Targetowanie w marketingu – co to jest?

Targetowanie w marketingu – co to jest?

Termin targetowania bardzo często pojawia się w kontekście marketingu – nie tylko tego internetowego, ale również w innych mediach. Na czym dokładnie polega targetowanie i jakie są jego rodzaje?

Termin targetowania wywodzi się z języka angielskiego, gdzie słowo „target” oznacza cel. W związku z tym targetowaniem określa się taki proces selekcji konsumentów przez reklamodawców, aby określić ich grupę docelową, która będzie najbardziej zainteresowana konkretnymi produktami czy usługami.

Targetowanie prowadzone jest zarówno w mediach tradycyjnych takich jak prasa, telewizja czy radio, jak również w mediach nowych – w internecie.

Przy targetowaniu bierze się pod uwagę:

  • medium, w którym ma być reklamowany dany produkt czy usługa
  • czas emisji reklamy, czyli pora, w której będzie ona prezentowana
  • kontekst emisji reklamy, na przykład programy, które będą wtedy miały miejsce, rodzaj strony internetowej

Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku internetu targetowanie przebiega nieco inaczej – jest bardziej precyzyjne, ponieważ pozwala reklamodawcy na pozyskanie większej ilości informacji dotyczącej odbiorców przekazu reklamowego.

Targetowanie w reklamie internetowej

Dzięki nowoczesnym metodom reklamy on-line możliwe jest uzyskanie bardzo dobrych rezultatów – dotarcie precyzyjnie do konkretnej osoby, która byłaby zainteresowana danym produktem czy usługą.

Targetowanie polega wtedy na wykorzystaniu pozyskanych danych, na przykład za pośrednictwem e-mail marketingu czy też mediów społecznościowych, w których często dzielimy się swoimi informacjami. W ten sposób reklamodawca uzyskuje dostęp do takich danych jak płeć, wiek, zainteresowania, miejsce zamieszkania, aby wspomnieć o niektórych z nich.

Reklamodawcy w internecie mogą również przeprowadzać targetowanie kampanii reklamowych poprzez wybór tych stron i serwisów internetowych, na których ma być wyświetlana reklama. Przykładowo, mogą być to strony lokalne albo ogólnopolskie, poświęcone konkretnemu tematowi.

W przypadku targetowania on-line bardzo często pojawia się też temat reklamy kontekstowej, która pozwala na dopasowanie się do danego kontekstu, na przykład zawartości strony internetowej. To także przekłada się na jeszcze lepsze efekty.

Zalety wynikające z targetowania

Dzięki targetowaniu reklamodawcy mogą uzyskać szereg korzyści – zarówno wtedy, gdy chodzi o media tradycyjne, jak i nowoczesne. Nie dość, że można wówczas uzyskać jeszcze lepszą efektywność reklamy, ponieważ jest ona dopasowana indywidualnie do grupy odbiorców, to jeszcze możliwe jest dokonanie optymalizacji wydatków na kampanie reklamowe.

Targetowanie umożliwia zawężenie grupy docelowej, a tym samym prezentację reklamy jedynie tym osobom, które byłyby nią najbardziej zainteresowane. Wówczas reklamodawca nie musi ponosić znacznych kosztów, gdy prezentowałby przekaz reklamowy tej grupie, która nie będzie zainteresowana.

Podsumowując, prawidłowo przeprowadzone targetowanie pozwala reklamodawcy na uzyskanie jeszcze lepszych efektów z reklamy – nie tylko w internecie, ale też w innych mediach.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.