Czym różni się agencja interaktywna od agencji reklamowej?

Czym różni się agencja interaktywna od agencji reklamowej?

Korzystanie z usług agencji marketingowych jest obecnie bardzo popularne – wiele firm decyduje się na podjęcie tego rodzaju współpracy, aby zyskać jeszcze więcej przez efektywniejsze dotarcie do klientów. Aktualnie możemy spotkać się z różnymi typami agencji – wśród nich najbardziej popularne to agencje reklamowe oraz interaktywne. Czym różnią się pomiędzy sobą?

 

Wiele osób nadal mylnie stosuje pojęcia agencji marketingowych takich jak agencja interaktywna oraz reklamowa. Chociaż może wydawać się, że oferują one swoim klientom takie same usługi, to jednak w rzeczywistości mamy do czynienia z innymi profilami działalności.

 

Jeśli mamy firmę i chcemy ją skutecznie promować, warto robić to wraz z ekspertami w tej właśnie dziedzinie. Samodzielne przeprowadzenie badań rynku, a następnie zaprojektowanie odpowiedniej kampanii marketingowej oraz jej wdrożenie może być zadaniem nie do wykonania dla początkującego przedsiębiorcy. Oczywiście, pomoc agencji wybierana jest także wtedy, gdy firma po prostu nie ma czasu na zajmowanie się tymi sprawami we własnym zakresie i chce, aby były one realizowane przez zewnętrznych specjalistów.

 

Czy w takim przypadku warto udać się do agencji interaktywnej? A może lepiej do tej reklamowej?

 

Agencja interaktywna

Termin agencji interaktywnej jest obecnie zarezerwowany praktycznie tylko dla agencji zajmujących się świadczeniem usług w ramach marketingu internetowego, czyli e-marketingu.

 

W związku z ekspansją internetu z agencji reklamowych zaczęto wydzielać osobne działy, które skupiały się właśnie na promocji w sieci – aktualnie najczęściej mamy do czynienia z osobnymi firmami, które zajmują się kreacją, promocją oraz wspomaganiem działań firmy on-line.

 

Agencje interaktywne oferują między innymi takie usługi jak:

  • projektowanie stron internetowych
  • tworzenie sklepów on-line
  • projektowanie graficzne
  • social media marketing – marketing w mediach społecznościowych
  • SEO – optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych
  • kampanie linków sponsorowanych
  • e-mail marketing
  • remarketing
  • audyty w ramach reklamy on-line
  • oraz wiele innych działań

 

Zatem z usług agencji interaktywnej powinniśmy skorzystać wtedy, gdy zależy nam na promocji firmy w internecie. Jej specjaliści będą mogli nam wtedy kompleksowo i fachowo pomóc.

 

Agencja reklamowa

Z kolei pod pojęciem agencji reklamowej mamy do czynienia najczęściej z taką agencją, która skupia się na reklamie zewnętrznej oraz na metodach reklamowych wykorzystujących media klasyczne, na przykład prasę, telewizję, radio.

 

W agencjach reklamowych tego rodzaju możemy liczyć na szeroką gamę usług, ale warto wskazać, że mogą być one również skupione na określonych elementach promocji, na przykład mogą oferować tylko przygotowywanie reklam zewnętrznych – tablic reklamowych, bannerów, billboardów, plakatów, ulotek.

 

Z pomocy takiej klasycznej agencji reklamowej warto skorzystać wtedy, gdy zależy nam na promocji w klasycznych mediach czy promocji on-line – wtedy jej pracownicy także będą mogli zaoferować nam pełne wsparcie w przygotowaniu i prowadzeniu kampanii reklamowej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.