Wcześniejsza spłata pożyczki firmowej – czy warto?

Wcześniejsza spłata pożyczki firmowej – czy warto?

Gdy zaciąga się pożyczkę firmową można również rozważać wcześniejszą spłatę takiej pożyczki. Jednocześnie wcześniejszą spłatę warto jest rozważać już na etapie decydowania się na zaciągnięcie pożyczki co bywa ważne szczególnie w przypadku pożyczek krótkoterminowych i średnioterminowych. Wówczas można wybrać pożyczki o znacznie korzystniejszych warunkach finansowych w kontekście wcześniejszej spłaty.

Gdy zaciąga się pożyczkę firmową można również rozważać wcześniejszą spłatę takiej pożyczki. Jednocześnie wcześniejszą spłatę warto jest rozważać już na etapie decydowania się na zaciągnięcie pożyczki co bywa ważne szczególnie w przypadku pożyczek krótkoterminowych i średnioterminowych.

Wówczas można wybrać pożyczki o znacznie korzystniejszych warunkach finansowych w kontekście wcześniejszej spłaty.

 

Pożyczka firmowa może być zaciągana na różny okres czasu. Jednocześnie warto planować również możliwość wcześniejszego spłacenia pożyczki. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia wyboru odpowiednich ofert na rynku pożyczkowym. Jeśli pożyczka zaciągana jest na krótki okres czasu, czyli nie przekraczający roku czasu wówczas trzeba brać pod uwagę, że warto szukać pożyczek bez wysokiej prowizji.

Wynika to z faktu, że prowizja zawsze płacona jest z góry. Powoduje to, że w przypadku spłacania pożyczek przed czasem nie można zyskać tak dużej sumy na braku naliczania kosztów pożyczkowych co ma miejsce w przypadku oprocentowania. Zatem jeśli pożyczka planowana jest do spłacenia przez czasem warto jest decydować się na takie pożyczki, które mają jak najbardziej niskie koszty początkowe, które płaci się z góry.

Natomiast przy krótkoterminowych pożyczkach nie ma tak dużego znaczenia samo oprocentowanie. Podobnie jest w przypadku średnioterminowych pożyczek, które zaciągane są na okres nieco dłuższy niż roku czasu.

 

Długoterminowe pożyczki

Przy długoterminowych pożyczkach wstępne koszty opłacane z góry przy zaciąganiu pożyczki nie są tak istotne. Generalnie przy takich pożyczkach warto jest szukać takich ofert, które pozwalają na minimalizowanie wysokości sum, które trzeba będzie spłacać w postaci kosztów pożyczkowych.

Gdy pożyczka jest spłacana przez czasem wówczas można zyskać na braku konieczności dalszego płacenia kosztów oprocentowania pożyczkowego w postaci odsetek. Zatem jeśli ma się możliwość spłacenia pożyczek przed czasem warto jest rozważać takie możliwości. Wcześniejsza spłata pozwala na zapewnienie ograniczenia spłacania odsetek od kapitału pożyczonego w firmach finansowych.

Jednocześnie spłacenie wcześniej pożyczek pozwala również na poprawienie sytuacji finansowej firmy, co znów ma znaczenie w przypadku starania się o inne produkty finansowe.

 

Wcześniejsza spłata pożyczki

Gdy chce się spłacić wcześniej pożyczkę warto również brać pod uwagę, by firmy zapewniały taką możliwość. Zawsze z tego powodu warto decydować się na pożyczki, które mają zapis o możliwości wcześniej spłaty. Jednocześnie przy decydowaniu się na wcześniejszą spłatę niezbędne jest z wyprzedzeniem skontaktowanie się z firmami, które udzielały pożyczek.

Jest to ważne między innymi z punktu widzenia wyliczenia pozostałej sumy pożyczki do spłacenia, co liczone jest bez dalszego naliczania oprocentowania od pożyczki, która spłacana byłaby normalnie na podstawie umowy pożyczkowej. Jednocześnie im większe są koszty przy spłacanych pożyczkach tym znacznie ważniejsze jest wcześniejsze spłacenie pożyczek gdy tylko jest to możliwe.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.