Radca prawny dla firmy

Radca prawny dla firmy

Początkowo prawnicy działający jako radcowie prawni mogli być tylko zatrudnieni w firmach. Obecnie to zawód niemalże tożsamy z adwokatem. Gdy potrzebna jest pomoc prawna, radca prawny również jest dobrym wyborem.

Wielu przedsiębiorców na co dzień styka się z różnymi kwestiami prawnymi. Czasami samodzielna interpretacja przepisów nie jest możliwa i konieczne jest skonsultowanie się z ekspertem w tej dziedzinie. Tylko duże firmy mogą pozwolić sobie na założenie i utrzymanie własnego, wewnętrznego działu prawnego.

Aby przedsiębiorca mógł zgodnie z przepisami prawa, powinien znać ich treść. Nie każdy z nas jednak ma czas na to, aby przeglądać ustawy i rozporządzenia. Ponadto, firma czasami musi wystąpić na drogę sądową, na przykład po to, aby odzyskać pieniądze od nierzetelnych dłużników. W tych właśnie przypadkach można skorzystać także z usług radcy prawnego.

Kim jest radca prawny?

Radca prawny jest zawodem zaufania publicznego, który regulowany jest przez Ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Zawód radcy prawnego w Polsce pojawił się w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Został on stworzony w celu obsługi prawnej państwowych przedsiębiorstw.

Jednak obecnie zawód radcy prawnego praktycznie nie różni się od zawodu adwokata. Wynika to z wprowadzonych w ostatniej dekadzie zmian, które nadały radcom prawnym nowe uprawnienia i pozwoliły im między innymi na występowanie w sprawach rodzinnych i karnych. Wobec tego do radcy możemy udać się nie tylko wtedy, gdy potrzebujemy porady prawnej, ale również wtedy, gdy musimy napisać pismo, czy chcemy, aby ktoś reprezentował nas w sądzie.

Zakres usług oferowanych przez radców prawnych:

- udzielanie porad prawnych klientom

- przygotowywanie pism – opinii prawnych, projektów aktów prawnych, pism procesowych dla klientów

- występowanie w charakterze pełnomocnika lub obrońcy klienta przed sądami i urzędami

Radcowie prawni świadczą swoje usługi nie tylko dla osób prywatnych, ale również dla przedsiębiorców. Wiele kancelarii skupia się na klientach biznesowych, oferując wsparcie w takich dziedzinach jak prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo spółek, prawo autorskie.

Radca prawny w biznesie

Firmy, które potrzebują pomocy prawnej, mogą skorzystać z niej nie tylko w kancelariach adwokackich, ale również udać się do kancelarii radcy prawnego. Kancelarie te oferują aktualnie pełną gamę usług prawnych skierowanych również do biznesu.

Niektóre kancelarie prawne pozwalają na skorzystanie z obsługi całkowicie przez internet – można wówczas otrzymać porady prawne bez wychodzenia z biura. Dodatkowo kancelarie oferują obsługę prawną dla firm. W ramach podpisanej umowy przedsiębiorstwo otrzymuje wsparcie prawne w wyznaczonym zakresie. To korzystniejsze cenowo rozwiązanie niż usługi zamawiane pojedynczo. Obsługa taka jest chętnie wybierana przez firmy na co dzień stykające się z zagadnieniami prawnymi.

Podsumowując, jeśli przedsiębiorca potrzebuje fachowej porady prawnej, może również skorzystać z pomocy radcy prawnego. Adresy kancelarii radców prawnych można znaleźć już teraz przez internet.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.