Czy marketing szeptany jest jeszcze skuteczny?

Czy marketing szeptany jest jeszcze skuteczny?

Marketing szeptany jest rodzajem marketingu, który wykorzystuje prezentowanie informacji przez osoby o odpowiednim wpływie społecznym. Wykorzystanie takiego marketingu straciło na znaczeniu w ostatnim czasie, co między innymi wynika z faktu powszechnego stosowania tej metody przez bardzo wiele firm na różnych rynkach produktów czy usług.

Przełożyło się to na znacznie mniejszą skuteczność wpływania tego rodzaju marketingu na klientów poprzez również wykorzystywanie przez wiele firm niewłaściwych metod marketingu szeptanego.

Jeśli chce się skorzystać z możliwości, które oferuje marketing szeptany bardzo ważne jest przede wszystkim odpowiednie wykorzystanie tego rodzaju marketingu. Bardzo ważne jest między innymi to, by brać pod uwagę, że skuteczny marketing szeptany wymaga odpowiedniego budżetu, który dopasowany jest to celów, które chce się osiągnąć.

Marketing szeptany może być realizowany jedynie w celu zapoznania potencjalnych klientów z istnieniem marki, produktu, usługi. Wówczas marketing szeptany może być realizowany przy nieco mniejszych kosztach, gdyż nie wymaga on prezentowania szerokiego zakresu informacji pozwalających na perswazję w zakresie podejmowania przez klientów decyzji zakupowych. Natomiast przy prezentowaniu informacji mających na celu zapoznanie klientów na rynku z cechami sprzedawanego produktu niezbędne jest odpowiednie selekcjonowanie osób do realizowania takiego marketingu.

Kiedy decydować się na marketing szeptany?

Celem marketingu szeptanego mogą być różne. Jednym z często stosowanych momentów decydowania się na takie działania marketingowe jest moment wchodzenia firmy na rynek, czy wprowadzania nowych produktów czy też usług. Wówczas realizowanie marketingu szeptanego ma na celu kreowanie rozpoznawalności marek. Jednak należy brać pod uwagę, że obecnie równie skuteczne w ramach takiego prezentowania przekazu może być decydowanie się na prezentowanie odpowiednich kampanii reklamowych w przestrzeni internetowej.

Jednocześnie okazać się może, że kampanie reklamowe mogą być dużo skuteczniejsze. Szeptany marketing może być również realizowany w przypadku realizowania w firmach rebrandingu. Wówczas oddziaływanie na świadomość marki klientów ma duże znaczenie z punktu widzenia rozpoznawalności nowej marki. Gdy marka zmieniana jest ze względu na zmiany związane z przekształceniami firmy na rynku wówczas można w ramach marketingu szeptanego kreować również świadomość związaną z powiązaniem starej i nowej marki.

Nowoczesne formy marketingu

Skuteczność realizowania marketingu szeptanego spada między innymi z powodu pojawiania się coraz bardziej nowatorskich metod marketingowych w sieci. Do takich metod reklamowania się można zaliczyć między innymi spersonalizowane a także bezpośrednie komunikaty marketingowe kierowane na urządzenia mobilne.

Obecnie coraz więcej klientów stale korzysta z telefonu zarówno do Internetu a także do rozmów. Wówczas reklama na urządzeniach mobilnych jest w stanie znacznie szybciej trafić do segmentu klientów, którzy regularnie korzystają z telefonów przez wiele godzin w ciągu dnia.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.