Jak rozpoznać wypalenie zawodowe?

Jak rozpoznać wypalenie zawodowe?

Wypalenie zawodowe często kojarzymy z osobami od kilkudziesięciu lat pracującymi na jednym stanowisku. Jednak tak naprawdę może dotknąć nawet młodszych pracowników. Jak możemy rozpoznać pierwsze symptomy wypalenia zawodowego? W jaki sposób możemy im zapobi...

Wypalenie zawodowe często kojarzymy z osobami od kilkudziesięciu lat pracującymi na jednym stanowisku. Jednak tak naprawdę może dotknąć nawet młodszych pracowników. Jak możemy rozpoznać pierwsze symptomy wypalenia zawodowego? W jaki sposób możemy im zapobiegać i jak radzić sobie wtedy, gdy problem już się pojawił?

Obecnie wypalenie zawodowe staje się coraz bardziej powszechne w wielu branżach – nie tylko u pracowników na szczeblach niższych, ale też wyższych. Wypaleniu zawodowemu towarzyszy poczucie bezsensu, bezradności, braku przydatności. W rezultacie pracownik, który czuje się wypalony zawodowo, pracuje jeszcze gorzej.

Oczywiście, musimy wskazać także, że wypalenie zawodowe może dotyczy przedsiębiorców posiadających własne biznesy – tutaj również symptomy są podobne i mogą one znacząco wpłynąć na sytuację firmy.

Zatem najważniejsze jest zauważenie symptomów wypalenia zawodowego w odpowiednim momencie, aby móc im zaradzić.

Główne objawy wypalenia zawodowego:

- zmniejszenie chęci do pracy

- mniejsze zainteresowanie sytuacją firmy

- nieumiejętne zarządzanie czasem

- zwiększona drażliwość i zdenerwowanie

- spadek wydajności pracy

- izolowanie się od innych pracowników

Oprócz tych objawów mogą pojawić się też inne, które obejmują dolegliwości fizyczne. Osoby z wypaleniem zawodowym częściej narzekają na kłopoty ze snem, bóle brzucha, bóle głowy, osłabienie.

Musimy też wskazać, że wypalenie zawodowe negatywnie wpływa również na otoczenie osoby, która zmaga się z takimi trudnościami, w tym na jej rodzinę, znajomych. Może pojawić się problem odseparowania, wycofanie się z obecnie prowadzonych projektów, mniejsze zainteresowanie bliskimi.

Co sprzyja wypaleniu zawodowemu?

Istnieje szereg czynników, które powodują, że jesteśmy bardziej narażeni na wypalenie zawodowe.

Możemy podzielić je na dwie kategorie, a mianowicie na czynniki zewnętrzne, które zależne są od osobowości człowieka, a także czynniki zewnętrzne, które związane są z firmą i wykonywaną pracą.

Czynniki wewnętrzne sprzyjające wypaleniu zawodowemu:

- wyznaczanie sobie nierealistycznych celów do realizacji

- nadmierna identyfikacja z firmą

- bardzo duże zaangażowanie w firmę ceną mniejszego zainteresowania życiem poza pracą

- duża potrzeba doceniania, między innymi przez pochwały, większe uznanie, premie

Czynniki zewnętrzne sprzyjające wypaleniu zawodowemu:

- bardzo skomplikowana, wymagająca praca

- praca bardzo nudna, powtarzalna i nużąca

- brak jasnych celów i niejasny zakres obowiązków, co przekłada się na gorsze wyniki w pracy

- problemy w komunikacji wewnątrz firmy

- brak systemu motywowania i premiowania pracowników

- częste zmiany wymagań w stosunku do pracowników

- zbyt duży nacisk na produktywność pracowników

- różnice między osobistymi wartościami pracownika a wartościami reprezentowanymi przez firmę

- nierówne traktowanie pracowników, na przykład mobbing, faworyzowanie

Jeśli dojdzie już do wypalenia zawodowego, warto porozmawiać o tym z przełożonym albo z psychologiem, który będzie mógł pomóc w rozwiązaniu takiego trudnego problemu. Nie powinniśmy go bagatelizować!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.