Pożyczki dla firm bez BIK i KRD – gdzie można ją otrzymać?

Pożyczki dla firm bez BIK i KRD – gdzie można ją otrzymać?

Jednym z warunków udzielenia pożyczki w większości instytucji jest pozytywna historia kredytowania. Sprawdzają ją wszystkie banki, a także większość firm pozabankowych. Wśród często sprawdzanych baz znajdują się BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej.

Poszukiwanie dobrej pożyczki nie jest obecnie trudne. Aktualnie możemy wyszukać je bez problemu w sieci. Jednak zanim złożymy wniosek o pożyczkę dla firmy, powinniśmy pamiętać o tym, by sprawdzić warunki – w ten sposób będziemy wstępnie wiedzieli, czy będziemy mogli otrzymać pieniądze, czy też nie. Wśród głównych warunków, oprócz odpowiedniej zdolności kredytowej, znajduje się też pozytywna ocena wiarygodności kredytowej. W tym celu instytucje korzystają właśnie z baz dłużników, a dokładnie baz informacji o kredytobiorcach i pożyczkobiorcach.

Jakie dane znajdują się w BIK i KRD?

Biuro Informacji Kredytowe to przedsiębiorstwo zajmujące się od lat zbieraniem i udostępnianiem informacji związanych z klientami zaciągającymi pożyczki i kredyty. BIK został założony przez Związek Banków Polskich i prywatne banki, które korzystają z niego regularnie. Obecnie bazy sprawdzają też SKOK-i oraz pozabankowe firmy pożyczkowe. W BIK dostępne są zarówno dane pozytywne, jak i negatywne, które wyrażane są w formie punktów składających się na scoring, czyli ogólną ocenę wiarygodności kredytowej klienta. Wysoki scoring pomoże w uzyskaniu pożyczki czy kredytu, niski z kolei może je zablokować.

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej jest pierwszym polskim biurem informacji gospodarczej. Podobnie jak BIK, zajmuje się przyjmowaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem danych o zadłużeniach oraz terminowej spłacie zobowiązań. Warto przy tym wskazać, że informacje do KRD przekazywane mogą być nie tylko przez podmioty takie jak banki, firmy pozabankowe, operatorzy telefonii, ale również przez konsumentów posiadających tytuł wykonawczy.

Gdzie można otrzymać pożyczki dla firm bez BIK i KRD?

Aktualnie uzyskanie pożyczki dla firm bez BIK i KRD nie jest proste, jako że większość instytucji korzystających z baz po prostu odmawia nierzetelnym klientom. Nie oznacza to jednak, że pożyczki nie dostaniemy. Oferują je firmy pozabankowe, zarówno te działające stacjonarnie, jak i internetowej. Musimy pamiętać jednak o tym, że korzystanie z pożyczek bez sprawdzania w bazach jest bardzo drogie – to nie tylko samo oprocentowanie, ale również opłaty takie jak prowizja, opłaty przygotowawcze, za rozpatrzenie wniosku. To forma zmniejszenia ryzyka związanego z brakiem spłaty zadłużenia przez klienta.

W naszej firmie Aasa Dla Biznesu sprawdzamy klientów w bazach – wspieramy przez to bezpieczne pożyczanie pieniędzy, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to ryzykowne nie tylko dla nas, ale również dla naszych klientów. Dokładne informacje dotyczące warunków pożyczki ratalnej Aasa Dla Biznesu można znaleźć na naszej stronie internetowej. W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji. Zapraszamy!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.