Ile kosztuje zatrudnienie pracownika w 2020 roku?

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika w 2020 roku?

Koszt zatrudnienia pracownika różni się w zależności od umowy, którą z nim podpiszesz. To, co wypłacisz pracownikowi w formie dochodu netto to jednak nie Twój jedyny wydatek. Do tej wartości trzeba doliczyć składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, a do tego jeszcze odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy (PIT).

Zanim rozpoczniesz rekrutację na nowe stanowisko do swojej firmy, powinieneś sobie ten fakt dokładnie przekalkulować. Bowiem przy relatywnie niewielkiej pensji, wynoszącej 2 600 zł brutto, tylko ok. 1920 zł trafia do kieszeni pracownika. Łączny koszt zatrudnienia, który poniesiesz przy tej stawce (w pełnym wymiarze godzin) to aż ponad 3 132 zł!

Koszt zatrudnienia pracownika jest więc relatywnie wysoki. Szczególnie że jeśli masz w planach zatrudniać specjalistów, to musisz zaproponować im co najmniej stawki rynkowe. Wycenić budżet na stanowisko tak, aby nie nadszarpnąć firmowych finansów, a jednocześnie by był on na tyle atrakcyjny, żeby przyciągał odpowiednie osoby. Jest to więc spore wyzwanie dla pracodawcy.

Pamiętaj również, że na ostateczny koszt zatrudnienia pracownika ma wpływ forma umowy. Najdrożej jest zatrudniać na etat, w drugiej kolejności na zlecenie (o ile nie jest to student, który nie ukończył 26. roku życia), natomiast najtaniej dla pracodawcy jest zawrzeć umowę o dzieło.

W przypadku gorzej opłacanych stanowisk, na które zatrudnia się przeważnie młode osoby, można pozwolić sobie na umowę cywilnoprawną. Jednak doświadczeni pracownicy w większości przypadków będą nalegali na umowę o pracę. Jeśli jednak chcesz oszczędzić na firmowych kosztach, to dobrym wyjściem z tej sytuacji będzie jednoosobowa działalność gospodarcza. Wtedy pracownik zakłada własną firmę, umawiacie się na wynagrodzenie brutto, on wystawia fakturę, a Ty realizujesz przelew. Nie musisz się wtedy martwić o składki, bo pracownik opłaca je sobie sam.

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika przy umowie o pracę

Do kosztu zatrudnienia pracownika, którego planujesz przyjąć na etat, należy doliczyć składki na ubezpieczenie (emerytalne, rentowe, wypadkowe), Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składki zależą od wysokości pensji brutto pracownika i wynoszą:

  • ubezpieczenie emerytalne: 9,76%,
  • ubezpieczenie rentowe: 6,50%,
  • ubezpieczenie wypadkowe: 1,67%,
  • Fundusz Pracy: 2,45%,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,1%

Jeśli podpiszesz umowę na 4 000 zł wynagrodzenia brutto, to dodatkowo koszty pracodawcy wyniosą:

  • emerytalne: 390,40 zł,
  • rentowe: 260 zł,
  • wypadkowe: 66,80 zł,
  • FP: 98 zł,
  • FGŚP: 4 zł.

Łącznie więc musisz doliczyć 819,20 zł. Ty jako pracodawca zapłacisz więc 4 819,20 zł, natomiast pracownik otrzyma tylko 2 907,96 zł. To prawie 2 000 zł różnicy!

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika przy umowie zlecenie

Jeśli podpiszesz umowę zlecenie z osobą, dla której ta praca jest jedynym źródłem utrzymania, to koszty zatrudnienia pracownika będą takie same jak przy umowie o pracę. Oznacza to, że dokumenty podpisujecie w oparciu o wynagrodzenie brutto, a do tego musisz doliczyć jeszcze składki na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Sytuacja będzie dla Ciebie korzystniejsza, jeśli na umowę zlecenie zatrudnisz studenta, który nie ukończył jeszcze 26 roku życia albo osobę, która jest zatrudniona jeszcze w innej firmie, a jej wynagrodzenie jest równe co najmniej płacy minimalnej. W 2020 roku wynosi ona 2 600 zł brutto.

W obu tych przypadkach będziesz zmuszony opłacać tylko pensję brutto, co daje oszczędności rzędu kilkaset złotych. Nie musisz uiszczać składek na ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP.

Jeśli umówisz się z takim pracownikiem, że netto będzie zarabiał 2 907 zł, to Twój łączny koszt wyniesie 3 3650 zł brutto. To o ok. 1 500 zł mniej niż przy umowie o pracę.

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowie o dzieło

Z umową o dzieło sprawa jest najprostsza, bo nie masz obowiązku odprowadzania żadnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za wykonawcę dzieła. Wtedy wynagrodzenie brutto będzie Twoim jedynym kosztem.

Warto jednak uważać, bo jest wyjątek od tej sytuacji. Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne powstaje, gdy umowa o dzieło jest zawierana z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Jeżeli więc zatrudniasz kogoś na umowę o pracę, a dodatkowo podpisaliście jeszcze umowę o dzieło na dodatkowe usługi, to i tak musisz odprowadzać składki ZUS.

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika w 2020 roku?

Koszt zatrudnienia pracownika jest wyższy niż jeszcze w zeszłym roku. Co prawda stawki procentowe składek nie zmieniły się, ale uległa zmianie płaca minimalna. Ma to ogromne znaczenie szczególnie dla przedsiębiorców, którzy do tej pory zatrudniali pracowników za minimalną krajową. Muszą oni pamiętać, że wynagrodzenie musi zostać podniesione, a składki (kwotowo) będą wyższe niż rok temu.

W 2019 roku pensja minimalna wynosiła 2 250 zł brutto, co przy takiej kwocie na umowie równało się z uiszczaniem łącznych składek w wysokości 460,82 zł.

Natomiast w 2020 roku płaca ta została podwyższona do kwoty 2 600 zł brutto i przełożyło się to na wzrost składek do poziomu 532,48 zł.

Za każdego pracownika, który miał podpisaną umowę na minimalną krajową, pracodawca musi teraz odprowadzać o 71,66 zł miesięcznie. Jeśli więc zatrudniasz 10 takich osób, to firmowy budżet zostanie obciążony kwotą o prawie 8 600 zł wyższą! Oczywiście jeśli weźmiemy pod uwagę tylko sam wzrost kosztu zatrudnienia pracownika, a nie różnicy w wysokości pensji.

Dobry pracownik to jednak ogromny kapitał dla firmy. To od wykwalifikowania i zaangażowania kadry zależy, czy firma będzie odnosiła sukcesy. Dlatego czasami warto przesunąć w czasie kupno nowej maszyny czy oprogramowania, a zamiast tego przeznaczyć budżet na prawdziwego specjalistę w swojej dziedzinie. Dzięki jego dobrze opłacanej pracy firma może odnieść realne korzyści w krótkim okresie – niezależnie czy jest to manager, skuteczny specjalista od sprzedaży czy może wykwalifikowany monter.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.