Niepełnosprawny zakłada własną firmę

Niepełnosprawny zakłada własną firmę

Niepełnosprawność wcale nie musi przeszkadzać w pracy. Co więcej, nie musi być przeszkodą w założeniu własnego biznesu. W jaki sposób osoba niepełnosprawna może rozpocząć swoją działalność gospodarczą?

Dla wielu osób niepełnosprawnych założenie własnej firmy jest szansą na powrót do życia oraz na atrakcyjne zarobki. Oczywiście, z drugiej strony trzeba mieć również świadomość tego, że posiadanie własnej firmy to wiele wyzwań i obowiązków, z którymi musimy radzić sobie na co dzień.

Wszystko zaczyna się od pomysłu

Podstawą do założenia własnej działalności jest dobry pomysł. Warto więc zastanowić się, jaka branża będzie najbardziej odpowiednia, jaki rodzaj działalności sprawdzi się najlepiej. Musimy brać pod uwagę nie tylko swoje zainteresowania, ale również otoczenie biznesowe, aby wpisać się w potrzeby rynku.

Oczywiście, firma osoby niepełnosprawnej może działać nie tylko stacjonarnie, ale również internetowo, na przykład może mieć postać sklepu internetowego, może świadczyć usługi IT. To wygodne rozwiązanie dla tych osób, które mają najwięcej problemów z samodzielnym poruszaniem się.

Plan biznesu

Jeśli mamy już pomysł, warto zacząć planowanie. Gdy nie mamy zbyt wiele wiedzy w tej dziedzinie, warto skorzystać z pomocy ekspertów. Z porad możemy skorzystać między innymi w powiatowych urzędach pracy, organizacjach pozarządowych. Szkolenia organizuje również Europejski Fundusz Społeczny.

Gdy mamy już wiedzę, możemy zacząć przygotowywać plan naszego biznesu. Polega on przede wszystkim na określeniu profilu i opłacalności działalności. Należy więc oszacować początkowe koszty i zyski. Warto pamiętać o tym, że biznesplan jest wymagany wtedy, gdy będziemy chcieli ubiegać się o różne dofinansowania.

Zakładanie firmy

Sama procedura założenia własnego biznesu nie jest skomplikowana. Możemy wszystko załatwić w jednym okienku – także tym internetowym. To korzystny wybór, ponieważ po uzyskaniu Profilu Zaufanego możemy również załatwiać inne sprawy formalne przez internet.

Wraz z założeniem firmy warto też otworzyć firmowe konto bankowe oraz wyrobić pieczątkę firmową. Te sprawy także możemy załatwić przez internet.

Środki na działalność gospodarczą

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać ze specjalnych dofinansowań pozwalających na uzyskanie pieniędzy w początkowej fazie działalności. O dotację mogą ubiegać się między innymi osoby zarejestrowane w Urzędach Pracy jako bezrobotne. Warto też wskazać, że można ubiegać się o refundację części składek ZUS przez PFRON.

Ponadto PFRON pozwala na uzyskanie dofinansowania do kredytu bankowego na prowadzenie działalności gospodarczej. Oczywiście, przedsiębiorcy mogą korzystać też z innych form finansowania, na przykład takich jak pożyczka ratalna zaciągnięta przez internet.

Podsumowując, założenie firmy przez osobę niepełnosprawną nie jest skomplikowane – wiele spraw można załatwić on-line, można też korzystać z dodatkowych udogodnień. Najważniejsze to jednak dobry pomysł na działalność, dlatego warto dobrze go przemyśleć, aby trafić z nim w dziesiątkę!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.