Czy możliwe są pożyczki dla firm bez BIK, BIG, KRD?

Czy możliwe są pożyczki dla firm bez BIK, BIG, KRD?

Potrzebujesz szybkiej pożyczki dla firmy? Jeżeli w przeszłości miałeś problemy finansowe, które skutkowały opóźnieniem w spłacie rat kredytu lub pożyczki, istnieje ryzyko, że informacje na ten temat dostały się do baz dłużników. Wtedy otrzymanie pieniędzy będzie bardzo utrudnione. 

Bazy dłużników powstały po to, aby gromadzić i udostępniać dane dotyczące osób mających trudności z terminową spłatą swoich zobowiązań. Aktualnie korzystają z nich praktycznie wszystkie instytucje finansowe – banki oraz firmy pożyczkowe. Poprzez kontrolę danych w bazie podmioty te mogą szybciej i łatwiej przygotowywać decyzje o przyznaniu kredytów i pożyczek. Oczywiście, zwiększa się też bezpieczeństwo pożyczki – pożyczkodawca ma wtedy większą pewność, że środki zostaną zwrócone.

Wśród najczęściej sprawdzanych baz dłużników znajdują się:

  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej
  • Krajowy Rejestr Długów BIG (KRD)
  • BIG InfoMonitor
  • BIK – Biuro Informacji Kredytowej

Powyższe bazy działają niezależnie od siebie i nie wymieniają się danymi, wobec tego podmioty oferujące pożyczki najczęściej korzystają z wszystkich z nich. Zdarza się jednak, że nie patrzą w ogóle na zawarte tam informacje. Aktualnie pożyczki dla firm bez BIK, BIG, KRD są bardzo rzadko spotykane, ale nie oznacza to, że nie są one niedostępne.

Czym wyróżniają się pożyczki dla firm bez BIK, BIG, KRD?

Nietrudno się domyślić, że skoro firma pożyczkowa nie sprawdza swoich potencjalnych klientów w powyższych bazach, godzi się na ryzyko, że zadłużenie zostanie niespłacone. To właśnie jeden z powodów, dla którego pożyczki dla firm bez BIK, BIG, KRD nie są dostępne w każdej firmie pożyczkowej.

Aby zminimalizować to niebezpieczeństwo i w pewnym sensie wyrównać straty, firmy pożyczkowe narzucają wysokie opłaty. Warto wspomnieć, że jest to nie tylko oprocentowanie (jest ono maksymalne w rozumieniu Ustawy antylichwiarskiej), ale również wiele innych opłat, które powodują, że pożyczka jest znacznie droższa niż ta bankowa czy udzielana przez firmę pożyczkową sprawdzającą wspomniane bazy. Do oprocentowania dochodzi wobec tego wysoki koszt prowizji, opłat przygotowawczych, opłat za rozpatrzenie wniosku. Co więcej, gdy zajrzymy do tabel opłat, możemy przekonać się, że bardzo wysokie są też kary za niedotrzymanie terminów związanych ze spłatą zobowiązania. W związku z tym pożyczki dla firm bez BIK, BIG, KRD są ryzykowne i najlepiej ich unikać.

Zdarza się również, że są one udzielane pod hipotekę czy z wekslem in blanco. Może też pojawić się konieczność poręczenia pożyczki, co powoduje, że w razie trudności ze spłata możemy stracić dom, mieszkanie czy sprowadzić katastrofę finansową na inną osobę, która poręczyła pożyczkę.

W Aasa Dla Biznesu pożyczamy odpowiedzialnie

Nasza pożyczka ratalna w Aasa Dla Biznesu związana jest ze sprawdzaniem baz dłużników – kontrolujemy je po to, aby zminimalizować ryzyko zarówno swoje, jak i potencjalnych pożyczkobiorców. Nie wymagamy jednak żadnych poręczeń, zabezpieczeń, a także dokumentów rejestracyjnych, bankowych i księgowych. Dokładną ofertę można sprawdzić na naszej stronie internetowej. Zapraszamy!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.