Jak premiować pracowników?

Jak premiować pracowników?

Motywowanie pracowników powinno być dla pracodawcy kluczowe, jeśli zależy mu na większej efektywności ich pracy oraz zatrzymaniu tych najbardziej cennych specjalistów. Jak jednak premiować pracowników, aby czuli się docenieni i bardziej związani z firmą?

Bez właściwej motywacji pracownicy nie będą pracowali efektywnie. W rezultacie może przełożyć się to również na gorsze wyniki całego przedsiębiorstwa. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów na większe zmotywowanie pracowników jest ich premiowanie. Aby uzyskać skuteczne efekty, musimy jednak wiedzieć, jak premiować pracowników – zdarza się, że premie nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Jak działa premiowanie?

Ideą premiowania pracowników jest nagradzanie ich za szczególne wyniki w pracy, a nie za sam fakt, że są zatrudnieni. Eksperci wskazują, że pracodawcy powinni premiować pracowników wszystkich szczebli – od najniższych do najwyższych.

Oczywiście, dla pracownika premia to dodatkowe pieniądze, które zawsze się przydadzą, ale zdarza się, że wcale nie przekłada się to na jego lepszą wydajność i skuteczność pracy. Wynika to przede wszystkim z faktu, że pracodawca nie wie dokładnie, jak premiować pracowników, by zwiększyć ich motywację. Samo przekazanie pieniędzy to często za mało. O czym powinniśmy wtedy pamiętać?

Podstawa to jasne zasady

Jeśli pracownicy nie wiedzą dokładnie, za co mogą otrzymać premię, mogą nie starać się tak bardzo. W takiej sytuacji pracownik tak naprawdę nie ma pewności, czy nawet za dobrą pracę otrzyma dodatkową gratyfikację, co obniża jego motywację i zadowolenie.

Zatem pracodawca powinien zadbać o to, aby zasad premiowania pracowników były jasne i przejrzyste. Najlepiej stworzyć specjalny system premiowania, w którym będą znajdywały się informacje o tym, na jakich zasadach pracownik może otrzymać premię.

Oczywiście, zasady premiowania powinny być ustalone tak, aby pracownicy mogli je zrealizować. Gdy będą niedostępne dla większości z nich, także mogą przełożyć się na mniejszą motywację i większą frustrację.

Pracownika można premiować za:

- bardzo dobre wyniki pracy zgodnie z założonym harmonogramem prac

- systematyczne przychodzenie do pracy – brak spóźnień

- pozytywne zakończenie jakiegoś projektu

- pozyskanie określonej liczby klientów

- pracę bez umyślnie popełnionych błędów

Oczywiście, to tylko przykładowe sytuacje, ponieważ wszystko zależy od tego, jakie stanowisko zajmuje pracownik, dlatego zasady premiowania musimy dopasować do jego specyfiki.

Premia zawsze na czas

Warto też wspomnieć na koniec o tym, że nawet jeśli pracodawca określi jasne zasady premiowania pracowników, ale nie będzie wypłacał premii w terminie, jego wysiłki mogą iść na marne. Pracownicy, którzy dokładali wszelkich starań, aby pracować jak najlepiej i otrzymać premię, mogą czuć się wtedy zawiedzeni i słabiej zmotywowani – dochodzi wtedy do sytuacji, gdy oni dotrzymują słowa, natomiast pracodawca nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania.

Zatem w zasadach warto też określić, kiedy pracownicy otrzymują premię, a potem trzymać się wyznaczonego terminu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.