Pożyczka firmowa – jak wybrać optymalny okres spłaty?

Pożyczka firmowa – jak wybrać optymalny okres spłaty?

Pożyczanie pieniędzy w formie pożyczek dla firm powinno być odpowiednio przemyślane między innymi pod kątem wybrania optymalnych okresów spłaty pożyczek. Okres spłaty pożyczki wpływa bezpośrednio na wysokość regularnych rat, które będzie trzeba spłacać. Im dłuższy jest okres spłaty zobowiązania tym niższa rata, ale również wyższe koszty obsługi danej pożyczki.

 

Decydując się na pożyczki firmowe bardzo ważne jest szukanie takich, które można wygodnie spłacić bez narażania się na problemy ze spłatą. Najważniejsze jest dopasowanie wysokości pożyczki a także okresu spłaty do możliwości finansowych firmy. Oczywiście nie zawsze możliwe jest idealne dopasowanie zarówno wysokości pożyczanej sumy pieniędzy jak też długości okresu spłaty.

Zdarza się, że środki finansowe, które się pożycza muszą wynosić określoną kwotę, która pozwala na zrealizowanie określonych działań w firmie jak zakupy sprzętu czy też realizowanie inwestycji.

Wówczas jeśli jest to możliwe zawsze można wydłużyć okres spłaty pożyczki by móc ją bezpiecznie spłacić. Pozwala to na uzyskanie znacznie mniejszej kwoty raty, którą trzeba będzie regularnie spłacać. Jednocześnie przy decydowaniu się na pożyczki firmowe ważne jest szukanie takich, które są dostępne na korzystnych i dopasowanych do sposobu spłaty warunkach.

 

Dłuższy okres spłaty

Gdy wybiera się dłuższy okres spłaty nie oznacza to, że nie można wcześniej dokonać spłaty. Przy pożyczkach średnioterminowych warto w takim przypadku szukać pożyczek mających niższe prowizje.

Im wyższa prowizja tym znacznie bardziej opłaca się zrealizowanie wcześniejszej spłaty. Natomiast przy dłuższym okresie pożyczki, czyli przy pożyczkach długoterminowych generalnie niższe koszty pożyczkowe w postaci szczególnie odsetek wynikających z oprocentowania pozwalają na minimalizowanie wysokości spłaty.

Jednocześnie przy wybieraniu okresu spłaty ważne jest by brać również pod uwagę sposób spłacania pożyczki. W wielu przypadkach znacznie lepszym rozwiązaniem będzie postawienie na spłaty w formie rat rosnących.

Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne w przypadku inwestycji, gdzie po pewnych okresie pojawiają się zwroty z inwestycji, które ułatwiają spłacanie wyższych rat pożyczkowych.  

 

Negocjacje warunków pożyczki

Gdy wybiera się oferty pożyczek dostępnych na rynku dobrze jest szukać ofert w firmach, które pozwalają na negocjowanie warunków, na których pożycza się pieniądze. Generalnie firmy mają dużo większe możliwości negocjowania warunków pożyczkowych.

Wynika to między innymi z tego, że pożyczki firmowe są często zabezpieczane na majątku firmy. Są one z tego powodu znacznie bardziej bezpieczne dla firm finansowych, które udzielają pożyczek. Negocjowanie warunków, na których uzyskuje się pożyczki pozwala na uzyskanie znacznie niższych kosztów pożyczkowych.

Bardzo często możliwe jest wynegocjowanie lepszych warunków w stosunku do przeciętnych warunków, na których dostępne są pożyczki firmowe. Pozyskanie takich pożyczek pozwala na uzyskanie znacznie lepszych warunków finansowych przy pożyczaniu szczególnie dużych środków finansowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.