Jak zmniejszyć ryzyko bankructwa małej firmy?

Jak zmniejszyć ryzyko bankructwa małej firmy?

Mniejsze firmy mają większe ryzyko bankructwa od tych dużych. Dlaczego? Wynika to przede wszystkim z faktu, że w większej mierze uzależnione są od kontrahentów i klientów.

Mniejsze firmy mają większe ryzyko bankructwa od tych dużych. Dlaczego? Wynika to przede wszystkim z faktu, że w większej mierze uzależnione są od kontrahentów i klientów. Są jednak sposoby na to, aby zmniejszyć to niebezpieczeństwo. O czym warto pamiętać, prowadząc działalność?

 

Każdy przedsiębiorca, nawet ten, któremu powodzi się obecnie bardzo dobrze, powinien brać pod uwagę sytuację, w której może dojść do jego niewypłacalności. Widmo bankructwa może zawisnąć nad firmą niespodziewanie, wskutek jakiegoś zdarzenia gospodarczego, na które nie miał on żadnego wpływu.

 

Małe firmy, jak wspomnieliśmy powyżej, są bardziej narażone na bankructwo. Wystarczy, że jeden z kluczowych klientów albo kontrahentów nie przekaże wpłaty w terminie, aby zachwiało to stabilnością finansową przedsiębiorstwa. Oczywiście, powodów bankructwa może być znacznie więcej, na przykład może być to sytuacja, w której przedsiębiorca podjął niekorzystną decyzję.

 

Można jednak dokonać zmniejszenia ryzyka bankructwa małej firmy – warto pamiętać wtedy o kilku kluczowych kwestiach.

 

  1. Dywersyfikacja

Przede wszystkim ryzyko możemy obniżyć wtedy, gdy dokonamy dywersyfikacji, czyli zróżnicowania, w tym przypadku dostawców, odbiorców czy inwestycji. Im jest ich więcej, tym ryzyko, że firma utraci swoją stabilność, jest niższe.

 

Przykładowo, firma nie stanie nad przepaścią finansową wtedy, gdy zamiast dwóch głównych kontrahentów ma ich dziesięciu. Nawet wtedy, gdy jeden z nich będzie miał problemy finansowe, nie odbiją się one tak znacznie na kondycji małej firmy.

 

  1. Zmniejszenie kosztów

Jeśli firma ma zbyt dużo kosztów, prędzej czy później może doprowadzić to do jej bankructwa. Pod pojęciem wysokich kosztów znajduje się wiele czynników, na przykład może być to drogie w utrzymaniu auto, zbyt wysoki abonament telefoniczny, drogie usługi zewnętrzne, które nie są potrzebne, wysokie koszty wynajmu biura.

 

Zmniejszenie kosztów firmowych pozwoli firmie na uzyskanie dodatkowych oszczędności i tym samym obniży niebezpieczeństwo bankructwa.

 

  1. Wsparcie finansowe z zewnątrz

Każda firma może trafić na okres, w którym ma gorszą sytuację finansową. W takim przypadku brak regularnych dochodów może być sporym problemem. Rozwiązaniem jest skorzystanie z finansowego wsparcia z zewnątrz, na przykład w formie kredytu odnawialnego czy też szybkiej pożyczki, z której można skorzystać w dowolnym momencie.

 

Oczywiście, przedsiębiorca powinien zawsze przeliczyć, czy skorzystanie z takiego wsparcia finansowego jest dla niego opłacalne. Warto zatem porównać różne oferty i wybrać taką, która będzie najbardziej korzystna.

 

  1. Ubezpieczenia

Przedsiębiorca może również zmniejszyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności dzięki wykupieniu specjalnych polis ubezpieczeniowych. Zaliczają się do nich polisy odpowiedzialności cywilnej, polisy na nieruchomości, a także inne ubezpieczenia skierowane specjalnie dla firm.

 

Wykupienie polis nie jest związane z wysokimi wydatkami i jednocześnie pozwala na znaczne obniżenie ryzyka w razie nieprzewidzianych sytuacji, które mogą spowodować, że firma może trwale utracić swoje źródła dochodu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.