Czy umieszczać wynagrodzenie w ogłoszeniu o pracę?

Czy umieszczać wynagrodzenie w ogłoszeniu o pracę?

W innych krajach to standard, w Polsce rzadkość. Mowa tutaj o wysokości wynagrodzenia o pracę umieszczanego w ogłoszeniu dla kandydatów. Czy powinniśmy ją podawać? A może lepiej przekazać ją aplikującym w dalszym etapie rekrutacji?

Jawność wynagrodzeń nie jest w naszym kraju powszechna. Niechętnie dzielimy się z innymi informacjami o tym, ile zarabiamy. Także wielu pracodawców nie jest zadowolonych z tego, że pracownicy wymieniają się takimi informacjami między sobą.

Z czego to wynika? Płaca uznawana jest za tajemnicę i po prostu nie chcemy jej wyjawiać, obawiając się tego, że będzie ona zbyt niska w stosunku do pracy innych i narazi nas na zawstydzenie. Pracodawcy obawiają się też tego, że jawność zarobków w ich firmie spowoduje, że pracownicy będą czuli się nierówno traktowani i będą oczekiwali podwyżek, gdy okaże się, że na tym samym stanowisku zarobki są zgoła odmienne.

W związku z tym bardzo często pojawia się pytanie – czy rzeczywiście powinniśmy umieszczać informacje o wynagrodzeniu w ogłoszeniu o pracę?

Oczekujemy jasnych informacji o stawkach

Większość pracowników oczekuje obecnie tego, że pracodawcy będą podawali w ogłoszeniach o pracę wynagrodzenia. Nie musi być to jednak konkretna suma, ale mogą być to tak zwane widełki płacowe, czyli minimalna i maksymalna wysokość wynagrodzenia.

Chęć poznania wynagrodzenia wynika przede wszystkim z faktu, że nie każda praca jest warta tyle, ile można na niej zarobić. Zdarza się, że kandydaci aplikują na dane stanowisko i potem okazuje się, że zaproponowana przez pracodawcę stawka jest niższa od tej, którą mają obecnie i nie jest wystarczająca i satysfakcjonująca. To dość duży problem, biorąc pod uwagę fakt, że marnujemy wtedy nie tylko swój czas, ale również czas drugiej strony.

Zatem kandydaci do pracy wolą wiedzieć, czy rzeczywiście dane stanowisko będzie w stanie spełnić ich oczekiwania również pod kątem płacowym. Zawarcie w ogłoszeniu informacji o atrakcyjnym wynagrodzeniu oraz bonusach tak naprawdę niczego nie mówi, wobec tego pracownik może być zwiedziony tym, że proponowana stawka jest taka niska i zrezygnuje z dalszego udziału w procesie rekrutacji.

Jak podawać informację o wynagrodzeniu?

Jeśli będziemy chcieli zawrzeć w ogłoszeniu o pracę informację o wynagrodzeniu, możemy zrobić to na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest podanie konkretnej kwoty, która najczęściej jest kwotą minimalną bez żadnych dodatków, drugim z nich jest podanie wspomnianych już widełek płacowych.

Przykładowo, jeśli płaca to 2500 złotych brutto, podajemy taką informację w ogłoszeniu o pracę. Gdy możemy zaproponować także pracownikom dodatkowe bonusy, na przykład premię, kartę typu Multisport, prywatne ubezpieczenie zdrowotne, wtedy również zamieszczamy takie informacje o ofercie.

Z kolei wtedy, gdy płaca w dużej mierze zależy od osiąganych przez pracownika wyników, wtedy możemy wskazać na kwotę w widełkach płacowych, na przykład od 2500 złotych brutto do 3000 złotych brutto. Możemy też dopisać, że płaca zależna jest od wyników, a także dodać informacje o tym, że pracownicy mogą liczyć na wspomniane wyżej bonusy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.