Darmowe porady dla start-upów

Darmowe porady dla start-upów

W Polsce powstaje coraz więcej start-upów. To jedna z nowych form działalności, która nie jest jeszcze w pełnym tego słowa znaczeniu przedsiębiorstwem. Gdy także myślisz o tym, aby założyć start-up, możesz również korzystać z różnych darmowych porad, aby t...

W Polsce powstaje coraz więcej start-upów. To jedna z nowych form działalności, która nie jest jeszcze w pełnym tego słowa znaczeniu przedsiębiorstwem. Gdy także myślisz o tym, aby założyć start-up, możesz również korzystać z różnych darmowych porad, aby twój pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę i stał się pełnoprawną firmą. Gdzie możemy otrzymać takie właśnie porady?

Start-up to najlepszy wybór wtedy, gdy nie wiemy jeszcze, czy nasz pomysł na firmę rzeczywiście okaże się skuteczny. O start-upach mówi się jako o tymczasowych organizacjach czy przedsiębiorstwach, które zostały stworzone w celu poszukiwania najlepszego modelu biznesowego zapewniającego perspektywę rozwoju.

Wśród charakterystycznych cech start-upów znajdują się:

niskie koszty związane z rozpoczęciem działalności

wyższe ryzyko niż przy standardowych przedsięwzięciach

perspektywa wyższego zwrotu z inwestycji w start-up

Start-upy najczęściej nie dysponują odpowiednią kwotą na rozpoczęcie działalności, dlatego poszukują także różnych metod finansowania swoich projektów. Wśród nich znajdują się między innymi aniołowie biznesu czy fundusze venture capital (inwestycje w przedsiębiorstwa niepubliczne we wczesnych fazach ich rozwoju).

Jakie błędy popełniają start-uperzy?

W przypadku start-upów, podobnie jak w przypadku własnej firmy, nowi przedsiębiorcy narażeni są na szereg nieprzyjemnych konsekwencji mogących nawet spowodować upadek pomysłu. Warto więc je poznać, aby uniknąć ich i tym samym zwiększyć szansę na rozwój swojego projektu. Wśród błędów popełnianych przez start-uperów znajdują się między innymi:

- Skorzystanie z nieodpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

- Nieanalizowanie podpisywanych umów.

- Brak umów pomiędzy wspólnikami, które pozwalają na określenie ich praw i obowiązków.

- Utrata kontroli nad projektami wskutek nadmiernej interwencji przez inwestora.

- Pochopne zawieranie umów o pracę.

- Zawieranie umów długoterminowych bez możliwości wcześniejszego ich rozwiązania, na przykład umów wynajmu biura.

- Brak zabezpieczenia praw autorskich i własności intelektualnej.

- Niestosowanie umów dotyczących zachowania poufności.

- Oczywiście, to tylko kilka przykładów, ponieważ na swojej drodze start-upy mogą napotkać na wiele innych problemów związanych z działalnością. Aby im zapobiegać, coraz więcej instytucji służy też poradami – całkowicie za darmo.

Gdzie szukać darmowych porad dla start-upów?

Korzystanie z profesjonalnych porad dla biznesu wcale nie musi być związane z wysokimi kosztami. Nowe firmy, a także start-upy mogą często korzystać z nich bez żadnych dodatkowych kosztów.

W przypadku start-upów warto przede wszystkim poszukiwać darmowych zajęć oraz konsultacji prowadzonych przez specjalne Akademie dla start-upów, a także inne organizacje. W ramach akcji wspierania start-upów także prowadzone są różne darmowe konsultacje, na przykład dotyczące prawa, finansów. Są one oferowane także podczas różnych imprez branżowych, dlatego warto trzymać rękę na pulsie, aby nie przegapić ważnych wydarzeń dla start-upów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.