Entertainment shopping – co to jest?

Entertainment shopping – co to jest?

Termin taki jak entertainment shopping nie jest jeszcze zbyt szeroko znany wśród polskich przedsiębiorców. Warto jednak poznać go bliżej, szczególnie wtedy, gdy prowadzi się sprzedaż on-line. Na czym dokładnie polega entertainment shopping i jakie może on przynieść korzyści dla kupującego i sprzedawcy?

Zakupy nie muszą być nudne – mogą być również wciągającą zabawą. Właśnie na tym bazuje entertainment shopping, który dotyczy przede wszystkim kupowania on-line. Zjawisko to wykorzystywane jest przede wszystkim na internetowych serwisach aukcyjnych, gdzie klienci mogą licytować różne produkty, a towarzyszące temu emocje mogą stać się wtedy źródłem rozrywki.

Jednak w szerszym kontekście entertainment shopping odnosi się już od całego przeżycia zakupowego, które może nieść ze sobą zabawę dla konsumentów, a tym samym zachęcać ich do jeszcze częstszego dokonywania zakupów.

Na czym dokładnie polega entertainment shopping?

Zakupy w myśl zasad entertainment shopping odbywają się głównie on-line, jak wcześniej wspomnieliśmy. Standardowo kojarzone są one z zakupami na serwisach aukcyjnych, na przykład na popularnym Allegro czy eBay. Wtedy uczestnicy aukcji mogą nawzajem przelicytowywać się podczas zakupów, a ten, kto zaproponuje więcej, będzie mógł zakupić przedmiot.

Jednak oprócz aukcji internetowych entertainment shopping realizowany jest też na inne sposoby. Warto wskazać przede wszystkim na strony internetowe oferujące produkty z bardzo wysokimi obniżkami – są to głównie serwisy, do których najpierw trzeba się zapisać, czyli stać się ich członkiem, aby otrzymać dostęp do ofert.

Zajmują się one sprzedażą wielu produktów – od odzieży, poprzez elektronikę, a skończywszy na wyposażeniu domu. Sprzedaż prowadzona jest w krótkich akcjach wyprzedażowych trwających na ogół parę dni – działa tu zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, dlatego w zakupy wpleciony jest również element ekscytacji związany z upolowaniem ciekawych produktów za bezcen.

Warto też zaznaczyć, że entertainment shopping nie musi polegać tylko i wyłącznie na wykorzystaniu internetu – rozrywkowe zakupy także mogą być prowadzone w centrach handlowych, w trakcie różnych licytacji prowadzonych stacjonarnie. Niemniej jednak zakupy on-line są znacznie wygodniejsze.

Dzięki entertainment shoppingowi można sprzedać więcej

Zatem ze zjawiskiem entertainment shoppingu spotykamy się obecnie bardzo często, głównie w przypadku zakupów internetowych. Wielu z nas z pewnością miało już okazję wziąć w nich udział.

Dla sprzedawców organizacja zakupów bazujących na emocjach pozwala na uzyskanie jeszcze lepszych wyników – konsumenci są wtedy bardziej skłonni do podejmowania szybkich decyzji zakupowych, a tym samym do wydawania większej ilości pieniędzy. Dla konsumentów z kolei to okazja na upolowanie ciekawych produktów w bardzo atrakcyjnych cenach.

Dzięki tym zaletom entertainment shopping jest aktualnie często wybieraną metodą sprzedaży on-line – prowadzi ją również wiele sklepów oferujących możliwość tradycyjnych zakupów bez licytacji oraz szybkich akcji sprzedażowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.