Notowania giełdowe – co warto o nich wiedzieć? Ile kosztują akcje?

Notowania giełdowe – co warto o nich wiedzieć? Ile kosztują akcje?
Giełdy na świecie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. O notowaniach giełdowych słyszymy codziennie w wiadomościach. Podaje się informacje o wzrostach i spadkach na wykresach, cenach itd. Co warto zatem wiedzieć o notowaniach giełdowych? Co oznaczają podstawowe pojęcia? Wyjaśniamy!

Giełda – co to właściwie jest?

Giełda to inaczej sesje handlowe. Odbywają się one we wcześniej ustalonym miejscu oraz czasie. Podczas giełdy zawiera się umowy kupna – sprzedaży. Wszystko odbywa się według cen z dnia notowania. Porządek na giełdzie jest możliwy dzięki regulaminowi, który obowiązuje wszystkich. Na rynku występują różne giełdy. Podziału można dokonać w oparciu o dobra lub zawierane transakcje. Wyróżniamy zatem giełdy towarowe, usługowe oraz pieniężne. Drugi podział obejmuje giełdy transakcji kasowych (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne) i terminowych.

Notowania giełdowe – czym są?

Notowania giełdowe to po prostu ceny towarów i papierów wartościowych. Można też używać określenia „kursy”. Ceny i ich notowania znajdują się w tzw. cedule giełdowej, czyli miejscu, gdzie codziennie jest publikowany urzędowy wykaz kursów.

Notowanie to nic innego jak ustalenie kursu akcji, które są ustanawiane dla każdego dnia. Zestawia się popyt oraz podaż na nie. W notowaniach pojawia się informacja także o kursie wyjściowym, który jest kursem z dnia poprzedniego.

Akcje docierają na giełdę dzięki biurom maklerskim. Maklerzy przyjmują informację dotyczącą propozycji cen kupna i sprzedaży danych akcji. Informacje są notowane i zgłaszane do głównego maklera. Dzieje się tak każdego dnia. Następuje porządkowanie zleceń od klientów i ustala się ceny dla akcji wszystkich firm na giełdzie. Taka cena jest ceną określaną jako cena równowagi, zarówno dla kupujących jak i sprzedających. Dzięki takiej cenie można liczyć na najwyższy obrót, czyli zarówno chęć kupienia tej akcji, jak i jej sprzedaży.

Rodzaje notowań

Wyróżniamy dwa rodzaje notowań: system notowań ciągłych i system notowań jednolitych.

  • System notowań ciągłych - związany z obrotem akcjami największych firm. Kursy danych akcji mogą się zmieniać nawet kilkukrotnie w ciągu jednego dnia. Zlecenia kupującego i sprzedającego realizuje się tu na bieżąco, ewentualnie trafiają do arkusza zleceń (tu oczekują na oferty z drugiej strony). Wszystko zaczyna się od określenia kursu otwarcia. Można wcześniej uzyskać wstępne informacje zapoznając się z teoretycznym kursem otwarcia. Następnie podaje się kurs zamknięcia i trwa dogrywka. 
  • System notowań jednolitych - kiedyś nazywany periodycznym. System oparty na procedurze zwanej fixing. Wszystko rozpoczyna się od fazy przed otwarciem. Następuje przyjmowanie zleceń i ustala się teoretyczny kurs otwarcia. W tym momencie nie zawiera się transakcji giełdowych. Następnie za pomocą systemu informatycznego ustala się kurs jednolity i dopiero wtedy można zawierać transakcje. 

Jak czytać notowania giełdowe?

Każdy, kto chce grać na giełdzie, musi najpierw nauczyć się czytać notowania giełdowe. Można znaleźć je na różnych popularnych serwisach internetowych. Kolumny wyglądają wszędzie bardzo podobnie.

Najbardziej popularne zagadnienia:

 

Nazwa

Wyjaśnienie

Walor

Nazwa spółki

Kurs

Aktualna cena jednej akcji

Zmiana/

Zmiana procentowa

Zmiana ceny od momentu ceny zamknięcia (z ostatniej sesji) wyrażona w złotych lub w procentach (zmiana procentowa)

Liczba transakcji (inaczej wolumen)

Informuje jaka ilość akcji podczas sesji zmieniła właściciela

Obrót

Podana w zł. wartość określająca wszystkie akcje, które zmieniły właściciela podczas jednej sesji

Otwarcie

Ustalona cena otwarcia

Max/Min

To wartości skrajne, maksymalne i minimalne, jakie osiągnęły akcje podczas danej sesji

Czas

Określa, kiedy nastąpiła ostatnia transakcja akcjami spółki

Notowania giełdowe a WIG20

Indeks WIG20 jest prestiżowym indeksem giełdowym. W jego skład wchodzi 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. WIG20 jest obliczany już od 1994 r. Obowiązuje tu zasada, że na jeden sektor nie może przypadać więcej niż 5 spółek. Różny jest też udział procentowy spółek w indeksie. Skład indeksu jest zmienny, tak samo jak zmieniają zyski i straty spółek.

Giełda jest dostępna dla wszystkich, zatem grać może każdy. Można na niej dużo zarobić, ale by grać, trzeba mieć wiedzę i to dużą. W większości giełdowi gracze to dawcy kapitału, którzy niestety, ale tracą, więc jeśli już myślimy o tym sposobie pomnażania swojej gotówki, warto dokładnie poznać zasady i być na czasie z informacjami w tym temacie. Pomocne może być ewentualnie wsparcie profesjonalnego doradcy w tej dziedzinie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.