Ile pożyczek i kredytów może mieć przedsiębiorca?

Ile pożyczek i kredytów może mieć przedsiębiorca?

Przedsiębiorstwa mogą jednocześnie korzystać z bardzo różnych produktów finansowych. Dotyczy to również korzystania z pożyczek oraz kredytów. Jednocześnie nie ma obostrzeń dotyczących tego z jakiej liczby pożyczek czy kredytów korzystać może przedsiębiorstwa.

 

Przy zaciąganiu kredytów czy pożyczek przez przedsiębiorstwa najważniejsze jest by nie obciążały one nadmiernie dochodów firmy. Gdy pożyczki czy kredyty w nadmiernym stopniu obciążają firmę wówczas stają się one kosztami, które mogą prowadzić również do trudności finansowych szczególnie w dłuższym okresie czasu. Oczywiście jednym z ograniczeń w zakresie starania się o produkty finansowe jest sytuacja finansowa firma.

W przypadku gdy firma ma trudności z bieżącym realizowaniem zobowiązań wówczas pożyczanie pieniędzy jest utrudnione. Jednak wiele firm na rynku finansowym jest w stanie udzielić firmie pożyczki również w przypadku gdy mają one trudniejszą sytuację finansową.

Dotyczy to przede wszystkim firm oferujących krótkoterminowe pożyczki, przy których nie trzeba przedstawiać szczegółowych informacji finansowych.

 

Zdolność kredytowa

Bardzo ważna dla firm starających się o kredyty jest zdolność kredytowa. Jednocześnie im więcej posiada się zobowiązań finansowych tym znacznie trudniej jest uzyskać kredyty.

Oczywiście zdolność kredytowa to również możliwości spłacania posiadanych zobowiązań. Jeśli firma uzyskuje dochody, które pozwalają na swobodne spłacanie zobowiązań wówczas nawet wysokie środki pożyczone na rynku nie sprawiają, że taka firma będzie miała trudności w zaciąganiu nowych pożyczek. Natomiast w przypadku firm mających trudności w ramach bieżącego obsługiwania zobowiązań finansowych wówczas zaciąganie nowych pożyczek jest bardzo trudne.

Zdolność kredytowa jest brana pod uwagę przede wszystkim przez banki. Jednak jest ona wyliczana również przez wiele firm finansowych działających na rynku udzielania pożyczek.

 

Kontrola pożyczanego kapitału

Ważne jest by decydować się na kontrolowanie ilości pożyczanego kapitału. Wówczas można mieć pewność, że pożyczane środki finansowe nie stanowią problemu dla działalności firmy.

Oczywiście niezbędne jest również by decydować się na pożyczanie środków finansowych na takie cele, których nie można zrealizować przy korzystaniu bieżących środków finansowych. Jednocześnie pożyczanie środków finansowych na rozwój firmy a nie na bieżące działania jest znacznie lepszym rozwiązaniem.

W tym względzie w przypadku uzyskania zwrotu z kapitału zainwestowanego można znacznie łatwiej spłacać pożyczone środki finansowe. Uzyskiwane z nowych inwestycji środki finansowe można przeznaczać na spłacanie pożyczek. Istotne jest również by przy decydowaniu się na kolejne środki finansowe pożyczane na rynku w formie kredytów czy pożyczek ważne jest postawienie na takie produkty finansowe, które dostępne są na korzystnych warunkach finansowych.

Wówczas spłacanie nawet kilku pożyczek czy kredytów może nie stanowić poważnych problemów dla przedsiębiorstw poprzez możliwość spłacania znacznie bardziej korzystnych rat.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.