Gdzie skorzystać z bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorstw?

Gdzie skorzystać z bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorstw?

Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji oraz kwalifikacji swoich pracowników powinno być jednym z głównych celów rozwoju w biznesie. Co więcej, obecnie za szkolenia i kursy wcale nie musimy płacić – są one organizowane również jako bezpłatne zajęcia dla chcą...

Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji oraz kwalifikacji swoich pracowników powinno być jednym z głównych celów rozwoju w biznesie. Co więcej, obecnie za szkolenia i kursy wcale nie musimy płacić – są one organizowane również jako bezpłatne zajęcia dla chcących się dokształcić. Gdzie można je znaleźć?

Jednym z problemów polskiego biznesu jest brak chęci do podnoszenia kwalifikacji. Widoczne jest to w szczególności w starszym pokoleniu. Młodzi częściej interesują się nowościami branżowymi oraz chcą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, dlatego są bardziej otwarci na różne szkolenia i kursy. Oczywiście, są one skierowane do osób w każdym wieku – w końcu każdy z nas może uzyskać nowe kwalifikacje.

Za szkolenia i kursy najczęściej musimy zapłacić z własnej kieszeni. Warto jednak pamiętać o tym, że zdobywanie wiedzy wcale nie musi kosztować. Teraz możemy korzystać z niej również za darmo – bez żadnych dopłat.

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców – przede wszystkim on-line

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności? A może zależy ci na tym, aby poprawić kwalifikacje pracowników? W takim przypadku największy wybór darmowych szkoleń dla przedsiębiorstw można znaleźć w internecie.

Na uwagę zasługuje tutaj przede wszystkim Akademia PARP, którą uruchomiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest to strona internetowa, na której dostępne są bezpłatne szkolenia e-learningowe. Dotyczą one między innymi zagadnień finansowych i prawnych, zarządzania strategicznego i operacyjnego, umiejętności menedżerskich i osobistych, marketingu i sprzedaży, otoczenia biznesu i wiedzy ogólnej.

Bezpłatne szkolenia organizowane są również przez inne instytucje wspierające biznes. Oferty możemy znaleźć między innymi na stronach Urzędów Wojewódzkich. Wiele województw realizuje własne programy pomocowe dla przedsiębiorstw, w tym także darmowe zajęcia dla właścicieli firm oraz dla pracowników.

Do dyspozycji mamy też szereg darmowych szkoleń on-line oferowanych przez prywatne firmy szkoleniowe. Warto jednak pamiętać o tym, że są to przede wszystkim dość proste zajęcia, które nie zawierają pogłębionych informacji branżowych. Dobrze sprawdzają się jednak w sytuacji, gdy chodzi o umiejętności miękkie, czyli związane z kontaktami interpersonalnymi w firmie oraz rozwojem osobistym.

Dofinansowanie na szkolenia dla firm

Warto również wskazać, że oprócz korzystania z darmowych szkoleń i kursów dla przedsiębiorstw możemy także uzyskać dofinansowania na ich organizację. To sprawdzony wybór dla firm chcących zainwestować w swoich pracowników czy też właścicieli firm, którzy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje.

Dofinansowania tego rodzaju możemy otrzymać między innymi z urzędów pracy, a także z Unii Europejskiej w ramach różnych programów pomocowych dla przedsiębiorców. Wsparcie skierowane jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, w tym również dla osób samozatrudnionych, a także dla pracowników. Możemy uzyskać nawet od 50% do 80% zwrotu kosztów szkolenia, jeśli uda nam się uzyskać dofinansowanie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.