Rejestracja samochodu – jak zrobić to krok po kroku?

Rejestracja samochodu – jak zrobić to krok po kroku?
Po zakupie auta należy dokonać rejestracji pojazdu. Od czego zacząć? Gdzie i jakie dokumenty złożyć? Jak duże koszty się z tym wiążą? Jak napisać wniosek o rejestrację pojazdu? Jaki jest termin na rejestrację samochodu? Wyjaśniamy!

Po zakupie pojazdu koniecznie należy pamiętać, że poprzedni właściciel musi przekazać polisę OC. Ubezpieczenie OC jest bardzo ważne, gdyż wystarczy choćby jednodniowa przerwa, aby Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałożył sporą karę. Nowy właściciel ma też 14 dni od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży, na zapłacenie podatku PCC, a także na złożenie deklaracji PCC-3. Kolejnym obowiązkiem jest już rejestracja samochodu.

Rejestracja samochodu – najważniejsze informacje

Ile czasu jest na przerejestrowanie samochodu? Samochód należy zarejestrować w terminie 30 dni od zakupu. Od 1 stycznia 2020 r. niewykonanie tego obowiązku obwarowane jest karą w wysokości do 1000 zł. Warto więc o tym pamiętać. Kwotę ustala urzędnik, biorąc pod uwagę czy to pierwszorazowe zaniedbanie, czy już kiedyś miało miejsce. Istotne jest też to, o ile przekroczony został termin.

Upoważnienie do rejestracji pojazdu – kiedy jest potrzebne?

Jeśli samochód jest tylko naszą własnością, rejestracji pojazdu dokonujemy sami. Natomiast, jeśli samochód stanowi współwłasność, to muszą podczas rejestracji zgłosić się do urzędu wszyscy. Można ewentualnie drugiej osobie przygotować specjalne upoważnienie do rejestracji samochodu, jeśli nie możemy być osobiście.

Odnośnie do upoważnień, można udzielić pełnomocnictwa zarówno do rejestracji pojazdu, a także do innych czynności, jak: odbiór stałego dowodu rejestracyjnego, wymiany dowodu rejestracyjnego, wyrejestrowania pojazdu. Udzielenie pełnomocnictwa najbliższej rodzinie jest zwolnione od opłaty sądowej. W pozostałych wypadkach koszt upoważnienia to 17 zł.

Wniosek o rejestrację pojazdu wzór – jak wypełnić, gdzie złożyć?

Wniosek o rejestrację pojazdu można złożyć przez internet. Trzeba wówczas wejść na stronę wydziału komunikacji w mieście, w którym zamieszkujemy. Należy sprawdzić jakie wymagania należy spełnić, aby złożyć wniosek online. Wniosek można oczywiście złożyć tradycyjnie w urzędzie komunikacji, ewentualnie wysłać go pocztą, ale najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Warto wiedzieć, że urzędnik odmówi nam rejestracji, jeśli nie będziemy posiadać ubezpieczenia OC. 

Aby dokonać rejestracji pojazdu, potrzebny jest/są:

  • wniosek o rejestrację pojazdu – formularz możemy pobrać z internetu lub z urzędu komunikacji,
  • własny dokument tożsamości (dowód, paszport, odpis z KRS),
  • obecne tablice rejestracyjne,
  • karta pojazdu,
  • dowód rejestracyjny,
  • dokument potwierdzający własność pojazdu.

Jeśli samochód nabyliśmy z zagranicy, konieczne będzie potwierdzenie odprawy celnej, numer miejsce i data odprawy (w przypadku zakupu samochodu w państwie nienależącym do Unii Europejskiej) albo potwierdzenie zapłaty akcyzy (w przypadku samochodu zakupionego z państwa należącego do Unii Europejskiej). Przy kupnie auta prosto z salonu potrzeba też świadectwa zgodności WE i dokumentu z danymi do rejestracji, który otrzymamy z salonu.

Podatek od zakupu samochodu – ile wynosi, kto musi go zapłacić?

Jeśli kupujemy samochód prosto z salonu, otrzymujemy fakturę VAT i wówczas nie musimy opłacać żadnego podatku. Inaczej wygląda jednak sytuacja, jeśli samochód kupujemy od osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Wówczas trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, zwany w skrócie PCC.

Podatek PCC płacimy, gdy kupimy samochód od osoby niebędącej płatnikiem VAT. Zakup jest wówczas na podstawie umowy sprzedaży i od niej należy podatek zapłacić. Opodatkowane są auta, które w chwili zakupu znajdowały się w Polsce, albo znajdowały się za granicą, ale kupujący ma miejsce zamieszkania (siedzibę) w Polsce i umowa również została tu zawarta. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w 2 sytuacjach jest możliwość zwolnienia od podatku PCC. Są to sytuacje, gdy:

  1. Zakupu dokonała osoba niepełnosprawna i to na własny użytek.
  2. Gdy wartość rynkowa (nie cena!) nie przekracza kwoty 1000 zł.

Wysokość podatku PCC to 2 procent od wartości rynkowej samochodu. Aby ustalić cenę rynkową, można oszacować ją samodzielnie korzystając z różnych dostępnych kalkulatorów w internecie. Bierze się pod uwagę ceny innych pojazdów tej samej marki, modelu, typu, roku produkcji i miejscowości (poprzedniego właściciela samochodu).

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży należy złożyć deklarację PCC-3 (PCC-3/A) do właściwego urzędu skarbowego. Na tej podstawie należy opłacić PCC. Deklarację można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą lub online.

Kwotę należy przelać na konto bankowe urzędu skarbowego. Kwotę wyliczamy samodzielnie. Jeśli natomiast urząd skarbowy stwierdzi, że jest niewłaściwa, wezwie nas do skorygowania deklaracji i kwoty.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.