Czy to pracoholizm?

Czy to pracoholizm?

Wiele osób we współczesnym świecie dotyka pracoholizm. Jest to poważny problem, który w przypadku braku podjęcia odpowiednich działań może prowadzić do przepracowania, które prowadzić może nawet do śmierci. Jednocześnie pracoholizm w większości przypadków....

Wiele osób we współczesnym świecie dotyka pracoholizm. Jest to poważny problem, który w przypadku braku podjęcia odpowiednich działań może prowadzić do przepracowania, które prowadzić może nawet do śmierci. Jednocześnie pracoholizm w większości przypadków prowadzi do znacznego pogorszenia stanu zdrowia.

Pracoholizm nie jest wcale łatwy do wykrycia. Wynika to między innymi z faktu, że nadmierny czas pracy wcale nie musi oznaczać pracoholizmu. Wiele osób wykonuje pracę, która ich pasjonuje a wówczas poświęcają jej znacznie więcej czasu i pracują znacznie więcej niż przeciętna osoba. Z drugiej strony wiele osób nastawionych na karierę przez pewien czas w życiu pracuje bardzo dużo, ale nie oznacza to jeszcze, że takie osoby są pracoholikami. Jednym z najważniejszych wyznaczników tego, że ktoś jest pracoholikiem jest sposób funkcjonowania gdy takie osoby nie wykonują pracy.

Samopoczucie po pracy

Jedną ze wskazówek, że ma się problem z pracoholizmem czy też wskazówek dla osób bliskich pracoholika, że dana osoba ma wskazany problem są stany emocjonalne, których dana osoba doświadcza po pracy. Wiele osób, które dużo pracują zdaje sobie sprawy z tego, że wykonują pracę ponad normy. Takie osoby szukają sposobu na odpoczynek czy też planują z wyprzedzeniem okresy wypoczynku w postaci urlopu, wyjazdów wakacyjnych co pozwala na relaks i odskocznię od pracy. Natomiast pracoholicy nie są w stanie krytycznie podejść do pracy wykonywanej w nadmiernej ilości. Jednocześnie mają one trudności z odpoczywaniem zarówno w weekendy gdy muszą przebywać w domu czy po pracy w ciągu tygodnia. Pracoholik unika wszelkiego rodzaju wyjazdów wakacyjnych, brania urlopów.

Pracoholicy to również osoby, dla których praca staje się tak istotna, że zaczynają zaniedbywać wszelkie inne sfery życia. Nie dotyczy to jedynie indywidualnego odpoczynku, ale również życia rodzinnego czy znajomości. Osoby, które zaczynają funkcjonować jako pracoholicy zaczynają stopniowo większość czasu poświęcać jedynie na wykonywanie pracy a także zajmowanie się tematyką związaną z pracą. Takie osoby tracą zainteresowania wszelkimi tematami innymi niż wykonywana praca. Jednocześnie są to osoby, które stale żyją w pośpiechu i wykazują nadmierne oznaki przemęczenia.

Czynniki wpływające na pracoholizm

Czynnikami mogącymi wpływać na pracoholizm są przede wszystkim problemy międzyludzkie. Wiele osób, które zaczynają się problemy pracoholizmem ma również wcześniej problemy w życiu codziennym. Dla takich osób praca staje się odskocznią od tych problemów. Innym problemem jest nadmierne nastawienie na zrobienie kariery. Osoby z takim podejściem chcą pochwalić się pracowitością, wydajnością. Stopniowo zaczynają poświęcać coraz więcej czasu na wykonywanie pracy. Powoduje to oduczanie się innych form spędzania czasu. Odpoczynek staje się dla takich osób nudny. Spędzanie czasu z rodziną czy znajomymi zaczyna być irytujący. Jednocześnie przy nadmiernym zmęczeniu po pewnym czasie i pracoholików mogą pojawiać się problemy z wydajnością pracy, co znów może prowadzić do niepowodzeń w pracy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.