Kto może liczyć na dofinansowanie działalności gospodarczej?

Kto może liczyć na dofinansowanie działalności gospodarczej?

Startując z własną działalnością gospodarczą, musimy mieć nie tylko dobry pomysł na biznes, ale także odpowiednie środki finansowe, które umożliwią nam podjęcie określonych działań, aby nasz cel został zrealizowany i nasza firma rozwijała się jak najlepiej. Bardzo dobrym rozwiązaniem w poszukiwaniu dodatkowych środków finansowych na rozkręcenie swojego biznesu jest korzystanie z różnego rodzaju dofinansowań.

 

Dofinansowania do działalności gospodarczej mogą uzyskać osoby, które spełniają określone warunki. W zależności od tego, kto przyznaje takie dofinansowanie mogą się one nieco różnić od siebie. Dofinansowania oferowane są w głównej mierze młodym ludziom oraz takim, którzy należą do określonej grupy społecznej. Na dofinansowania liczyć mogą także osoby, które wykazują się nowatorskimi pomysłami.

 

Dofinansowania na start

Bardzo często oferowane są dofinansowania dla osób, które rozpoczynają swoją działalność gospodarczą w młodym wieku. Chodzi tutaj o osoby do trzydziestego roku życia. Chcąc założyć własną firmę warto to robić w tym przedziale wiekowym, gdyż wówczas możemy liczyć na najwyższe dofinansowania.

Młodzi i ambitni ludzie są cenieni szczególnie w Unii Europejskiej, dlatego też z powodzeniem mogą oni uzyskać dofinansowania właśnie ze środków unijnych. Często mogą to być bezzwrotne dotacje do kilkudziesięciu tysięcy złotych czy też wsparcie finansowe przez rok dla danej firmy. Bardzo często dofinansowane są także szkolenia oraz kursy dla osób chcących założyć działalność gospodarczą. Oprócz tego cenione są także osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach czy też kobiety i mężczyźni po pięćdziesiątym roku życia.

Ze względu na swoją trudną sytuację na rynku pracy, również oni mogą liczyć na dofinansowania na założenie własnej działalności gospodarczej. Bardzo dużym zainteresowaniem instytucji oferujących dofinansowania cieszą się także osoby kreatywne, które tworzą ciekawe projekty. Jeżeli mamy jakiś ciekawy pomysł, to z pomocą dofinansowania z pewnością będziemy mogli go zrealizować. Cenione są przede wszystkim innowacyjne rozwiązania, które obejmują jakieś projekty badawcze czy też inne ciekawe eksperymenty. Warto więc także wówczas poszukać potrzebnego wsparcia.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Chcąc ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, Urzędu Pracy czy też innych instytucji gminnych lub powiatowych, należy tam złożyć odpowiednie dokumenty. Co roku instytucje te ogłaszają konkursy, których zwycięzcy dostaną dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej. Warto czekać na tego typu propozycje ze strony różnych instytucji i stale sprawdzać ich strony internetowe w poszukiwaniu dofinansowań. Chcąc skorzystać z dofinansowania, konieczne jest zawsze złożenie wniosku wraz z biznes planem naszego przedsięwzięcia oraz innymi wstępnymi informacjami na temat naszego projektu. Najciekawsze propozycje z pewnością zostaną zauważone, a my będziemy mogli cieszyć się z dodatkowych funduszy na otwarcie swojej działalności i spełnienie marzeń.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.