E-paragony – co to jest?

E-paragony – co to jest?

Coraz częstsze korzystanie z różnego rodzaju elektronicznych dokumentów sprawia, że również instytucje państwowe decydują się w coraz większym stopniu na budowanie takich systemów obsługi obywateli, które wykorzystują możliwości jakie daje Internet. Wynika...

Coraz częstsze korzystanie z różnego rodzaju elektronicznych dokumentów sprawia, że również instytucje państwowe decydują się w coraz większym stopniu na budowanie takich systemów obsługi obywateli, które wykorzystują możliwości jakie daje Internet. Wynika to między innymi z możliwości znacznego ograniczenia kosztów związanych z obrotem dokumentami papierowymi. Jednocześnie bywa to również znaczne ułatwienie dla obywateli, którzy mogą korzystać z dostępu do dokumentów elektronicznych w Internecie.

Jednym z rozwiązań mających na celu zastąpienie papierowych form dokumentów na ich elektroniczne wersje jest wprowadzenie e-paragonów. Takie plany ze strony Ministerstwa Finansów dotyczą na razie określonych branż. Jednak zapewne w przyszłości większości paragonów w formie papierowej zostanie zastąpiona elektroniczną wersją. Przy e-paragonach będą wykorzystywane kasy działające on-line, które będą przekazywały dane dotyczące raportów fiskalnych automatycznie do systemu. W ten sposób będą również przekazywane paragony fiskalne a także faktury w tym takie, które zostały anulowane.

Jak klient otrzyma paragon?

Paragony elektroniczne będą przekazywane również klientom za pośrednictwem zdalnego wysyłania dokumentu. Takie informacje mają być wysyłane do klientów w formie wybranej przez ministerstwo. Dotyczy to wykorzystania zarówno poczt elektronicznych jak też kont bankowych, gdzie wysyłane mogą być elektroniczne paragony.

Wykorzystanie elektronicznych paragonów ma na celu zarówno otrzymywanie a także gromadzenie informacji z kas rejestrujących. Ma to na celu zapewnić przeciwdziałanie szarej strefie. Z punktu widzenia osób fizycznych uzyskiwanie paragonów w formie elektronicznej jest w stanie zapewnić znacznie łatwiejsze przechowywanie paragonów. Dokumenty w formie papierowej bardzo często nie są odbierane przez klientów. Jednocześnie wiele paragonów papierowych z czasem blaknie, co bywa problemem w przypadku wykorzystania paragonów do reklamacji czy zwrotu towaru.

Korzyści z e-paragonów

Do korzyści płynących z wprowadzenie e-paragonów można zaliczyć możliwość budowania szczegółowych analiz dotyczących tego, czy dany podatnik ewidencjonuje realizowaną sprzedaż. Ministerstwa są w stanie prowadzić łatwiejszą kontrolę w zakresie kontrolowania danych podatkowych. Natomiast podatnicy mogą skorzystać z braku konieczności zbierania paragonów papierowych. Jednocześnie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przy wykorzystaniu kas fiskalnych nie będą musieli przy wykorzystaniu e-paragonów dokonywać zgłoszeń kas do naczelników w urzędach skarbowych.

W zakresie zbierania danych projekt wprowadzenia e-paragonów nie zakłada zbierania danych powiązanych z takimi numerami identyfikacji jak NIP czy PESEL. Dane zbierane w systemie mają być anonimowe w tym względzie. W systemie nie będą również zbierane informacje dotyczące konsumentów, którzy nabywali dany towar. Zbierane mają być jedynie informacje, które pozwalają na kontrolowanie jedynie dokonywanej sprzedaży po stronie sprzedawcy, który jest podatnikiem.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.