Na czym polega monetyzacja strony internetowej?

Na czym polega monetyzacja strony internetowej?

Na stronach internetowych można zarabiać na różne sposoby, na przykład przez prowadzenie na nich sprzedaży. Warto jednak wspomnieć o jeszcze jednej metodzie, a mianowicie o monetyzacji strony WWW. Czym dokładnie jest monetyzacja i jak można ją wykorzystać, aby zarobić jeszcze więcej?

Z internetu najczęściej korzystamy każdego dnia – często jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, że poprzez różne, codzienne działania jesteśmy w stanie poprawić stan posiadania innych osób. Przykładowo, oglądanie reklam przed filmem na YouTube pozwala na przekazanie części zysków z tych reklam dla osoby, która przygotowała ten film.

Wobec tego monetyzacja strony internetowej jest procesem, który polega na przekształceniu obecnego ruchu na stronie internetowej w dochód. Aby to zrobić, stosuje się różnego rodzaju metody – zależnie od nich można uzyskać określone efekty. Wobec tego monetyzacja pozwala na ciągłe generowanie zysków bez konieczności prowadzenia żadnych dodatkowych prac – w związku z tym cieszy się ona dzisiaj bardzo dużym zainteresowaniem.

Jakie strony internetowe mogą być poddane monetyzacji?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, monetyzacja jest stosowana między innymi w serwisie internetowym YouTube, z którym współpracuje wielu reklamodawców. Nie jest to jednak jedyny sposób na zarobek na reklamach. Również możemy robić to na innych stronach internetowych, na przykład na blogach, gdy posiadamy serwisy on-line, które są często odwiedzane przez klientów.

Na monetyzacja pozwala nam wtedy współpraca z agencjami, które publikują reklamy, a nstenie mogą przekazywać nam wtedy część zysków z ich prezentacji. Oczywiście, im więcej odwiedzających daną stronę internetową, tym na większy zarobek będziemy mogli liczyć.

Rozliczenia monetyzacji strony – model CPM oraz CPC

Przy monetyzacji strony internetowej najczęściej stosuje się dwa główne sposoby rozliczeń, a mianowicie rozliczenie reklamy za kliknięcia (z ang. pay per click – CPC albo PPC) oraz wyświetlenia (z ang. cost per mille – CPM).

W przypadku modelu CPC mamy do czynienia z płatnością za dokonanie konkretnej akcji, a mianowicie klikniecie w reklamę. Wobec tego można zarobić tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie w konkretny link. Z kolei w przypadku modelu CPM płatność odbywa się za wyświetlenie reklam. Model rozliczeń tego rodzaju określany jest także jako CPT (z ang. cost per thousand).

Niekiedy stosuje się również hybrydowe metody rozliczeń, które polegają na połączeniu tych dwóch modeli.

Zarabiaj na monetyzacji strony WWW – bez wysiłku!

Zatem monetyzacja strony internetowej może być bardzo dobrym wyborem dla każdego, kto chciałby czerpać z niej dodatkowe zyski. Można wówczas zarobić na niej naprawdę dobrze, ale tylko wtedy, gdy będzie ona często odwiedzana przez klientów. W tym przypadku trzeba zadbać o tak zwany content marketing, czyli marketing treści, aby zainteresować odbiorców, a także zachęcić ich do dokonania akcji.

Aby rozpocząć proces monetyzacji strony internetowej, należy znaleźć odpowiednią firmę, która będzie mogła nam w tym pomóc – firmy takie współpracują z reklamodawcami i prowadzą z nimi rozliczenia, przekazując zyski dla osób prezentujących reklamy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.