Outsourcing usług BHP dla firm

Outsourcing usług BHP dla firm

Wiele firm decyduje się na korzystanie z zewnętrznej obsługi ze strony firm specjalizujących się w świadczeniu określonych usług. Do takich usług, które podlegają outsourcingowi zaliczyć można usługi BHP. Z takiej formy świadczenia usług korzystają szczególnie małe oraz duże przedsiębiorstwa.

W większych firmach szczególnie realizujących swoje usługi w określonych branżach zatrudniani są pracownicy BHP na stałe. Natomiast wiele firm mniejszych oraz średnich nie posiada pracowników zatrudnionych na etacie.

Jednocześnie na przedsiębiorstwach ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom zarówno szkoleń stałych a także wstępnych dotyczących BHP. Takie szkolenia muszą być realizowane przez osoby mające odpowiednie uprawnienia.

Wygodnym rozwiązaniem jest zatem decydowanie się na korzystanie w tym względzie z wyspecjalizowanych firm zajmujących się świadczeniem usług BHP. Można w ten sposób uzyskać dostęp do bardzo korzystnych warunków świadczenia usług szczególnie w ramach stałych umów, które podpisywane są w firmami realizującymi usługi na rynku BHP.

Wybór odpowiednich firm

Na rynku firm realizujących szkolenia a także inne działania BHP dla firm można wybierać bardzo różne podmioty. Warto w tym względzie decydować się na takie firmy, które mają odpowiednie doświadczenie na rynku.

Ma to znaczenie z punktu widzenia zapewnienia sprawnej obsługi ze strony firm realizujących szkolenia BHP. W większych firmach dobrym rozwiązaniem jest decydowanie się na stałe umowy z firmami realizującymi okresowe oraz wstępne szkolenia BHP. Wówczas można mieć pewność, że realizowanie szkoleń będzie realizowane na bieżąco.

W średnich czy większych firmach trzeba brać pod uwagę, że zatrudnianie pracowników może być realizowane w różnych terminach. Wówczas niezbędne jest zapewnienie szkoleń BHP, bez których pracownicy nie mogą podejmować pracy. Zatem łatwość ustalenia terminów przeprowadzenia takich szkoleń ma duże znaczenie dla firm.

Posiadanie stałych umów z firmami z rynku szkoleń BHP znacznie ułatwia ustalenie terminów realizowania szkoleń.

Koszty współpracy

Decydowanie się na korzystanie ze stałych umów z firmami z rynku BHP pozwala również bardzo często na korzystanie ze znaczenie korzystniejszych warunków współpracy. Warunki współpracy można z takimi firmami negocjować jak też decydować się w wielu firmach na usługi oferowane w ramach pakietów usług.

Pozwala to na korzystnie z mniejszych cen w stosunku do decydowania się na korzystanie z takich usług w ramach doraźnego realizowania szkoleń. Wiele firm oferuje obecnie również możliwość prowadzenia szkoleń ogólnych w formie zdalnej. W wielu przypadkach może to być znacznie bardziej wygodne rozwiązanie zarówno dla firma także pracowników. Jednocześnie jest to rozwiązanie, które jest dopuszczalne w przepisach prawnych.

Dodatkowo taka forma realizowania szkoleń pozwala na zapewnienie również znacznie mniejszych kosztów realizowania poszczególnych szkoleń BHP. Jest to między innymi powodem rosnącej popularności realizowania szkoleń, także w takiej formie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.