Jak polepszyć relacje z kontrahentami?

Jak polepszyć relacje z kontrahentami?

Prawidłowe relacje z kontrahentami to dla wielu przedsiębiorców podstawa. Dzięki nim możemy łatwiej prowadzić swoją firmę i zmniejszyć ryzyko związane z jej działalnością. Jak pracować na pozytywne relacje z kontrahentami?

W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw utrzymywanie pozytywnych relacji z kontrahentami jest bardzo ważne. Najczęściej firmy kontaktują się wtedy ze sobą bezpośrednio, więc musimy pamiętać o tym, że to, jak zachowujemy się w stosunku do kontrahentów, wpływa na to, jak działa nasza firma. Pozyskanie i utrzymanie prawidłowych relacji z kontrahentami to dla wielu przedsiębiorstw „być albo nie być”.

Jak znajdywać kontrahentów?

Dzisiaj pozyskanie nowych kontaktów w biznesie nie jest takie trudne jak przed laty. Wszystko za sprawą dostępu do internetu, ponieważ w sieci możemy błyskawicznie zapoznać się z różnymi ofertami.

Oczywiście, samo znalezienie odpowiadającego nam kontrahenta to dopiero początek. Następnie musimy nawiązać z nim kontakt i przeprowadzić negocjacje, co może zająć nam dużo czasu. Co więcej, nieodpowiednio prowadzone negocjacje mogą sprawić, że nie osiągniemy pożądanego skutku, dlatego nie dojdzie do podpisania pożądanej umowy.

Nie możemy zapominać też o tym, aby zawsze sprawdzić kontrahenta przed rozpoczęciem z nim współpracy. Tutaj możemy wykorzystać opinie zamieszczone w internecie, a także różnego rodzaju bazy, w tym CEIDG, KRS, bazy dłużników.

Utrzymać dobre kontakty

Jeśli już udało nam się pozyskać wartościowych kontrahentów i z transakcji każda ze stron czerpie korzyści, warto zadbać o to, aby kontakty te były jak najlepsze.

Musimy pamiętać o tym, że pozytywna współpraca wpływa nie tylko na to, jakie są nasze relacje, ale również na to, jak jesteśmy odbierani przez inne podmioty z otoczenia biznesu. Możemy liczyć wtedy na polecenia oraz na wsparcie, więc będziemy mogli działać efektywniej. To szczególnie ważne w przypadku nowych i mniejszych firm.

Podstawą do utrzymania dobrych kontaktów z kontrahentami oraz ich systematycznego polepszania jest wywiązywanie się z umów. Zatem powinniśmy zawsze terminowo spłacać zobowiązania i dostarczać usługi czy produkty. Podstawą jest tutaj oczywiście jasno sformułowana umowa, w której powinny znaleźć się precyzyjne warunki współpracy.

Jeśli mamy już stałych kontrahentów, z którymi regularnie prowadzimy interesy, możemy także zadbać o ich satysfakcję poprzez wręczanie różnego rodzaju upominków. Oczywiście, nie musimy wydawać na ten cel sporych sum. Upominki mogą mieć tutaj rożnego rodzaju postać – od kartek przesyłanych na święta aż do różnego rodzaju koszów upominkowych czy gadżetów reklamowych.

Dobre relacje z kontrahentami procentują

Zatem utrzymywanie dobrych relacji z kontrahentami wcale nie musi być bardzo trudne i bardzo kosztowne. Jeśli będziemy starali się o to, aby nasze relacje z nimi były prawidłowe, będziemy mogli liczyć nie tylko na preferencyjne traktowanie, ale również większe rabaty.

Dobre relacje z kontrahentami będą więc przenosiły się też na to, jak działa nasza firma – możemy liczyć wtedy na większe dochody i poprawić swoją stabilność finansową. Zyskuje każdy!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.