Czy pożyczka firmowa bez BIK to dobry pomysł?

Czy pożyczka firmowa bez BIK to dobry pomysł?

Weryfikacja klienta w bazach Biura Informacji Kredytowej jest jedną z elementarnych czynności w trakcie ubiegania się o pożyczę lub o kredyt. Stosuje ją aktualnie większość pożyczkodawców, zarówno banki, jak i firmy pozabankowe

Osoby, które nie mają żadnych długów oraz opóźnień w spłacie rat, nie muszą obawiać się weryfikacji w biurach dłużników, na przykład w Biurze Informacji Kredytowej czy w biurach BIG jak InfoMonitor lub ERIF. Pozytywna historia kredytowania w bazach działa na korzyść pożyczkobiorcy – świadczy, że jest rzetelny i sumiennie spłaca zadłużenie. Gdy jednak mamy lub mieliśmy w przeszłości problemy ze spłatą, wtedy w biurach pojawia się także stosowna informacja, która obniża scoring, czyli punkty określające poziom wiarygodności pożyczkobiorcy. Wówczas możemy mieć trudności z otrzymaniem kolejnych pożyczek i kredytów.

Czy BIK sprawdzany jest przy pożyczkach firmowych?

Zwykle pożyczki bez BIK interesują klientów indywidualnych, którzy potrzebują pieniędzy na swoje wydatki, ale figurują w bazach Biura Informacji Kredytowej. W przypadku przedsiębiorstw baza ta również może być używana, ale zwykle większy nacisk kładzie się na bazy BIG, na przykład InfoMonitor lub ERIF, które koncentrują się na firmach. Nie oznacza to jednak, że nie patrzy się w inne bazy.

Wobec tego BIK również może być sprawdzony wtedy, gdy będziemy chcieli wziąć pożyczkę dla firmy. Gdy w przeszłości pojawiły się problemy ze spłatą zadłużeń, pożyczka firmowa bez BIK to jedna z opcji. Ale czy na pewno warto z niej skorzystać?

Czym wyróżniają się pożyczki bez BIK?

Udzielanie pożyczek w dużej mierze bazuje na sprawdzaniu wiarygodności klientów. Jeżeli klient nie będzie wiarygodny, jego historia kredytowania będzie negatywna, wówczas dla pożyczkodawcy jest to większe ryzyko. Wtedy, aby je zmniejszyć, najczęściej udziela pożyczki droższej. W związku z tym za pożyczkę bez BIK zapłacimy więcej niż za pożyczkę, której warunkiem jest posiadanie dobrej zdolności kredytowej.

Wobec tego w sytuacji, gdy będziemy chcieli wziąć pożyczkę bez BIK na firmę, musimy przygotować się na wyższe koszty. Ponadto nie zawsze uzyskamy ją na wysoką sumę. Zwykle kwoty są niskie, a czas spłaty krótki, więc powinniśmy traktować ją raczej jako krótkoterminowe, niewysokie wsparcie.

Pożyczka dla firm w Aasa Dla Biznesu

Gdy poszukujesz dobrej pożyczki dla swojej firmy, w Aasa Dla Biznesu przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę. Pozwalamy na uzyskanie pożyczki ratalnej na kwotę do 10 000 złotych oraz z okresem spłaty wynoszącym do 24 miesięcy. Dzięki temu nasza pożyczka ratalna jest tak łatwa w spłacie, ponieważ pożyczkobiorca może dopasować ją indywidualnie do swoich potrzeb.

Każdy wniosek o pożyczkę rozpatrujemy indywidualnie. Przy weryfikacji klientów sprawdzamy bazy BIG, BIK oraz bazy ZBP (Związku Banków Polskich). Jeżeli klient figuruje w rejestrze dłużników Biura Informacji Gospodarczej (InfoMonitor lub ERIF), wówczas pożyczka ratalna Aasa Dla Biznesu nie jest możliwa do uzyskania. Więcej informacji o warunkach można znaleźć na naszej stronie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.