Na czym polega teoria jednej ceny?

Na czym polega teoria jednej ceny?

Teoria ekonomiczna jednej ceny jest stosowana wówczas, gdy dochodzi do ustalania cen, niemniej jednak należy pamiętać o tym, że w rzeczywistości nie zawsze jest ona w stanie zaoferować oczekiwany efekt.

Teoria ekonomiczna jednej ceny jest stosowana wówczas, gdy dochodzi do ustalania cen, niemniej jednak należy pamiętać o tym, że w rzeczywistości nie zawsze jest ona w stanie zaoferować oczekiwany efekt. Na czym dokładnie polega teoria jednej ceny i jakie ma ona zastosowanie?

Rzadko kiedy spotykamy się z sytuacją, gdy konkretne dobro ma tylko jedną cenę w różnych sklepach. Najczęściej jest ona podobna, niemniej jednak różni się, powodując, że konkretny przedmiot możemy kupić w jednym sklepie taniej, w innym kolei drożej.

Teoria jednej ceny czy też prawo jednej ceny jest zatem prawem, które nie zawsze posiada praktyczne zastosowanie, ponieważ cena konkretnego produktu na całym rynku najczęściej jest zróżnicowana. Warto jednak zapoznać się bliżej z tą teorią, a także z tym, co tak naprawdę stanowi przeszkodę w jej działaniu.

Teoria jednej ceny – co to jest?

Teorią jednej ceny czy też prawem jednej ceny nazywamy taką teorię ekonomiczną, która zakłada istnienie jednakowej ceny produktu na rynku, gdy nie ma żadnych ograniczeń handlowych oraz kosztów transportu, a także przy założeniu, że rynek ten jest efektywny.

W przypadku handlu zagranicznego w kontekście teorii jednej ceny pojedynczym rynkiem jest wtedy cały świat.

Przeszkody w działaniu teorii jednej ceny

Jak jednak wspomnieliśmy wcześniej, teoria jednej ceny nie zawsze sprawdza się w rzeczywistości. Istnieje szereg przeszkód, które powodują, że nie można jej wdrożyć. Poniżej prezentujemy główne z nich.

  • Cła i inne ograniczenia dotyczące handlu – w zależności od konkretnego kraju towary mogą być obłożone dodatkowymi obciążeniami finansowymi, co ostatecznie przekłada się na ich cenę.
  • Podatki takie jak VAT – mają one różną wysokość w różnych krajach, wobec tego również wpływają na ostateczną cenę.
  • Ingerencja rządów – różnego rodzaju dopłaty czy restrykcje, zakazy produkowania konkretnych produktów czy świadczenia określonych usług, co także kształtuje ceny.
  • Sztucznie kształtowane ceny wymiany walut – niektóre kraje sztucznie zawyżają albo zaniżają kursy wymiany dla swoich walut.
  • Koszty transportu – duże znaczenie mają również koszty transportu związane z konkretnymi towarami, w niektórych przypadkach koszty transportu poszczególnych produktów są zbyt wysokie w stosunku do ich wartości, a nawet może zdarzyć się, że ich transport jest fizycznie niemożliwy.

To tylko niektóre przeszkody związane z wprowadzeniem w życie teorii jednej ceny, w szczególności w przypadku towarów oferowanych w różnych krajach. Oczywiście, firma może dążyć do tego, aby cena była wówczas taka sama, niemniej jednak najczęściej oznacza to podwyższenie ceny, co nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem klientów, albo zmniejszenie zysków, co również nie jest korzystne dla sytuacji finansowej firmy.

Teoria jednej ceny a amortyzacja wstrząsów

Warto także zaznaczyć, że jednym ze skutków wprowadzania teorii jednej ceny jest tak zwana amortyzacja wstrząsów. W tym przypadku podwyższenie popytu na rynku krajowym może dojść do zwiększenia importu. W rezultacie cena nie rośnie, ale konsumenci mogą nabyć większą ilość danego dobra. Prawo jedne ceny łagodzi wtedy wstrząsy wewnętrzne.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.