Jak sprawdzić kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy?

Jak sprawdzić kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy?

Prowadzenie biznesu związane jest zawsze z ryzykiem. Chyba każdy przedsiębiorca działający już od dłuższego czasu wie, że natknięcie się na nierzetelnego kontrahenta lub klienta wcale nie jest takie trudne. Aby zmniejszyć to ryzyko, powinniśmy zawsze dokładnie ich sprawdzić. W jaki sposób można to zrobić?

 

Wiedza o przyszłym kontrahencie albo kliencie pozwala na zmniejszenie ryzyka nieotrzymania zapłaty za wykonaną usługę, albo sprzedany towar. Jednak zebranie wiarygodnych informacji nie zawsze jest takie proste, jak może się wydawać.

Można spróbować zrobić to na własną rękę albo skorzystać z usług firm, które zajmują się tym zawodowo. Niestety, druga opcja wiąże się z dość dużymi kosztami. Właśnie dlatego przygotowaliśmy porady, które pomogą sprawdzić kontrahenta szybko, skutecznie i bez wysokich opłat.

Sprawdź kontrahenta przez wyszukiwarkę internetową

Poszukiwanie informacji możemy rozpocząć po prostu od sprawdzenia danych dostępnych przez wyszukiwarkę internetową. W tym celu wpisujemy do wyszukiwarki nazwę kontrahenta i jego firmy.

W ten sposób możemy uzyskać szereg interesujących informacji, na przykład dotyczących opinii o danej firmie. Dzięki nim będziemy mogli w przybliżeniu określić, czy dana firma jest godna zaufania.

Weryfikacja CEIDG

Za darmo możemy sprawdzić również bazę CEIDG – znajdują się w niej informacje o każdym przedsiębiorcy prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą albo spółkę cywilną.

Wyszukiwarka CEIDG pozwala na sprawdzenie podstawowych danych rejestrowych naszego ewentualnego kontrahenta.

Weryfikacja KRS

Baza prowadzona przez Krajowy Rejestr Sądowy nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność, niemniej jednak zawiera inne jednostki.

W bazach możemy znaleźć nie tylko podstawowe dane, ale dowiedzieć się też, czy firma nie ma niezapłaconych należności wobec ZUS-u, czy urzędu skarbowego, czy nie prowadzi postępowania upadłościowego.

Bazy informacji gospodarczej – bazy dłużników

W tym przypadku będziemy musieli już liczyć się z kosztami, niemniej jednak są one niewielkie. W sieci uzyskamy dostęp do różnych baz informacji gospodarczych oraz rejestrów dłużników, na przykład takich jak Krajowy Rejestr Dłużników, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych działający przy Krajowym Rejestrze Sądowym, BIG InfoMonitor, aby wspomnieć tylko o niektórych z nich.

Wniosek do urzędu skarbowego i ZUS-u

Na koniec warto wskazać na jeszcze jedną metodę, która jednak może trwać nieco dłużej. Ponadto będziemy musieli zapłacić za uzyskanie informacji – opłata to około 20 złotych.

Możemy przygotować wniosek do urzędu skarbowego oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby dowiedzieć się, czy nasz potencjalny kontrahent nie zalega z opłatami i nie ma zaległości podatkowych.

Podsumowując, jeżeli nie wiemy, czy możemy zaufać całkowicie nowemu kontrahentowi, czy klientowi, warto sprawdzić go wcześniej, przed zawarciem umowy. Będziemy mogli wtedy oszczędzić sobie niemałego kłopotu, gdy okaże się, że osoba, z którą podpisaliśmy umowę, nie będzie płaciła i może zachwiać stabilnością finansową naszej firmy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.