, że CRS to „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”. Możemy wobec tego określić, że mamy w tym przypadku do czynienia z uwzględnianiem w działalności potrzeb pracowników, kontrahentów, klientów, a także społeczności lokalnych przy tworzeniu strategii firmy.

Społeczną odpowiedzialność firmy mogą realizować na wiele sposobów, między innymi poprzez prowadzenie działań na rzecz pracowników, ochrony środowiska naturalnego czy społeczności lokalnych.

Jakie korzyści wynikają z bycia odpowiedzialnym społecznie?

Głównym celem budowania dobrych relacji firmy w ramach jej społecznej odpowiedzialności jest dbanie o jej dobry wizerunek. Działania społeczne powodują, że firma może podnieść swoją konkurencyjność i w ten sposób wyróżnić się na tle innych przedsiębiorstw.

W rezultacie firmy, które stawiają na swoją społeczną odpowiedzialność, mogą liczyć na:

- większe zyski

- wzrost sprzedaży oraz lojalności wśród konsumentów

- wzmocnienie swojej reputacji

- lepszy dostęp do kapitału

- podwyższenie jakości pracy

- przyciągnięcie nowych pracowników

- poprawę satysfakcji już zatrudnionych pracowników

- ograniczenie ryzyka

- zmniejszenie potrzeby zarządzania formalnego

- ograniczenie kosztów operacyjnych

W jaki sposób realizować działania CSR w przedsiębiorstwie?

Działania z zakresu odpowiedzialności społecznej w biznesie mogą być podzielone na kilka kategorii, a mianowicie na ład organizacyjny, środowisko, pracowników oraz produkt.

W ramach ładu organizacyjnego społeczna odpowiedzialność firmy może być realizowana przez ujawnianie danych pozafinansowych jak raportowanie społeczne, wprowadzanie kodeksów etycznych, przeciwdziałanie korupcji.

Działania dotyczące środowiska mogą dotyczyć poprawy zagospodarowania odpadów i ścieków, zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska, ograniczenie zużycia surowców, na przykład materiałów do pakowania, zmniejszenie zużycia energii.

Z kolei działania dotyczące pracowników mogą włączać prowadzenie otwartego dialogu z pracownikami, dbałość o bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy, troskę o zdrowie pracowników, pomoc w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poszanowanie praw człowieka.

W końcu społeczna odpowiedzialność dotycząca produktu może dotyczyć skrócenia łańcucha dostaw, aby ograniczyć koszty dla środowiska. godziwych cen za dostawy, odpowiedzialnego inwestowania, odpowiedzialnego pozyskiwania surowców.