Pożyczka dla nowych firm - kiedy się opłaca?

Pożyczka dla nowych firm - kiedy się opłaca?

Założenie firmy wiąże się koniecznością pozyskania kapitału. Początkujący przedsiębiorcy mają wiele możliwości, aby zdobyć potrzebne im środki. Alternatywą dla zainwestowania własnych oszczędności i starania się o dotację jest pożyczka dla nowych firm. Sprawdzamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać.

Jakie są koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce?

Z roku na rok w Polsce przybywa przedsiębiorców. Szacuje się, że dziś na polskim rynku działa już ponad 4 mln firm, z czego 2,2 mln to mikroprzedsiębiorstwa[1]. Założenie firmy trwa zaledwie kilka minut – wniosek o rejestrację działalności można złożyć m.in. przez internet. W ostatnich latach wprowadzono również kilka rozwiązań (np. w ramach Konstytucji Biznesu), które mają pobudzić przedsiębiorczość. Mimo to koszty prowadzenia firmy w dalszym ciągu są wysokie.

Z jakimi kosztami muszą liczyć się przedsiębiorcy? Samo założenie działalności gospodarczej jest bezpłatne. Koszty pojawiają się jednak już od pierwszego dnia prowadzenia firmy – przedsiębiorcy potrzebują środków na:

 • Zakup sprzętu (maszyn), produktów lub surowców niezbędnych do uruchomienia działalności. Pozyskanie kapitału na start często jest największym wyzwaniem, z jakim muszą zmierzyć się osoby rozpoczynające działalność.
 • Prowadzenie księgowości, opłacenie rachunków za lokal. To nie zawsze wysokie koszty, ale charakterystyczną dla nich cechą jest cykliczność – przedsiębiorca ponosi je co miesiąc.
 • Składki ZUS. To jeden z większych wydatków. Chociaż w 2019 r. wprowadzony został tzw. Mały ZUS Plus, który powiązał wysokość składki ZUS z przychodami, to jednak z uwagi na funkcjonujące limity nie jest to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać wszyscy.

Mimo że w ostatnich latach podejmowane są działania, które mają spowodować, że przedsiębiorcom będzie łatwiej otwierać biznesy, to koszty często są wskazywane jako główna bariera w rozwoju przedsiębiorczości. Wielu przedsiębiorców musi wspierać się doraźnymi rozwiązaniami, jakimi są pożyczki, szczególnie na początkowym etapie prowadzenia firmy.

Pożyczka dla nowych firm – z banku czy sektora pozabankowego?

Potrzeba skorzystania z zewnętrznego finansowania może pojawić się w dowolnym momencie prowadzenia działalności gospodarczej. Większość przedsiębiorców potrzebuje jednak środków tuż po zarejestrowaniu firmy. Nowi przedsiębiorcy mają co najmniej trzy możliwości:

 • Dotacja. Chociaż bezzwrotna dotacja jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, jej pozyskanie wcale nie jest łatwe. Przedsiębiorca musi spełnić szereg kryteriów, aby otrzymać takie wsparcie, np. przez kilka miesięcy przed otwarciem działalności gospodarczej posiadać status bezrobotnego.
 • Kredyt bankowy. W ofertach banków znajdują się pożyczki dla nowych firm, ale wiele z nich jest poza zasięgiem przedsiębiorców. Głównym powodem jest konieczność posiadania zabezpieczenia (np. w postaci nieruchomości) czy zgromadzenia wielu dokumentów obrazujących kondycję finansową przedsiębiorstwa.
 • Pożyczka dla nowych firm od Aasa dla Biznesu. Osoba wnioskująca o pożyczkę nie musi dostarczać dokumentów księgowych ani skarbowych. O pożyczkę dla nowych firm można ubiegać się już od pierwszego dnia działalności. Nie są do tego konieczne określone wyniki finansowe czy staż istnienia na rynku.

Które z wyżej wymienionych rozwiązań będzie najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy? To oczywiście zależy od jego indywidualnej sytuacji i skali działalności. Dla mikroprzedsiębiorców, których w Polsce jest najwięcej, wygodnym sposobem pozyskania kapitału może być właśnie pożyczka dla nowych firm.

Kiedy pożyczka dla nowych firm to dobre rozwiązanie?

Jak sama nazwa wskazuje, pożyczka dla nowych firm to rozwiązanie dedykowane przedsiębiorcom, którzy potrzebują środków na start. Skorzystanie z tej formy finansowania może okazać się szczególnie opłacalne dla osób otwierających biznes, które:

 • Potrzebują niewielkiej kwoty, np. 5 000 czy 10 000 zł. Pożyczki w tej wysokości oferują wszystkie firmy pożyczkowe obecne na polskim rynku. Nie oznacza to jednak, że z instytucji pozabankowych nie można uzyskać wyższych kwot – niektóre są skłonne pożyczyć klientowi np. 200 000 czy nawet 1 000 000 zł.
 • Chcą dysponować przyznanymi środkami niemal od razu. Złożenie wniosku do banku oznacza, że klient otrzyma odpowiedź minimum po kilku dniach. Firmy pożyczkowe wiedzą z kolei, że czas odgrywa dużą rolę i w przypadku klientów biznesowych rozpatrują wnioski niezwłocznie. W efekcie w wielu firmach czas wypłaty środków nie przekracza 48 godzin.
 • Nie chcą występować do urzędów o zaświadczenia. Pożyczka dla nowych firm z instytucji pozabankowych nie wiąże się z dodatkowymi formalnościami. Przedsiębiorca nie musi dostarczać m.in. zaświadczeń z ZUS czy urzędu skarbowego. Dodatkowe zabezpieczenia są konieczne jedynie w przypadku bardzo wysokich kwot.

Z uwagi na specyfikę pożyczek dla firm, instytucje finansowe mające je w ofercie proponują okres spłaty od 1 do nawet 84 miesięcy. Oznacza to dobrą alternatywę dla kredytów bankowych.

Pożyczka dla nowych firm – zalety tego rozwiązania

Jak każdy produkt finansowy, pożyczka dla nowych firm z sektora pozabankowego ma swoje zalety i wady. Do głównych korzyści, jakie płyną dla klienta z wyboru takiej pożyczki, należy zaliczyć:

 • Możliwość pozyskania środków od pierwszego dnia działalności. Pożyczka dla nowych firm udzielana jest już od pierwszego dnia działalności, a czas jej wypłaty często nie przekracza 48 godzin.
 • Możliwość spożytkowania otrzymanych środków na dowolny cel. Firmy pożyczkowe nie wnikają, na jaki cel biznesowy przedsiębiorca przeznaczy otrzymane środki.
 • Duży wybór dostępnych produktów. W ostatnich latach na polskim rynku pożyczek nastąpiła prawdziwa eksplozja ofert, więc każdy przedsiębiorca ma szansę znaleźć propozycję dopasowaną do swoich potrzeb.

Ponieważ firmy pożyczkowe, w których ofercie znajduje się pożyczka dla nowych firm, nie wymagają dostarczania zaświadczeń, mogą proponować wyższe oprocentowanie lub pobierać dodatkowe opłaty – w ten sposób rekompensują one sobie podwyższone ryzyko. Nie oznacza to jednak, że pożyczka dla nowych firm musi być droga. Wystarczy jedynie porównać oferowane produkty, aby stwierdzić, który będzie najkorzystniejszy pod względem finansowym.

Źródła:

[1] Coig.com.pl, Spis polskich firm

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.