Odpowiedzialność za nieautoryzowaną transakcję kartą

Odpowiedzialność za nieautoryzowaną transakcję kartą
Odpowiedzialność za nieautoryzowaną transakcję kartą

Kartami płacimy na co dzień. Możemy dzięki nim opłacić zakupy w sklepach stacjonarnych, a także w internetowych. Zrobimy to szybko, wygodnie oraz bezpiecznie. Jednak nasza karta płatnicza może być skradziona lub jej dane mogą być wyłudzone. Kto wtedy ponosi odpowiedzialność za nieautoryzowaną transakcję kartą?

Ustawa o usługach płatniczych wskazuje na prawa i obowiązki osób korzystających z kart. Określa ona też odpowiedzialność osoby używającej kartę oraz dostawcy usług płatniczych.

Posługiwanie się kartą płatniczą bazuje na umowie zawartej z dostawcą usług płatniczych. Nie każdy posiadacz karty wie jednak, jakie są jego obowiązki.

Obowiązki użytkownika karty

Użytkownicy karty płatniczej zobowiązani są do korzystania z niej zgodnie z umową. Dotyczy to głównie zachowania bezpieczeństwa transakcji kartą, a dokładnie jej właściwego przechowywaniu oraz nieudostępniania karty innym osobom nieuprawnionym.

Gdy dojdzie do zgubienia, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego wykorzystania karty, wtedy powinniśmy jak najszybciej zgłosić to do dostawcy usług płatniczych, czyli do banku. Sama ustawa nie wskazuje nam jednak, w jaki sposób mamy zapobiegać przypadkom nieautoryzowanych transakcji.

O czym powinniśmy pamiętać?

- podpisz kartę na jej odwrocie we wskazanym polu

- nigdy nie zapisuj numeru PIN na karcie lub na karteczce przechowywanej w portfelu z kartą

- nie ujawniaj numeru PIN innym osobom

- przy płaceniu kartą nigdy nie trać jej z oczu

- nie udostępniaj numeru karty i kodów karty CVV2/CVC2, na przykład w formie zdjęć na portalach społecznościowych

- zawsze płać w bezpiecznych sklepach i serwisach internetowych

- uważaj na phishing

- miej przy sobie numer do zastrzeżenia karty w przypadku jej utraty

Jednak nawet pomimo przestrzegania tych zasad może zdarzyć się, że nasza karta zostanie skradziona lub wykorzystana w inny, nieautoryzowany przez nas sposób.

Kto ponosi odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje?

Zgodnie z przepisami wtedy, gdy doszło do nieautoryzowanej transakcji kartowej i właściciel karty poinformował o tym niezwłocznie bank, ten powinien zwrócić użytkownikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji.

Są jednak określone wyjątki od tej zasady. Posiadacz karty odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości 150 euro (równowartości w walucie polskiej) do czasu zgłoszenia, gdy nieautoryzowana transakcja jest skutkiem posłużenia się kartą utraconą lub skradzioną, jej przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia.

Ograniczenie odpowiedzialności nie zadziała wtedy, gdy bank wykaże, że użytkownik karty nie przestrzegał zasad jej użytkowania – gdy doszło do rażącego niedbalstwa, zrealizowania transakcji umyślnie.

Warto przy tym zaznaczyć, że wtedy, gdy użytkownik twierdzi, że nie autoryzował transakcji, wtedy bank ma obowiązek udowodnienia, że transakcja ta była autoryzowana. Gdy mu się to nie uda, wtedy racja znajduje się po stronie użytkownika. Warto więc o tym pamiętać, jeśli dojdzie do straty karty lub wykradzenia danych i jej nieautoryzowanego użycia.