Egzekwowanie wierzytelności od dłużnika

Egzekwowanie wierzytelności od dłużnika
Egzekwowanie wierzytelności od dłużnika

Każdy przedsiębiorca narażony jest na długi. Także długi te mogą powstawać względem niego. Gdy nawiązujemy relacje biznesowe, powinniśmy dobierać sprawdzonych, godnych zaufania kontrahentów. Musimy być jednak przygotowani na to, że spotkamy się też z nierzetelnymi partnerami, którzy nie będą regulowali swoich zobowiązań na czas.

W biznesie jest wiele sytuacji, które mogą doprowadzić do powstania zadłużenia. Mogą być to przejściowe kłopoty finansowe, większe trudności mogące grozić nawet bankructwem, ale też zapomnienie o uregulowaniu zobowiązania czy zaniedbanie. Czasami wystarczy tylko się przypomnieć, aby szybko dostać pieniądze. Innym razem trzeba będzie wybrać bardziej zdecydowane kroki. Co zrobić, gdy dłużnik nie reguluje zobowiązań w terminie?

Monitorowanie należności

Zacznijmy jednak od tego, jak zapobiegać powstawaniu długów. Oprócz doboru odpowiedniego partnera biznesowego możemy też prowadzić tak zwany monitoring należności. Polega on na regularnym kontrolowaniu terminów płatności, aby nie dopuścić do zatorów płatniczych. Monitoring należności możemy prowadzić samodzielnie albo zlecić usługę zewnętrznej firmie.

W tym kontekście warto też wspomnieć o tak zwanej pieczęci prewencyjnej. Umieszczana jest ona na dokumentach takich jak faktury czy rachunki, aby przypominać klientowi lub kontrahentowi o tym, że może on narazić się na niemiłe konsekwencje, gdy nie zapłaci w terminie. Pieczęć otrzymujemy od firmy windykacyjnej albo kancelarii prawnej po podjęciu takiej współpracy.

Ugoda z dłużnikiem

Gdy dłużnik zgodzi się na spłatę zobowiązania, możemy pójść na ugodę pozasądową i rozłożyć dług na raty, które będą dla niego łatwiejsze w spłacie.

Zabezpieczeniem może być zapis o bezzwłocznej wymagalności całej wierzytelności w przypadku nieuregulowania raty w terminie i o prawie do żądania odsetek.

Mediacja

W tym przypadku w rozwiązaniu sporu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem bierze udział mediator.

Arbitraż

To także pozasądowy sposób na rozstrzyganie sporów. Wówczas strony powierzają ich rozwiązanie sporu osobie będącej specjalistą w dziedzinie, której on dotyczy.

Warto przy tym zaznaczyć, że wyrok sądu arbitrażowego ma tę samą moc, co wyrok sądu powszechnego przy stwierdzeniu wykonalności.

Wezwanie do zapłaty

Jeśli pomimo próby kontaktu dłużnik nie chce uregulować zobowiązania, powinniśmy wystosować oficjalne wezwanie do zapłaty. Jest to dokument, który będzie również poświadczeniem, że daliśmy dłużnikowi szansę na zapłatę w określonym terminie.

W wezwaniu do zapłaty powinny znaleźć się dane strony, dane dotyczące długu jak numer faktury wraz z kwotą i data jej wystawienia, data, do której płatność powinna być uregulowana. Także możemy poinformować w wezwaniu o naliczeniu odsetek ustawowych za zwłokę oraz o tym, że przekażemy informacje o długu do Biura Informacji Gospodarczej (BIG).

Gdy po upływie wskazanego terminu zapłaty dłużnik nie ureguluje zobowiązania, sprawę możemy skierować na drogę sądową. Warto zachować także potwierdzenie nadania wezwania.