BIG grozi już po 30 dniach zwłoki

BIG grozi już po 30 dniach zwłoki

Wpisanie na listę dłużników to nic przyjemnego. Możemy dostać się na nią zarówno jako osoba prywatna, jak i jako firma. Teraz wpisanie na listy Biur Informacji Gospodarczej może nastąpić już po 30 dniach od zwłoki!

Na problematyczne zadłużenie narażony jest każdy z nas. Jeśli do nich dochodzi i nie mamy z czego ich uregulować, najlepiej od razi skontaktować się z wierzycielem, aby wyjaśnić sprawę. Być może da się rozłożyć dług na raty, które będą łatwiejsze w spłacie? Jeśli jednak wierzycielowi i dłużnikowi nie jest po drodze, ten pierwszy może wpisać dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej, a tym samym narazić go na niezbyt przyjemne konsekwencje.

Czym są Biura Informacji Gospodarczej?

BIG-i, czyli Biura Informacji Gospodarczej są instytucjami, które zajmują się gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji o nierzetelnych dłużnikach. Najczęściej są to tak zwane listy dłużników, ale warto wskazać, że niektóre biura zawierają też informacje pozytywne na temat tych osób, które regularnie spłacają swoje zobowiązania.

W Polsce działają następujące Biura Informacji Gospodarczej:

- ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

- BIG InfoMonitor

- Krajowy Rejestr Długów BIG

- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG)

- Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT)

Najbardziej popularne biura to trzy wymienione na początku, czyli ERIF, InfoMonitor oraz KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów. Biura te działają niezależnie od siebie i prowadzą własne listy dłużników. Nie dochodzi pomiędzy nimi do przepływu informacji. Wobec tego przy weryfikacji rzetelności klienta czy kontrahenta zaleca się sprawdzić informacje w każdym z biur.

Nowe przepisy dotyczące BIG-ów

13 listopada w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące Biur Informacji Gospodarczej. Zgodnie z nimi, aby trafić do rejestru dłużników, wystarczy tylko 30 dni zwłoki, a nie jak dotąd 60 dni. Wobec tego osoby niepłacące terminowo swoich zobowiązań są bardziej narażone na dostanie się na listę dłużników.

Dla wierzycieli oraz dla innych osób i firm ma to jednak dobre strony. Sprawdzenie dłużnika będzie teraz jeszcze skuteczniejsze i będziemy mogli lepiej zabezpieczyć się przed kontaktami biznesowymi z osobami, które nie są godne zaufania. Ma to zatem poprawić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Najpierw konieczne przesłanie wezwania do zapłaty

Nie możemy jednak wpisać dłużnika na listę bez wcześniejszego przejścia specjalnej procedury. Przede wszystkim konieczne jest przekazanie mu wezwania do zapłaty wraz z ostrzeżeniem wpisania długu do Biura Informacji Gospodarczej. Często okazuje się, że taki dokument mobilizuje dłużnika do spłaty zobowiązania w obawie przed znalezieniem się na liście.

Gdy jednak nie otrzymamy odpowiedzi na nasz list, wtedy możemy już po 30 dniach od terminu płatności dokonać wpisu na listę dłużników. Skrócony czas jest zatem dobrą wiadomością dla wierzycieli, którzy chcą skuteczniej walczyć z nierzetelnymi płatnikami.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.