Rozliczanie podatków przez internet

Rozliczanie podatków przez internet

Obecnie coraz więcej podatników decyduje się na korzystanie z Internetu nawet w przypadku rozliczania podatków. Wynika to z możliwości znacznego skrócenia czasu rozliczenia podatków. Jak można rozliczyć podatkowe internetowo?

Instytucje rządowe w coraz większym stopniu wspierają korzystanie z internetowych serwisów przygotowanych dla osób fizycznych a także przedsiębiorców w celu wykonywania czynności urzędowych w sposób zdalny. Po pierwsze pozwala to na zmniejszenie kosztów obsługiwania, gdyż nie ma konieczności prowadzenia papierowej korespondencji czy kontaktu bezpośrednio z urzędnikami. Po drugie jest to również ułatwienie dla firm czy osób fizycznych, które mogą wykonać poszczególne czynności jak też związane z rozliczeniami podatków w domu czy biurze.

Deklaracje podatkowe przez Internet

Gdy chce się skorzystać z rozliczania podatków za pośrednictwem Internetu można wykorzystać opcje składania zeznań za pomocą formularzy interaktywnych dostępnych na stronach rządowych lub przy wykorzystaniu specjalnej e-deklaracji, która dostępna jest w formie aplikacji do wykorzystania bezpośrednio na komputerze.

Gdy chce się skorzystać z rozliczeń podatków przez Internet niezbędne jest zainstalowanie na komputerze odpowiednich programów. Ważne jest również posiadanie na komputerze aktualnych wtyczek, które pozwalają na korzystanie z formularzy interaktywnych czy aplikacji e-deklaracje. Za pośrednictwem udostępnianych programów do rozliczania podatków można rozliczać się z podatku dochodowego. Dotyczy to między innymi takich deklaracji jak PIT 36, 37, 38, 39. Rozliczać można się również z podatku dochodowego płaconego w formie zryczałtowanej przy wykorzystaniu deklaracji PIT 16, 16A, 19A, 28.

Składanie deklaracji przez Internet

Korzystając ze składnia deklaracji za pośrednictwem Internetu można rozliczać podatki płacone jako osoba fizyczna. Gdy chce się mieć możliwość składania deklaracji internetowo niezbędne jest jednak posiadanie elektronicznych podpisów. Niezbędne jest posiadanie podpisu weryfikowanego za pomogą ważnego certyfikatu. Drugą opcją jest posiadania nieweryfikowanego podpisu przy wykorzystaniu danych autoryzacyjnych.

Korzyści z rozliczeń podatków w Internecie

Składanie deklaracji podatkowych za pośrednictwem Internetu daje dużo korzyści. Po pierwsze nie trzeba osobiście udawać się do urzędu skarbowego ani w celu odbioru deklaracji papierowej, ani w celu jej złożenia. Jednocześnie można korzystać z programów wspierających rozliczanie podatków internetowo. Pozwala to na wykorzystanie programów, które pozwalają na znaczne przyśpieszenie wypełnienia deklaracji. Dodatkowo programy do rozliczania podatków pozwalają na sprawdzenie ewentualnych błędów w rozliczeniach.

Wykorzystanie programów do rozliczania podatków pozwala na skorzystanie z opcji pomocy, które sprawiają, że nawet osoby nie mające wiedzy o rozliczeniach podatkowych mogą wypełnić wskazane pola w deklaracjach. Pozwala to na rozliczenie podatku dochodowego przez osoby nie mające wiedzy dotyczącej prawa podatkowego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.