Jak działa franczyza / franchise?

Jak działa franczyza / franchise?

Franczyza jest jednym ze sposobów na własny biznes pod rozpoznawalną marką. To sprawdzona przez wielu droga do wysokiego zysku, ale musimy pamiętać o tym, że stanie się franczyzobiorcą nie oznacza, że jesteśmy skazani na sukces. Czym dokładnie jest franczyza?

Franczyza jest jednym ze sposobów na własny biznes pod rozpoznawalną marką. To sprawdzona przez wielu droga do wysokiego zysku, ale musimy pamiętać o tym, że stanie się franczyzobiorcą nie oznacza, że jesteśmy skazani na sukces. Czym dokładnie jest franczyza? Jak działa? Zapraszamy do sprawdzenia.

Sieci franczyzowe są dostępne również w Polsce i często spotykamy się z nimi, nawet o tym nie wiedząc. Wiele lokali znanych marek to lokale franczyzowe, które prowadzone są nie przez pracowników danej marki, ale przez franczyzobiorców. Znana, rozpoznawalna marka ma wtedy gwarantować większe zainteresowanie wśród klientów i zmniejszać ryzyko niepowodzenia biznesu.

Franczyza daje korzyści zarówno dla franczyzobiorcy, jak i franczyzodawcy. Obie strony związują się umową, która narzuca na nich określone obowiązki. Głównym obowiązkiem franczyzodawcy jest udzielenie franczyzobiorcy licencji na markę oraz przekazanie mu właściwej wiedzy czy wyposażenia, z kolei franczyzobiorca musi przestrzegać zasad dotyczących działania sieci, którą będzie reprezentować, a także musi ponosić opłaty franczyzowe.

Podstawowe reguły franczyzy:

  • franczyzodawca cały czas pozostaje właścicielem znaku towarowego i marki
  • franczyzobiorca prowadzi działalność pod szyldem franczyzodawcy jako niezależny przedsiębiorca
  • franczyzobiorca ponosi koszty większości inwestycji w otwarcie działalności i zakup towaru
  • franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy, czyli inaczej know-how, wiedzę, jak prowadzić działalność
  • franczyzobiorca reguluje opłaty – płaci za licencję franczyzową, a także ponosi comiesięczne opłaty franczyzowe
  • franczyzobiorca najczęściej samodzielnie określa cenę i marżę, od tego zależą jego zyski
  • zasady współpracy franczyzodawcy i franczyzobiorcy znajdują się w umowie franczyzy

Popularność franczyzy wynika głównie z tego, że pozwala ona na otwarcie firmy pod znaną marką, która już w innych lokalizacjach odniosła sukces. W ten sposób, jak wspomnieliśmy już wcześniej, możemy zminimalizować ryzyko, że nasze przedsięwzięcie się nie uda.

Franczyza została wielokrotnie sprawdzona i spotykana jest w wielu różnych branżach, między innymi w branży gastronomicznej, odzieżowej, petrochemicznej. Oczywiście, musimy pamiętać o tym, że nie gwarantuje ona stuprocentowej skuteczności, ponieważ to, czy uda nam się zarobić, zależy już od nas. Jednocześnie działalność prowadzimy w ramach wyznaczonych przez franczyzobiorcę.

Jak rozpocząć współpracę z franczyzodawcą?

Przede wszystkim konieczne jest wybranie odpowiedniej branży, która nas interesuje. Warto też poszukać odpowiedniego lokalu do prowadzenia działalności oraz pomyśleć o źródle finansowania. Musimy następnie skontaktować się z wybranym franczyzobiorcą i uzyskać dokładne informacje.

Wobec tego przy poszukiwaniu dobrych pomysłów na biznes warto również wziąć pod uwagę franczyzę. Chociaż ma ona swoje minusy, to jednak pozwala na zmniejszenie ryzyka prowadzenia działalności poprzez dostarczenie sprawdzonych podstaw działalności w danej branży.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.