Pożyczki dla małych działalności gospodarczych – jaki dochód?

Pożyczki dla małych działalności gospodarczych – jaki dochód?

Małe firmy także mogą zaciągać korzystne dla nich pożyczki. Są one dostępne przede wszystkim w bankach oraz w firmach pożyczkowych działających jako pozabankowe. Aby otrzymać pożyczkę, firma musi spełnić podstawowe warunki. Znajdują się wśród nich również odpowiednie dochody, które tworzą zdolność kredytową. Jakie dochody musimy wtedy posiadać, aby otrzymać pożyczkę?

Po pożyczki firmowe możemy udać się zarówno do banków, jak i do firm pozabankowych. Do dyspozycji mamy szeroką gamę ofertę, które różnią się pomiędzy sobą warunkami, kosztami, sposobem uzyskania pieniędzy, aby wspomnieć o paru kwestiach. Przy poszukiwaniu dobrej pożyczki powinniśmy patrzeć na wszystkie te kwestie kompleksowo. Jednak to, czy uzyskamy pieniądze, zależy od tego, jakie warunki jesteśmy w stanie spełnić. Najważniejsza jest wspomniana już przez nas zdolność kredytowa.

Czym jest zdolność kredytowa?

Określa się nią zdolność danej osoby czy też firmy do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Zdolność kredytowa obliczana jest na podstawie dochodów oraz wydatków. Jeżeli dochody znacznie przewyższają wydatki, wówczas otrzymanie pożyczki nie jest problemem. Gdy jednak różnica pomiędzy nimi jest niewielka lub też wydatki są większe od dochodów, dochodzi do zachwiania płynności finansowej, a tym samym do problemów w uzyskaniu pożyczki.

Zdolność kredytowa obliczana jest przede wszystkim na podstawie oświadczenia pożyczkobiorcy, ale instytucja pożyczkowa może również zażyczyć sobie dodatkowych dokumentów. W przypadku firm są to najczęściej dokumenty księgowe oraz bankowe, na przykład wyciągi z konta.

Jaki dochód pozwoli na uzyskanie pożyczki?

Trudno o jednoznaczną odpowiedź na tak postawione pytanie. Gdy potrzebujemy pożyczki dla małych działalności gospodarczych, w takiej sytuacji wszystko zależy już od tego, jak wysokiej pożyczki będziemy potrzebowali. Gdy nie będzie ona wysoka, będziemy mogli otrzymać środki nawet bez konieczności przedstawiania żadnych dokumentów potwierdzających osiągane dochody.

Gdy potrzebujemy pożyczki na kwotę do około 10 000 złotych, możemy otrzymać ją po prostu na oświadczenie. Wówczas we wniosku wpisujemy swoje dane i wskazujemy na osiągane dochody oraz wydatki. Nie musimy wtedy dostarczać dodatkowych dokumentów. Gdy jednak będziemy chcieli zaciągnąć wyższą pożyczkę dla firmy, w takiej sytuacji będziemy musieli już przedstawić wspomniane dokumenty albo zabezpieczenia, na przykład może być to podpisanie weksla in blanco czy poręczenie. Przy bardzo wysokich sumach liczonych w setkach tysięcy i milionach złotych pożyczkobiorca może wymagać zarówno dokumentów, jak i zabezpieczeń – najczęściej hipoteki.

Pożyczki dla małych działalności gospodarczych

Jeżeli potrzebujesz szybkiej i wygodnej pożyczki dla małych działalności gospodarczych na sumę do 10 000 złotych, zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty w Aasa Dla Biznesu. To atrakcyjna, szybka pożyczka ratalna, którą można zaciągnąć na 24 miesiące. Spłata odbywa się wtedy w wygodnych ratach.

Do uzyskania pożyczki nie wymagamy dostarczania dokumentów bankowych, księgowych i rejestracyjnych firmy. Także nie są konieczne żadne zabezpieczenia. Nasza pożyczka to pożyczka na oświadczenie, która pozwala na sfinansowanie wszystkich potrzeb biznesowych. Zapraszamy!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.