Uwaga na FAŁSZYWE numery konta ZUS!

Uwaga na FAŁSZYWE numery konta ZUS!

Zgodnie z najnowszymi zmianami w przepisach, płatnicy składek ZUS będą dokonywali wpłat na indywidualne konta składkowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym ZUS uruchomił wysyłkę listów z numerami kont. Niestety, wykorzystali to także oszuś...

Zgodnie z najnowszymi zmianami w przepisach, płatnicy składek ZUS będą dokonywali wpłat na indywidualne konta składkowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym ZUS uruchomił wysyłkę listów z numerami kont. Niestety, wykorzystali to także oszuści, którzy zaczęli przesyłać fałszywe numery kont ZUS. Jak rozpoznać, że mamy do czynienia z oszustwem?

Jeden, indywidualny numer konta do spłaty składek jest bardzo dobrym posunięciem. Do końca 2017 roku przedsiębiorcy musieli opłacać składki na trzy oddzielne konta, czyli wykonać trzy oddzielne przelewy na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy. Teraz będzie wykonywany tylko jeden przelew zbiorczy.

W związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach zamknięte zostaną dotychczasowe konta bankowe ZUS, na które wykonywało się przelewy. Od Nowego Roku nie będą one już aktywne, a przedsiębiorcy będą wpłacali środki na swoje indywidualne konta składkowe – każde z nich jest inne. ZUS rozpoczął wysyłkę listów z numerami kont do przedsiębiorców. Teoretycznie, każdy z nich do końca roku powinien otrzymać własny numer konta listem poleconym.

Oszuści wykorzystują zmianę przepisów

Niestety, sytuację ze zmianą numerów kont ZUS wykorzystali także oszuści. Z różnych stron kraju docierają doniesienia, że przedsiębiorcy otrzymują fałszywe listy podszywające się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Oszustwo jest w tym przypadku proste. Podszywający się pod ZUS przygotowują listy takie same jak ta instytucja, ale podają w nich inne – swoje numery konta. Wobec tego nieświadomy niczego płatnik składek może przelać pieniądze nie na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale na konto oszustów. Oczywiście, narażamy się wtedy nie tylko na utratę pieniędzy, ale też na konsekwencje wynikające z braku płatności składek w terminie.

Jak rozpoznać, że mamy do czynienia z fałszywą korespondencją?

Tutaj pojawia się też pytanie – w jaki sposób jesteśmy w stanie określić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z fałszywą korespondencją mającą na celu wyłudzenie pieniędzy.

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że ZUS przesyła listy do odbiorców jako polecone, dlatego musimy podpisać je przy odbiorze. Jeśli list przesłany był jako zwykły, w takim przypadku mamy do czynienia z oszustwem. Nie oznacza to jednak, że nie możemy otrzymać fałszywego listu poleconego. W związku z tym powinniśmy też zwrócić uwagę na inną kwestię, a mianowicie na numer rachunku.

UWAGA:

Autentyczność konta ZUS możemy określić na podstawie numeru rachunku – dziesięć ostatnich cyfr rachunku stanowi jednocześnie numer NIP przedsiębiorcy. Zatem wtedy, gdy otrzymaliśmy przesyłkę z numerem rachunku, sprawdźmy ostatnie 10 cyfr !!!

Możemy również sprawdzić, czy podany numer rachunku jest prawidłowy, na podstawie informacji w serwisie ZUS albo możemy skontaktować się osobiście lub telefonicznie z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do sprawdzenia autentyczności numeru w serwisie ZUS będziemy potrzebowali swojego numeru NIP oraz jednego z dodatkowych danych, na przykład PESEL, REGON, nazwa i nazwisko płatnika.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.