Wezwanie do zapłaty dla dłużnika

Wezwanie do zapłaty dla dłużnika
Wezwanie do zapłaty dla dłużnika

Ktoś nie zapłacił ci faktury w terminie? W takim przypadku warto upomnieć się o pieniądze. Możemy zrobić to z wykorzystaniem wezwania do zapłaty. Jak przygotować ten dokument?

W biznesie możemy spotkać się z wieloma różnymi sytuacjami, gdy kontrahent czy klient nie wykonuje spłaty zobowiązania w terminie. Czasami są to niewielkie sumy, innym razem dość pokaźne, które mogą zachwiać stabilnością finansową przedsiębiorstwa.

Gdy pomimo prób kontaktu dłużnik nie odpowiada lub też cały czas zbywa cię, mówiąc, że zapłaci, ale tego nie robi, warto wytoczyć cięższe działa. Tutaj z pomocą dla przedsiębiorców przychodzi wezwanie do zapłaty.

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Wezwaniem do zapłaty jest pismo, które przygotowywane jest przez wierzyciela i kierowane jest do dłużnika. Pismo to zawiera żądanie do zapłaty należnej sumy.

Wezwanie do zapłaty jest pierwszym krokiem w dochodzeniu zaległych należności i razem z nimi przedsiębiorca może łatwiej odzyskać pieniądze oraz zaoszczędzić swój cenny czas. Praktyka wskazuje, że pismo to bardzo często daje pozytywne skutki – klient czy kontrahent decyduje się wtedy na dobrowolne uregulowanie zobowiązania.

Warto przy tym wskazać, że wezwanie może pomóc nam też wtedy, gdy nie otrzymamy pieniędzy. Będzie poświadczeniem, że próbowaliśmy kontaktować się z dłużnikiem i dać mu szansę na spłatę. Także pomoże nam w uniknięciu ponoszenia kosztów sądowych przy postępowaniu sądowym.

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

W sieci możemy znaleźć wiele gotowych wzorów wezwania do zapłaty. Możemy je wykorzystać, ale wcześniej powinniśmy sprawdzić, czy w dokumencie znajdują się wszystkie potrzebne elementy.

W wezwaniu do zapłaty powinny znaleźć się:

dane wierzyciela oraz dłużnika

dane dotyczące zadłużenia, na przykład numer faktury wraz z kwotą i data jej wystawienia

nowy termin, w którym zobowiązanie powinno być zapłacone

konsekwencje związane z brakiem dalszej zapłaty, na przykład wpisanie dłużnika do BIG, skierowanie sprawy na drogę sądową

Jak dostarczyć wezwanie do zapłaty do dłużnika?

Tak przygotowany dokument powinniśmy nadać do dłużnika. Najczęściej jest on przesyłany drogą pocztową – najlepiej wybrać wtedy list polecony z potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenia powinniśmy zachować w przypadku ewentualnego postępowania sądowego.

Ile razy powinniśmy wysłać dokument? Wszystko zależy od nas. Niektórzy wierzyciele decydują się na wejście na drogę sądową już po pierwszym wezwaniu do zapłaty. Najczęściej jednak wysyła się dwa dokumenty.

Co wtedy, gdy dłużnik nie zareaguje na wezwanie do zapłaty?

Chociaż w wielu przypadkach dłużnik po otrzymaniu wezwania do zapłaty decyduje się na kontakt z wierzycielem, to jednak może zdarzyć się, że po prostu nasze próby kontaktu zostaną zignorowane.

Wtedy, gdy będziemy chcieli odzyskać pieniądze, powinniśmy wejść na drogę sądową. W tym celu możemy skorzystać z pomocy kancelarii prawnych, które specjalizują się w tego rodzaju sprawach. Możemy również zdecydować się na odsprzedanie długu do firmy windykacyjnej, ale na pomyślnie zakończonym postępowaniu sądowym możemy zyskać więcej.